BENG enquête

  • U heeft deelgenomen aan de webinar BENG voor dummies. We hopen dat u er veel van opgestoken heeft. We zijn de behoefte tot aanvullende kennissessies aan het inventariseren. Zou u daartoe een paar korte vragen willen beantwoorden?
Het Lente-akkoord werkt aan Zeer Energiezuinige Nieuwbouw: van bijna-energieneutraal tot energieleverend, met de bewoner als uitgangspunt. Het Lente-akkoord is een initiatief van Aedes, Bouwend Nederland, NEPROM, NVB en de minister van BZK

PARTNERS

NEPROM NVB Bouwend Nederland Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties