BENG 1 mogelijk schilindicator-plus

Dit artikel bevat mogelijk verouderde BENG-informatie. Kijk hier voor de actuele berichtgeving over BENG.
 

Op 28 november organiseerde het ministerie van BZK een klankbordbijeenkomst over BENG om alle brancheverenigingen te informeren over de voortgang van BENG. De eerste BENG eis wordt door het ministerie aangepast: ventilatie wordt een forfaitaire waarde in de eerste BENG-eis. De hoogte van die forfaitaire waarde moet nog worden bepaald. Door de betrokken partijen wordt hard gewerkt om de definitieve BENG-definities en de grenswaarden eind 2018 beschikbaar te maken. Tot die tijd is alles indicatief.

Hieronder een impressie van de bijeenkomst, met dank aan Harm Valk (Nieman Groep) en het ministerie van BZK.

Ventilatie in BENG 1
Vanuit de (ventilatie)markt kwam het signaal dat de wijze waarop ventilatie in BENG 1 is opgenomen niet consequent en techniekneutraal is. Er wordt daarom de volgende oplossingsrichting aangehouden: BENG 1 wordt een soort ‘schilindicator-plus’. Ventilatie wordt forfaitair meegenomen. De hoogte van de forfaitaire waarde moet nog worden bepaald. De verlichting gaat uit BENG 1 bij utiliteitsbouw.

Er volgt nog wel afstemming met de andere issues en de effecten worden nog doorgerekend. De ventilatie-industrie is betrokken bij het proces van totstandkoming van de aanpassing van BENG 1. Aandachtspunt vanuit de groep: onderzoek heeft uitgewezen dat hoe beter de luchtdichtheid is (klasse 3 i.p.v. 2) hoe beter men uitkomt met natuurlijke ventilatie. Men kan met klasse 3 binnen de BENG eis blijven.

Temperatuuroverschrijding
De zomercomfortcorrectie is een beleidsfactor. Dit betekent dat deze uit de NEN bepalingsmethode gehaald zal worden en in de bouwregelgeving wordt opgenomen. Naar de wijze waarop dit uitgevoerd zal worden, wordt een onderzoek uitgevoerd.

Invloed gebouwvorm
We gaan van een dimensieloos getal in de EPC naar kWh/m2.jaar in BENG. Adviesbureau Peutz is bezig met een onderzoek naar de invloed van de gebouwvorm op de energieprestatie. De resultaten zullen in samenhang met ventilatie meegenomen worden bij de berekeningen van BENG 1 door DGMR.

BENG 3
De opzet van BENG3 is gebaseerd op het protocol monitoring hernieuwbare energie. Er is onduidelijkheid over deze bepalingswijze. Er loopt een onderzoek naar een alternatieve BENG 3.

Verschil EPC-BENG 2
Dit verschil wordt met name veroorzaakt door een verschil in de primaire energiefactor voor teruglevering. Dit hangt samen met de opzet van BENG 3. Als BENG 3 aangepast wordt, kan waarschijnlijk de primaire energiefactor voor teruglevering weer gelijk aan de factor in de EPC worden. Dat maakt het vergelijken van de EPC en BENG 2 eenvoudiger.

Ziekenhuizen
Uit diverse studies blijkt dat ziekenhuizen moeilijk of niet aan de BENG eisen kunnen voldoen. Mogelijke oorzaken zijn:

  • hoog gebouw (probleem bij BENG 3);
  • invloed van ‘procesapparatuur’;
  • gebruiksprofiel.

Ook voor dit issue wordt een onderzoek gestart met als mogelijk een van de resultaten het aanpassen van het gebruiksprofiel.

V: De restwarmte wordt niet als hernieuwbaar gezien, maar is wel meegenomen in het equivalent rendement in BENG 2?
A: Er wordt aangesloten op de Europese regels. Restwarmte wordt misschien fossiel opgewekt en daarom niet als hernieuwbaar gezien.

 


Gerelateerde berichten

Tags:

BENG

PARTNERS

NEPROM NVB Bouwend Nederland Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties