Antwoord op vragen over de Warmtewet

energiecentraleDe Warmtewet, die op 1 januari 2014 ingaat, heeft veel gevolgen voor woningcorporaties en hun huurders. Aedes stelde daarom een handreiking op voor corporaties met antwoorden op de belangrijkste vragen.

Door de Warmtewet veranderen corporaties in energieleveranciers. Ze moeten daarom een leveringsovereenkomst aangaan met de verbruikers. Deze handreiking is uiteraard ook interessant voor beleggers in woningen met warmtelevering.

Handreiking
De handreiking bevat onder meer achtergrondinformatie over de Warmtewet, een stappenplan voor corporaties, informatie over de geschillenregeling, een bepaling voor de leveringsovereenkomst, een voorbeeld voor de leveringsvoorwaarden en een rekenmodel voor het maximum tarief.

Handreiking Warmtewet voor corporaties, Aedes, oktober 2013

Tekst Warmtewet, bijlage 1 bij handreiking Warmtewet, 24 juni 2013

Warmtebesluit, bijlage 2 bij handreiking Warmtewet, 27 september 2013

Warmteregeling, bijlage 3 bij handreiking Warmtewet, 27 september 2013


Gerelateerde berichten

PARTNERS

NEPROM NVB Bouwend Nederland Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties