Artikel SCN: Duo+ label voor duurzaam winkelvastgoed

Uit: SCN (Shopping Centre News) 1 2012

“Het energielabel is een groot succes. Groene A-labels veroverden eerst de witgoedmarkt, vervolgens de automarkt en zijn nu trendsettend bij het verduurzamen van het kantorenbestand. Het structureel verduurzamen van het winkelbestand is complexer en vraagt om samenwerking tussen retailer en vastgoedeigenaar. Op initiatief van het Platform Koplopers duurzaamheid in retail en in samenwerking met vooraanstaande marktpartijen ontwikkelt Agentschap NL hiervoor het DUO+ label.”

Download het artikel.

PARTNERS

NEPROM NVB Bouwend Nederland Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties