Bijeenkomst ZEN-themagroep BENG-eisen 2020 en TO juli

Donderdagmiddag 29 augustus 2019, 13.30 uur – 16.30 uur

De definitieve BENG-eisen zijn bekend. Wat betekenen deze voor praktijkprojecten?

In de periode januari-februari 2019 zijn de concept geadviseerde BENG-eisen (versie 2018) in een themagroep met 22 corporaties, bouwers en ontwikkelaars onder de loep genomen. De Lente-akkoord partners hebben Nieman Raadgevende Ingenieurs wederom gevraagd om de twaalf praktijkprojecten nogmaals door te rekenen, en nu met de definitieve BENG-eisen. Ook hebben we gevraagd om de Temperatuur Overschrijding Juli door te rekenen. Deze reken-resultaten willen we op 29 augustus met u bespreken.

Wie: EPC/BENG-experts bij de diverse bedrijven die aan de themagroep BENG-eisen in januari/februari 2019 hebben deelgenomen. Zij krijgen een persoonlijke uitnodiging. Voor overige BENG-experts is het mogelijk om je aan te melden door een mail te sturen naar info@lente-akkoord.nl Er is een maximum van 22 deelnemers. Deelname is voorbehouden aan lidbedrijven van de vier brancheverenigingen in het Lente-akkoord.
Datum: de bijeenkomst vindt plaats op donderdagmiddag 29 augustus 2019. Het inhoudelijk programma loopt van 13.30 uur tot 16.30 uur.
Locatie: Kantoor Nieman RI, Atoomweg 400, 3542 AB Utrecht.
Trekker/gespreksleider: Claudia Bouwens, Lente-akkoord.


Gerelateerde berichten

Tags:

BENG ZEN

PARTNERS

NEPROM NVB Bouwend Nederland Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties