Be prepared for the future (Nyenrode)

‘Ontdek co-creatie in een veranderende context’

Het Center for Sustainability van Nyenrode Business Universiteit organiseert vanaf september Masterclass Be Prepared for the Future 2.0, een vervolg op de Masterclass Be Prepared for the Future. Anke van Hal en Henk Diepenmaat ontwikkelden de Masterclass aan de hand van het gedachtengoed ‘De fusie van belangen’. In het vernieuwde programma wordt aan de hand van een casus gericht op de bestaande bouw, dit gedachtengoed en de impact op het dagelijks handelen toegelicht.

Het programma is gericht op partijen in de bouwsector die ambitieuze plannen hebben voor projecten op het gebied van duurzaam bouwen. Zij willen zich goed voorbereiden op de hiervoor vereiste samenwerking met betrokken partijen.

Naast de vernieuwde casus Bestaande (woning)bouw, blijft ook de casus Nieuwbouw beschikbaar in het programma-aanbod.

Programmadata 2012
• Donderdag 13 september 13.00 – 17.00 uur (bestaande bouw)
• Donderdag 4 oktober 09.00 – 13.00 uur (nieuwbouw)
• Vrijdag 16 november 13.00 – 17.00 uur (bestaande bouw)
• Vrijdag 7 december 13.00 – 17.00 uur (nieuwbouw)

Kijk op de website voor een actueel overzicht van alle programmadata

Heeft u belangstelling?
U kunt zich aanmelden op de website: www.nyenrode.nl/beprepared of u kunt het inschrijfformulier invullen en opsturen (digitaal of in hard copy).

De organisatie van het programma is in handen van prof. dr. ir. Anke van Hal, dr. Henk Diepenmaat en ir. Niek Stukje van het Center for Sustainability van Nyenrode Business Universiteit. Voor meer informatie en vragen over het programma kunt u terecht bij Hansje Vlam.

Factsheet Be Prepared for the Future
Soort bijeenkomst: Masterclass
Duur: 4 uur
Kosten: € 295,00 (excl. BTW)
Voertaal: Nederlands
Locatie: IC DuBO Rotterdam

PARTNERS

NEPROM NVB Bouwend Nederland Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties