RVO organiseert BENG webinar op 19 september

Per 1 januari 2020 vervangen de BENG eisen de EPC bij het aanvragen van omgevingsvergunningen. Weet u al wat er voor u gaat veranderen? Kijk naar het BENG webinar van RVO.nl op woensdag 19 september, vanaf 13.30.

De afgelopen twee jaar zijn er al veel ervaringen met Bijna Energie Neutrale Gebouwen (BENG) opgedaan. Ondertussen staat de tijd niet stil. Niet alleen wat betreft de BENG-eisen en de nieuwe methodiek NTA 8800, maar ook ten aanzien van de politiek, vinden er ontwikkelingen plaats rond aardgasvrij en het klimaatakkoord.

Marktpartijen willen graag precies weten waar ze aan toe zijn, maar veel zaken zijn nog in beweging. In het webinar van woensdag 19 september a.s. om 13:30 lichten Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties toe waar op dit moment aan gewerkt wordt, wat de stand van zaken is, en waar we naar toe gaan.

Online registreren
U kunt het webinar gratis bekijken, u dient zich wel van te voren te registreren. Dan heeft u op 19 september direct toegang tot het webinar.

PARTNERS

NEPROM NVB Bouwend Nederland Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties