Balans versus onbalans

balansventilatie koning Willem Alexander en Stef BlokIn nieuwbouwwoningen kennen we twee ventilatiesystemen: mechanische ventilatie en balansventilatie. Beide systemen blijken in de praktijk minder goed te functioneren. De mens vormt hierbij de zwakke schakel, toont Henk Wegkamp (Dantuma-Wegkamp BV) aan in een lezenswaardig artikel in het blad Aannemer.

Zowel mechanische ventilatie als balansventilatie zijn goede systemen met elk hun eigen kenmerken. Het is de mens die de zwakke schakel vormt. Bij balansventilatie is het onderhoud de zwakke schakel. Bij mechanische ventilatie moet de bewoner feitelijk snappen hoe een luchtstroom in de woning opgewekt kan worden. De ventilatiebox met afzuiging in de wc, badkamer en keuken zorgt voor onderdruk, en waar de roosters open staan kan frisse lucht naar binnen worden gezogen. Als een slaapkamerraam open staat, zal dat de weg van de minste weerstand zijn, en zal er in de woonkamer geen of minder ventilatie optreden. In een onderzocht project voldeed de ventilatie in 100% van de corporatiewoningen niet. Door tochtklachten hielden de bewoners de roosters dicht.

Welke fouten worden gemaakt, en wat is het gevolg? Henk Wegkamp somt ze allemaal op.

Download Balans versus onbalans, mens bepaalt slagingskans ventilatiesysteem
(Overgenomen uit Aannemer, december 2014)


Gerelateerde berichten

PARTNERS

NEPROM NVB Bouwend Nederland Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties