Bewoners tevreden over Nul op de Meter nieuwbouw

vooruitblik3Energiesprong heeft bij een Nul op de Meter nieuwbouwproject het energieverbruik en de bewonerstevredenheid laten onderzoeken door RIGO, Van Beek en TNO. Conclusie: de beloofde prestaties worden gehaald en de bewoners zijn tevreden.

In het project zijn zonnepanelen (PV) en HR-ventilatie toegepast in combinatie met een goed geïsoleerde en kierdichte schil (RC = 4,1 m²·K/W). In de woningen is ook veel aandacht besteed aan bewonersvoorlichting, monitoring/meten en bouwkwaliteit.

Resultaten na 1 jaar
De meetgegevens na 1 jaar bewoning laten zien dat er gemiddeld meer energie wordt opgewekt dan verbruikt; ongeveer 100 kWh per NOM-woning. De zuinigste woning levert ongeveer 1200 kWh terug, de minst zuinige heeft een netto verbruik van bijna 700 kWh. De onderzoekers verklaren de verschillen tussen de woningen doordat bewoners de thermostaat verschillend instellen en ook in andere opzichten een verschillend huishoudelijk energieverbruik hebben.

De bewoners zijn tevreden over het energiegebruik tijdens het eerste jaar en ze hebben er vertrouwen in dat de komende jaren vergelijkbare resultaten behaald kunnen worden. Ze vinden wél dat het soms lang duurt voor een storing is opgelost, en dat het geluid van de installaties (met name de warmtepomp) een aandachtspunt is. Interessant is dat de bewoners de woningen gekocht hebben om andere redenen dan energiezuinigheid.

De onderzoekers plaatsen meer kritische kanttekeningen. De luchtdichtheid voldeed in eerste instantie niet aan de verwachtingen. De geconstateerde luchtlekken bij schoorstenen, ramen, raamkozijnen, deuren, dak/gevelaansluitingen, ventilatieroosters en kruipruimteluiken zijn achteraf hersteld.

Conclusies
Het realiseren van NOM-woningen met tevreden bewoners is zeker mogelijk. Een goede bouwkwaliteit is hierbij essentieel. Daarnaast is het beperken van het huishoudelijk energiegebruik belangrijk. Dit kan bereikt worden door het gebruik van energiezuinige apparaten, verlichting en stand-by killers . Een aandachtspunt is de informatievoorziening aan de bewoners, die laagdrempelig moet zijn. Ook is duidelijkheid over de verantwoordelijke partij bij storingen van groot belang.

Zie voor meer informatie de Energiesprong-website


Gerelateerde berichten

PARTNERS

NEPROM NVB Bouwend Nederland Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties