Bijeenkomst ZEN-themagroep BENG-eisen

Inleiding over BENG-eisen door Jaqueline Hooijschuur (RVO)

Als maatstaf voor de energieprestatie van een woning is de EPC steeds minder geschikt. De EPC wordt daarom vervangen door drie nieuwe energie-eisen, ontwikkeld in het kader van BENG (bijna-energieneutrale gebouwen). De BENG-eis wordt momenteel verder uitgewerkt. De verwachte invoering is op 31 december 2020.

De drie BENG-eisen behelzen:

  • De energiebehoefte van een gebouw. De vraag naar warmte en koeling plus ventilatie, kortom hoe de gebouwschil in elkaar zit. Te vergelijken met de PHPP (passief huis) nu. Voor 2021 wordt de eis voor woningen: 25 kWh/m2/jaar.
  • Het primaire energieverbruik. Dit is te vergelijken met EPC nu, al wordt de eenheid anders. Voor woningen komt dit per 1 januari 2021 neer op 25 kWh/m2/jaar.
  • Het aandeel hernieuwbare energie. Dat zal vooral het aandeel zonnepanelen, zonneboiler, warmtepomp gelden, en onder voorwaarden biomassabronnen, op restwarmte gestookte warmtenetten. De eis voor woningen wordt per 1 januari 2021: 50 procent.

Wat betekenen deze BENG-eisen, en met name de eerste eis (energiebehoefte maximaal 25 kWh/m2 per jaar) voor de toekomstige woning? Hier willen we op korte termijn meer inzicht en praktijkervaringen in verkrijgen door woningprojecten van deelnemers te laten doorrekenen en vervolgens in theorie te laten optimaliseren op de eerste eis. We benaderen zowel adviesbureaus Nieman als DGMR als inhoudelijke experts voor het uitvoeren van het onderzoek. Ook Jacqueline Hooijschuur (foto) van RVO zal aanschuiven.

Wie: Voor deze themagroep zoeken we de EPC-experts bij de diverse bedrijven, die ook projecten aan willen leveren om door te rekenen.
Datum: Eerste bijeenkomst vindt plaats op 19 januari. Aanvang lunch 12.30 uur. Inhoudelijk programma loopt van 13.00 uur tot 15.00 uur.
Locatie:
Hotel Mövenpick, Stationsplein 8, 2275 AZ Voorburg.
Trekker:
Claudia Bouwens, Lente-akkoord.

Update 14-1-2016: aanmelden voor deze themagroep is helaas niet meer mogelijk. Het maximale aantal deelnemers is reeds bereikt.

Voor meer informatie over deze themagroep kunt u contact opnemen met Claudia Bouwens, programmaleider Lente-akkoord: cb@lente-akkoord.nl. De organisatie van deze bijeenkomst is in handen van het Lente-akkoord. Heeft u vragen over uw aanmelding? Mail dan naar info@lente-akkoord.nl.

PARTNERS

NEPROM NVB Bouwend Nederland Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties