Appartementsgebouwen met EPC 0,4 of lager

PatrimoniumHoe realiseer je appartementen met een EPC van 0,4 of lager? De aanscherping per 1 januari 2015 is voor gestapelde woningen moeilijker te realiseren dan voor grondgebonden woningen. Zonder stadsverwarming blijkt het zelfs bijna onmogelijk.

Oorzaken daarvoor zijn:

  1. Bij woongebouwen liggen collectieve systemen voor verwarming voor de hand. Collectieve systemen hebben echter, sinds de invoering van de NEN 7120 per juli 2012, een lager rendement in de EPC-systematiek.
  2. De circulatieleiding van een collectieve installatie voor warm tapwater levert een aanzienlijk warmteverlies op in de EPC-berekening. Ook dit geldt sinds de invoering van de NEN 7120.
  3. Het ontbreekt aan voldoende dakvlak voor zonnecellen. Woongebouwen hebben bij meer dan 5 bouwlagen te weinig dakvlak voor de toepassing van zonne-energie voor alle appartementen.
  4. Bij woongebouwen levert het nauwkeurig berekenen van lineaire warmteverliezen door de vele aansluitingen (balkons, galerijen) weinig tot geen EPC-reductie op.
  5. Door de compacte vorm van woongebouwen in combinatie met overstekken (balkons, galerijen) hebben woongebouwen meer glasoppervlak (ca. 40%) met grotere energieverliezen dan grondgebonden woningen (ca. 30%). Een raam met HR++-glas verliest 8 keer meer warmte dan een even groot geveldeel met een Rc van 5,0.

Tot nu toe zijn er slechts twee woongebouwen in Nederland gerealiseerd met een EPC van 0,4 of lager, zonder stadsverwarming. Het zijn de projecten Oranjetoren in Veenendaal (foto) en Kopstukken in Amstelveen. Hieronder vindt u meer informatie over deze twee projecten.

Oranjetoren in Veenendaal
Ontwikkelaar: Patrimonium woonstichting
Aannemer: KlokBouw
EPC: 0,31 (opnieuw berekend met NEN 7120)
Opgeleverd: 2009
Bijzonder: toepassing van houtpelletketel voor warm tapwater en vloerverwarming. Amorfe zonnecelfolie geïntegreerd in dakfolie.
Meer informatie: de project-webpagina en de fact-sheet (pdf)

Kopstukken in Amstelveen
Ontwikkelaar: AM en Bouwfonds
Aannemer: Koopmans Bouw.
EPC: 0,40 (opnieuw berekend met NEN 7120)
Opgeleverd: 2011-2012
Bijzonder: WKO met een centrale warmtepomp voor ltv, koeling. Geen lange leidingen. Geen klassieke circulatieleiding. Warm tapwater bereiden via warmtewisselaar in de woning. Wtw uit douchewater. Balansventilatie met wtw.
Meer informatie: de project-webpagina en de fact-sheet (pdf)


Gerelateerde berichten

PARTNERS

NEPROM NVB Bouwend Nederland Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties