Author: ilse

Cursus Succesvol toepassen van warmtepompen (DWA voor LA)

29 november 2012

Leren van ervaringen uit gerealiseerde projecten Op 29 november wordt de goed bezochte en gewaardeerde Lente-akkoordcursus ‘succesvol toepassen van warmtepompen’ weer georganiseerd. U kunt er nog bij zijn: Meld u nu aan! Enkele citaten van deelnemers die u voorgingen. “Goed gebruik van ‘simpele’ voorbeelden voor meer ingewikkelde techniek.” “Heel goed dat de kritische kanttekeningen bij […]

Cursus Succesvol toepassen van warmtepompen (DWA voor LA)

31 oktober 2012

Leren van ervaringen uit gerealiseerde projecten Op 31 oktober wordt de goed bezochte en gewaardeerde Lente-akkoordcursus ‘succesvol toepassen van warmtepompen’ weer georganiseerd. U kunt er nog bij zijn: Meld u nu aan! Enkele citaten van deelnemers die u voorgingen. “Goed gebruik van ‘simpele’ voorbeelden voor meer ingewikkelde techniek.” “Heel goed dat de kritische kanttekeningen bij […]

Eerste discussiebijeenkomst Rc 5,0 en andere robuuste maatregelen

29 augustus 2012

Op verzoek van de Tweede Kamer wordt de isolatiewaarde van nieuwe woningen op afzienbare termijn verhoogd van 3,5 naar 5,0. Minister Spies heeft 1 januari 2015 in haar brief genoemd. Welke datum van invoering is voor de bouwpraktijk haalbaar? Welke haken en ogen komt u op dit moment nog tegen in uw bouwpraktijk? Hoe zijn […]

Praktijktraject Rc 5,0 en andere robuuste maatregelen

11 juli 2012

Op verzoek van de Tweede Kamer wordt de isolatiewaarde van nieuwe woningen op afzienbare termijn verhoogd van 3,5 naar 5,0. Minister Spies heeft 1 januari 2015 in haar brief van 8 juni 2012 genoemd. Welke datum van invoering is voor de bouwpraktijk haalbaar? Welke haken en ogen komen we op dit moment nog tegen in […]

Uitstellen loont

11 juli 2012

Overgenomen uit Building Business duurzaam, juni 2012. Nieuwbouw moet energiezuiniger, aldus het Lente-akkoord. Maar wat is voor consumenten een gunstig moment om te investeren in energiebesparende maatregelen? Uitstellen is een goede optie, concludeert Koen van Cann in zijn afstudeeronderzoek dat hij uitvoerde in opdracht van Bouwfonds Ontwikkeling. De titel van het onderzoek Postponement Pays verraadt […]

Cursus Succesvol toepassen van warmtepompen (wegens succes op twee locaties)

28 juni 2012

Leren van ervaringen uit gerealiseerde projecten Op 28 juni wordt de goed bezochte en gewaardeerde Lente-akkoordcursus ‘succesvol toepassen van warmtepompen’ weer georganiseerd. Vanwege het grote aantal aanmeldingen wordt de cursus op 28 juni op 2 locaties tegelijk gegeven. De locaties zijn Amsterdam en Rijssen. U kunt er nog bij zijn: Meld u nu aan! Enkele […]

Startbijeenkomst Energielabel Nieuwbouw

26 juni 2012

Dinsdagmiddag 26 juni 2012, Green Village, Blokhoeve 7 Nieuwegein. Waarschijnlijk is per 1 januari 2013 het Energielabel Nieuwbouw verplicht voor alle nieuwbouw: zowel woningen als utiliteitsbouw. Onderdeel van het Energielabel is een oplevertoets bij oplevering. Vanaf 1 juli 2012 is het mogelijk om uw potentiële kopers te informeren met een voorlopig energielabel. Om u zo […]

Energiesprong: Energieatelier energiewinst door gedrag

13 juni 2012

Energiezuinige renovatie en nieuwbouw kan energieneutrale woningen een flink eind dichterbij brengen. Het gedrag van bewoners blijft evenwel van belang: juist gebruik van installaties en apparaten kan extra besparingswinst opleveren, ondoordacht gebruik leidt tot verlies van besparingspotentieel. Maar hoe doe je dat, bewoners inspireren tot energiebewust gedrag? Daarover organiseren Agentschap NL en Energiesprong een energieatelier op woensdag 13 juni 2012, van […]

SBR cursus Duurzaam en energiezuinig bouwen

12 juni 2012

Wat kan én wil uw bedrijf als het gaat om duurzaam en energiezuinig bouwen? Om de duurzaamheidsdiscussie in uw eigen organisatie op een goede manier te kunnen voeren, biedt deze bijeenkomst u de broodnodige handvatten. Inzicht in mogelijkheden en gevolgen U krijgt inzicht in het oerwoud aan labels, keurmerken en maatlatten. Bovendien gaan we in […]

SBR Duurzaamheidscongres: klimaatadaptatie van gebouwen

7 juni 2012

Het SBR Duurzaamheidscongres staat dit keer helemaal in het teken van ‘Klimaatadaptatie van gebouwen’: hoe kan de gebouwde omgeving zich aanpassen aan de klimaatveranderingen en deze zelf positief beïnvloeden? Onderwerpen die aan bod komen zijn: Wat is klimaatadaptatie en hoe kan de bouw hierop inspelen. Voorbeeldprojecten van groene gevels en daken (waterbuffering, afkoelen directe omgeving), […]

BPIE: Definitie energieneutrale gebouwen

5 juni 2012

In 2020 willen we energieneutrale gebouwen ontwikkelen. Maar wat is de definitie van energieneutrale gebouwen? Wil je met de definitie ook CO2 neutraal bouwen bereiken? Telt huishoudelijk elektriciteitsgebruik mee? Ook in de EU is men daar nog niet uit. In november 2011 is een (engelstalig) rapport uitgekomen dat alle wensen en uitdagingen rond de definitiebepaling […]

SBR cursus: Passiefhuis op detailniveau, nieuwbouw

31 mei 2012

Een Passiefhuis ontwerpen en bouwen wordt steeds vaker gevraagd door opdrachtgevers, en is goed haalbaar, mits u weet hoe dit er in detail uitziet. Deze cursus helpt u hierbij op weg: u krijgt in één middag een prima inzicht in de ontwerpprincipes en de detaillering van dit zeer energiezuinige concept. De cursus is gebaseerd op […]

Gegarandeerde kwaliteit voor WKO-systemen vanaf 1-1-2013

31 mei 2012

In veel nieuwbouw- en herontwikkelingsprojecten wordt vanuit het oogpunt van duurzaamheid de toepassing van een bodemenergiesysteem met warmtepompen afgewogen. Naar verwachting treedt per 1 januari 2013 het wijzigingsbesluit bodemenergiesystemen in werking. Een onderdeel van deze nieuwe regelgeving voor WKO-systemen is de verplichting om de bodembronnen en de bijbehorende energiecentrale (het warmtepompsysteem) onder certificaat te laten […]

Implementatieprojecten Energielabel Nieuwbouw gezocht

31 mei 2012

Waarschijnlijk moeten per 1 januari 2013 nieuwe gebouwen bij oplevering worden voorzien van een energielabel. Om de invoering hiervan zo probleemloos mogelijk te laten verlopen, organiseren het Lente-akkoord en Agentschap NL het komende half jaar een implementatietraject. Dit houdt in dat de methodiek voor het bepalen van een energielabel in 5-10 woningbouwprojecten in aanbouw intensief […]

Real Estate Magazine: Energieleverende woningen zonder stijgende woonlasten

15 mei 2012

bron: Real Estate Magazine 2012/81 “Wooncorporatie Lefier ZuidoostDrenthe realiseerde met het project Ecocredo twaalf huurwoningen die voldoende elektriciteit op moeten wekken voor de installaties en het huishoudelijk gebruik. Om de extra investe- ringen hiervoor te bekostigen, verhoogt Lefier de aanvangshuur met 100 euro. De huurders hoeven niet bang te zijn voor hoge woonlasten, want door […]

Slankmakend bouwen

15 mei 2012

Uit NRC Handelsblad, zaterdag 12 mei  2012. Een warme trui aan trekken en de thermostaat een graadje lager zetten. Zo onwaarschijnlijk simpel kan het misschien zijn om af te vallen en op gewicht te blijven. En daardoor verbetert ook nog eens de gezondheid. Het geheim? Bruin vet. Bruin vet kan, in tegenstelling tot wit vet, […]

Protocol opleveringstoets Energielabel Nieuwbouw gepubliceerd

14 mei 2012

Per 1 januari 2013 is het energielabel voor nieuwbouw (woningen en utiliteitsbouw) verplicht, meldde het ministerie van BZK op 10 mei tijdens de NEN informatie-bijeenkomst EnerZie. Voor het bepalen van het energielabel wordt bij oplevering de EPC in de praktijk getoetst. Deze week is door KBI het concept protocol opleveringstoets Energielabel Nieuwbouw openbaar gemaakt. KBI […]

Presentaties EnerZIE, informatiemiddag EPG

14 mei 2012

NEN en Agentschap NL organiseerden op 10 mei 2012 een informatiemiddag over de nieuwe norm NEN 7120, waarmee de energieprestatie van gebouwen kan worden berekend. In de presentatie van Ed Blankestijn (Agentschap NL) kwam het energielabel nieuwbouw aan de orde, wat veel vragen uit de zaal teweegbracht. Ieke Kuijpers- van Gaalen (DGMR) gaf inzicht in […]

Energiesprong: Innovatieregeling retailvestigingen vernieuwen naar energieneutraal

14 mei 2012

Bron: energiesprong.nl Retailondernemers hebben een zeer grote invloed op het energieverbruik. Gemiddeld wordt 80% van het energieverbruik van een retailvestiging bepaald door de inrichting en installatiekeus. Het belang van duurzaamheid is door veel retailondernemers de laatste jaren onderkend, waardoor succesvolle voorbeelden hun weg naar de markt kunnen vinden. Hoge ambitie energieconcepten zijn echter nog zeer […]

Agentschap NL Solar Tours 2012: Maastricht – Heerlen – Aachen

11 mei 2012

Agentschap NL organiseert op 8, 9, 10 en 11 mei de Solar Tours: vier excursies langs interessante Nederlandse zonne-energieprojecten. Agentschap NL speelt met de Solar Tours 2012  in op de European Solar Days. Tijdens de excursies ontdekken projectontwikkelaars, architecten, medewerkers van woningcorporaties en gemeenten de rijke mogelijkheden die zon-PV en zon- thermisch te bieden hebben. De […]

PARTNERS

NEPROM NVB Bouwend Nederland Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties