BENG-ontwikkelingen in 2018 en 2019

Dit artikel bevat mogelijk verouderde BENG-informatie. Kijk hier voor de actuele berichtgeving over BENG.
 

Deze tekst is overgenomen van RVO.nl.

Op dit moment werkt de overheid hard aan de BENG eisen die op 1 januari 2020 van kracht worden. 2018 is daarin een overgangsjaar, waarin veel gebeurt. Hieronder vindt u informatie over het BENG-proces, welke effecten er kunnen zijn op de definitieve eisen, en wat de relatie is tussen BENG en aardgasvrije nieuwbouw.

Het BENG proces
De 3 energieprestatie-eisen (BENG 1,2 en 3) zullen voor alle nieuwbouw vanaf 1 januari 2020 gaan gelden. Om deze eisen vast te stellen, doorloopt de overheid een aantal zorgvuldige stappen:

 • Op 2 juli 2015 zijn de voorgenomen BENG-eisen gepubliceerd in een brief van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) aan de Tweede Kamer.
 • In 2016 en 2017 zijn koplopers in de bouw aan de slag gegaan met BENG en zijn ervaringen verzameld. Dit heeft geleid tot de zogenaamde issue-lijst: een lijst met vraagpunten rond de 3 BENG-indicatoren die om nadere studie vragen. Het betreft onder andere issues rond BENG 1 voor woningen en BENG 3 voor grote gebouwen. Deze issues zijn eind 2017 – begin 2018 onderzocht. Zij vormen input voor de kostenoptimaliteitstudie (KOS), zie hieronder.
 • Op 7 december 2017 heeft de minister van BZK in een brief aan de Tweede Kamer bekend gemaakt dat de definitieve BENG-eisen van kracht zullen zijn vanaf 1 januari 2020 voor aanvragen van omgevingsvergunningen voor nieuwe gebouwen.
 • 2018 is het jaar van de doorrekening van verschillende items en de impact daarvan op de definitieve BENG-eisen:
  • In 2018 wordt er een nieuwe bepalingsmethode voor de energieprestatie, de NTA 8800 verder ontwikkeld. Deze Nederlandse Technische Afspraak (NTA) komt in de plaats van NEN 7120, de norm waarmee nog tot en met 2019 de EPC wordt berekend. De NTA zal per 1 januari 2020 aangewezen worden.
  • Vanaf mei 2018 wordt de haalbaarheid van de voorgenomen BENG- eisen getoetst met een zogeheten kostenoptimaliteitstudie (KOS). Voor deze berekeningen wordt de NTA 8800 gebruikt.
  • De relevante issues van de issue-lijst worden meegenomen in de KOS.
  • De resultaten van de KOS worden in het najaar van 2018 verwacht.
  • Ná afronding van de KOS zal de minister van BZK, aan de hand van de KOS-resultaten, de Tweede Kamer informeren over de definitieve BENG-eisen die zij per 1 januari 2020 wil invoeren.
  • In 2019 volgen de wettelijke stappen om de BENG-eisen in de bouwregelgeving op te nemen.
  • Een afzonderlijk traject is er voor overheidsgebouwen.
  • Als de BENG-eisen van kracht worden, dan houdt de EPC op te bestaan.

Wat is het effect op de BENG-eisen?
We moeten er rekening mee houden dat de definitieve BENG-eisen kunnen verschillen van de voorgenomen BENG-eisen (2015). Er speelt namelijk een aantal effecten mee:

 1. De elementen die meetellen voor BENG 1, 2 en 3 wijzigen. Bijvoorbeeld: verlichting bij utiliteitsbouw telt in de huidige berekening van BENG 1 wel mee, maar in de nieuwe berekening niet meer.
 2. Oplossingen voor de issues kunnen leiden tot wijzigingen in de wijze waarop de indicatoren en/of de eisen geformuleerd worden.
 3. NTA 8800 is anders dan de tijdelijke Handreiking BENG van RVO.nl die tot 1 januari 2020 voor de BENG-berekening wordt gebruikt. Deze handreiking maakt gebruik van de NEN 7120; de NTA 8800 wijkt daar op tal van punten van af.
  Bijvoorbeeld: het klimaatjaar dat in de NTA 8800 wordt gebruikt is geactualiseerd en hiermee anders dan dat wat in de huidige NEN 7120 wordt gebruikt. Alleen dat zal al de nodige verschuivingen met zich meebrengen.
 4. De kostenoptimaliteitstudie (KOS) kan uitwijzen dat de voorgenomen BENG –eisen voor bepaalde gebouwen niet haalbaar of juist te soepel zijn. Dit kan ertoe leiden dat de hoogte van de eis(en) wordt aangepast.

Ambitieniveau en hoogte van de BENG-eisen
Duidelijk is dat het ambitieniveau van de BENG-eisen ongeveer gelijk zal blijven aan de voorgenomen eisen die we nu kennen. Dat heeft te maken met de definitie van een bijna energieneutraal gebouw uit de Europese Richtlijn (EPBD), waarop de BENG-eisen zijn afgestemd. Maar dat wil niet zeggen, na alles wat in de vorige alinea gezegd is over verschillende effecten, dat de hoogte van de huidige voorgenomen eisen gelijk blijft.

De uitkomst van deze effecten is namelijk niet te voorspellen. Eén van de mogelijkheden is dat verschillende invloeden elkaar min of meer opheffen. Dan blijven de BENG-eisen ongeveer gelijk aan de voorgenomen BENG-eisen die we nu kennen. Maar het kan ook anders uitpakken: als invloeden elkaar juist versterken, kunnen de definitieve BENG-eisen daar behoorlijk van verschillen.

BENG en aardgasvrije nieuwbouw
De Wet Voortgang Energietransitie (wet VET) treedt op 1 juli 2018 in werking. De wet regelt onder meer dat de aansluitplicht voor aardgas vervalt. In de praktijk betekent dat, dat nieuwbouw niet meer aangesloten zal worden op aardgas, behalve in uitzonderlijke situaties. Voor BENG betekent dit, dat nieuwe gebouwen in vrijwel alle gevallen zonder aardgas ontwikkeld zullen worden.


Gerelateerde berichten

Tags:

BENG

PARTNERS

NEPROM NVB Bouwend Nederland Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties