Bewoners gebruiken energie, gebouwen niet!

bewoners-gebruiken-energieBewoners zijn de spil in duurzame woninginitiatieven. Zij bepalen voor een groot deel het slagen of mislukken van een project. Maar wat is precies hun invloed?

De vraagstelling ‘Een verkeerde installatie of verkeerd gebruik?’ is een goed startpunt om technische oplossingen en gedrag van bewoners aan elkaar te koppelen om zo knelpunten en mogelijke antwoorden te ontdekken.

Dit korte artikel door dr.ir. G. (Gaby) Abdalla, BAM Techniek bv, belicht de bevindingen van het proefschrift “Sustainable Residential Districts: the residents’ role in project success”. Hierin is uitgebreid onderzocht welke bewoner-gerelateerde aspecten van belang zijn in duurzame wijken. Het onderzoek concludeert dat meer focus is vereist op het ontwerpen van woningen en installaties die aan de behoeften van bewoners voldoen en het gebruik van techniek makkelijk maken. De bouwsector heeft de verantwoordelijkheid om bewoners eerlijk te informeren over hun installatiesystemen en bewoners moeten zich realiseren dat er discrepantie bestaat tussen hun gewenst gebruik en daadwerkelijk gedrag.

U kunt hier het samenvattende artikel downloaden

U kunt hier het volledige boekje downloaden

Voor meer informatie of voor een papieren exemplaar van het boekje kunt u een mailtje sturen naar Gaby Abdalla, BAM Techniek (zolang de voorraad strekt).


Gerelateerde berichten

PARTNERS

NEPROM NVB Bouwend Nederland Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties