Author: acoops

Consumentenvoorlichting: het verschil tussen A+++ en A++++

16 september 2021

Dit is een deel van een artikel over energielabels, dat in z’n geheel op BewustNieuwbouw.nl is gepubliceerd. U kunt het gebruiken om uw kopers en huurders voor te lichten over de verschillen tussen nieuwbouwwoningen met label A+++ en A++++.  De voorbeelden zijn gemaakt door Merosch. Het verschil tussen A+++ en A++++ De meeste nieuw gebouwde […]

BENG 1-webinar voor gemeenten en provincies

14 september 2021

Zodra de Omgevingswet ingaat, kunnen gemeenten lokaal strengere eisen stellen voor BENG en MPG. Dit leidt soms tot minder CO2-emissie, maar het kan ook averechts werken. Een slimme aanpak is dus noodzakelijk. Vanuit de themagroep ‘Optimalisering BENG 1’ van het Lente-akkoord/ZEN zijn een aantal nieuwbouwprojecten doorgerekend. Wat kunnen gemeenten doen om duurzaamheidsdoelstellingen te halen en […]

Interpretatiedocument bij NTA 8800: ‘Energieprestatie van gebouwen’

25 augustus 2021

Dit bericht verscheen eerder op gebouwenergieprestatie.nl Op 1 augustus 2021 is het nieuwe interpretatiedocument bij de NTA 8800 ‘Energieprestatie van gebouwen’ (EPG) gepubliceerd. Sinds 1 januari 2021 is het Stelsel EPG in werking getreden. De bepalingsmethode NTA 8800 ‘Energieprestatie van gebouwen’ is de basis van het Stelsel EPG. De andere documenten en onderdelen ten behoeve […]

Kamervragen over wetsvoorstel afbouw salderingsregeling beantwoord

24 augustus 2021

De salderingsregeling blijft in de huidige vorm gehandhaafd tot 1 januari 2023. Daarna wordt de regeling tot 2031 stapsgewijs afgebouwd naar nul – als het betreffende wetsvoorstel tenminste door de Tweede Kamer wordt aangenomen. Staatssecretaris Yeşilgöz-Zegerius (EZK – Klimaat en Energie) heeft op 15 juli een fors aantal kamervragen beantwoord over het voorstel tot wijziging […]

Scherpere eis voor BENG 1 heeft wisselende effecten

8 juli 2021

Kun je de eis voor BENG 1 aanscherpen en daarmee sneller tot CO2-vrije nieuwbouw komen? Sommige gemeenten overwegen dat. In samenwerking met de themagroep Optimalisering BENG 1 van het Lente-akkoord/ZEN hebben W/E adviseurs en Nieman RI een aantal nieuwbouwprojecten doorgerekend.

Verslag ‘BENG voor dummies’ deel 2

6 juli 2021

Het hoe en waarom van de energieprestatie-eisen Sinds 1 januari 2021 is BENG van kracht: de nieuwe regelgeving voor (bijna) energieneutraal bouwen. Wat houdt BENG in en wat zijn de consequenties voor de nieuwbouw van woningen? Voor mensen die te maken hebben met nieuwbouw, maar niet hoeven te rekenen, is BENG soms abracadabra. In deel […]

Terugblik Lente-akkoord: Met elke publicatie weer een stap verder

6 juli 2021

Dit interview met Claudia Bouwens verscheen eerder in de BENG bouwspecial van Aannemer  Na dik dertien jaar kennis ontwikkelen en delen over zeer energiezuinige nieuwbouw stopt het Lente-akkoord/Platform ZEN dit jaar. Een terugblik met Claudia Bouwens, programmaleider van het eerste uur, aan de hand van drie nog steeds relevante publicaties. “Belangrijkste wapenfeit? We kwamen met […]

ZEN Webinar: BENG voor dummies – deel 2

29 juni 2021

Hoe maak je appartementsgebouwen bijna energieneutraal? Sinds 1 januari 2021 is BENG een wettelijke eis. Heb je hier in je bouwpraktijk mee van doen, maar weet je niet wat dit inhoudt? Dan is ‘BENG voor dummies’ het webinar voor jou. Waarom is BENG ingevoerd? Wat houdt het in? Wat heeft dit voor consequenties voor jouw […]

Nieman masterclass ‘De energietransitie en brandveiligheid’

29 juni 2021

De maatregelen die we nu treffen om de energieprestatie en onze CO2-voetafdruk te verbeteren, nemen de nodige risico’s met zich mee op het gebied van brandveiligheid. De energietransitie heeft impact op de gebouwschil, zowel de thermische isolatie en de luchtdichtheid moeten aanzienlijk beter zijn dan we traditioneel gewend zijn. Daarbij worden ook brandbare materialen toegepast. […]

Staedion plaatst zeezoutbatterijen op dak

28 juni 2021

Staedion plaatst als eerste woningcorporatie in Nederland 8 zeezoutbatterijen. Deze batterijen slaan op een milieuvriendelijke en veilige manier stroom uit zonnepanelen op. De zeezout batterijen zijn geplaatst in het wooncomplex in de Borneostraat. Gijsbert van Herk, bestuursvoorzitter Staedion vertelt enthousiast: “We gaan, met de kennis die de proef oplevert, verder met innovatieve ontwikkelingen die bijdragen […]

Verslag ‘BENG voor dummies’ deel 1

21 juni 2021

Het hoe en waarom van de energieprestatie-eisen Sinds 1 januari 2021 is BENG van kracht. Wat houdt BENG in en wat zijn de consequenties voor de woningbouw? Voor mensen die te maken hebben met nieuwbouw, maar niet hoeven te rekenen, is BENG soms abracadabra. Wie wijst de weg door de bomen van het BENG-bos? Op […]

Dennis Strijards (Heijmans Wonen) over regelgeving warmtepompen

21 juni 2021

Heijmans Wonen ziet uitdagingen bij de toepassing van lucht/water-warmtepompen. De nieuwe geluidsregels voor de buitenunits leiden ertoe dat een tuin minstens 6 meter breed moet zijn om op de perceelgrens met de buren binnen de geluidsnormen te blijven. De bodemwarmtepomp is overigens favoriet bij Heijmans, maar ook die toepassing ligt her en der onder vuur. […]

PV op hoogbouw: waar zit de aansluiting?

21 juni 2021

Bij appartementsgebouwen in nieuwbouw is de installatie van een groot PV-vermogen maatwerk. Vooral bij hoge woongebouwen. Niet alleen hoe je de panelen op dak monteert, maar vooral hoe je ze op het elektriciteitsnet aansluit. Ieder project is anders en vraagt een andere oplossing. De keuze moet al in het ontwerpstadium worden gemaakt en is bepalend […]

Themagroep Oververhitting

18 juni 2021

Vanaf 1 januari 2021 is berekening van de drie BENG-eisen en de kans op oververhitting een verplicht onderdeel van bij de aanvraag van een omgevingsvergunning. Dit kan met de TOjuli. De maximale grens is vastgesteld op 1,20. Naast TOjuli mag ook met GTO (gewogen temperatuuroverschrijding ) worden gerekend. De maximale grens is dan 450 uur. […]

ZEN Webinar: BENG voor dummies – deel 1

17 juni 2021

Hoe maak je grondgebonden woningen bijna energieneutraal? Sinds 1 januari 2021 is BENG een wettelijke eis. Heb je hier in je bouwpraktijk mee van doen, maar weet je niet wat dit inhoudt? Dan is ‘BENG voor dummies’ het webinar voor jou. Waarom is BENG ingevoerd? Wat houdt het in? Wat heeft dit voor consequenties voor […]

Webinar: Toepassing bodemenergie bij appartementen

9 juni 2021

Nu we onze gebouwde omgeving in snel tempo verduurzamen, neemt ook het gebruik van bodemenergie bij appartementengebouwen toe. Bewoners van een appartement krijgen steeds vaker te maken met de specifieke eigenschappen van een klimaatinstallatie gebaseerd op warmte- en koudelevering. Over de haken en ogen bij deze vorm van energielevering organiseert het Gebruikersplatform Bodemenergie op 9 […]

ZEN Webinar: BENG voor dummies – deel 2

9 juni 2021

Hoe maak je appartementsgebouwen bijna energieneutraal? Sinds 1 januari 2021 is BENG een wettelijke eis. Heb je hier in je bouwpraktijk mee van doen, maar weet je niet wat dit inhoudt? Dan is ‘BENG voor dummies’ het webinar voor jou. Waarom is BENG ingevoerd? Wat houdt het in? Wat heeft dit voor consequenties voor jouw […]

Laatste nieuws rond energielabel

7 juni 2021

De Standaard en streefwaarden worden toegevoegd op het energielabel voor woningen. Dit staat gepland in de eerste helft van Q3. Het wordt dan ook mogelijk gemaakt om reeds afgegeven labels opgesteld met de NTA 8800 methode met terugwerkende kracht te voorzien van de Standaard en streefwaarden. Op het energielabel wordt weergegeven of een woning voldoet […]

Gemeenten zoeken naar de optimale BENG

4 juni 2021

Kunnen de BENG-eisen voor woningbouw verder worden aangescherpt? Gemeenten stellen die vraag omdat zij vanaf volgend jaar zelf de eisen mogen bepalen. Maar wat is optimaal? Kun je simpelweg de BENG-knop een slagje aandraaien? De partners in het Lente-akkoord onderzoeken samen met gemeenten waar de speelruimte zit. Specialisten van gemeenten op het gebied van bouw, […]

Online ventilatiecongres: VentEvent

1 juni 2021

Ventilatie wint aan terrein binnen de installatie- en bouwsector. Tijd dus voor het eerste online ventilatiecongres – VentEvent – op 1 juni. Met antwoord op vragen als: hoe kun je met ventilatietechniek bijdragen aan frisse en energiezuinige woningen, en hoe kun je als bouwer inspelen op de ventilatievraag van scholen. Wie een baan zoekt in […]

PARTNERS

NEPROM NVB Bouwend Nederland Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties