Bijeenkomst ZEN-themagroep Energie op Gebiedsniveau

Op dinsdag 10 januari vergadert de ZEN themagroep ‘Energie op gebiedsniveau’ voor de 4e keer.

Zie voor meer informatie het verslag van de 3e bijeenkomst.

Tijd: 13:30
Locatie: Huize Middenburg, Voorburg

PARTNERS

NEPROM NVB Bouwend Nederland Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties