Bijeenkomst ZEN-themagroep Gestapelde Bouw

amstelkwartier800Doel van de themagroep Gestapelde Bouw is meer kennis te krijgen van de praktische mogelijkheden om woongebouwen (hoger dan 5 lagen) bijna energieneutraal of beter te realiseren. Deelname aan de themagroep staat open voor bedrijven die aangesloten zijn bij het ZEN-platform, en die een nieuwbouw woongebouw in ontwikkeling of aanbouw hebben, of die daarmee aan de slag willen gaan.

Binnen de Themagroep zullen de deelnemers kennis uitwisselen over de projecten die bij hen in ontwikkeling of in aanbouw zijn. De verschillende ontwerpen/concepten worden geanalyseerd en samen wordt geleerd met welke technische oplossingen de BENG-doelstellingen op een optimale wijze bereikt kunnen worden.

Als eerste stap stellen we deelnemers in de gelegenheid om projecten die nu bij hen in ontwikkeling of aanbouw zijn, door een externe onderzoeks/adviesbureau te laten onderzoeken hoe die scoren op de BENG-eisen en op welke wijze de projecten naar BENG-niveau gebracht kunnen worden. Overigens zonder verplichting om die verbetersuggesties door te voeren. De uitkomsten en mogelijke verbeteringen worden gezamenlijk besproken in enkele bijeenkomsten in de periode januari – april. De eerste bijeenkomst van deze themagroep is gepland op 28 januari.

We vragen deelnemers aan deze themagroep om per direct een in ontwikkeling of aanbouw zijnde gestapeld project aan te leveren. Onderzoeksbureau Nieman zal suggesties doen hoe dit project naar BENG is te brengen.

Wie: bedrijven die aangesloten zijn bij het ZEN-platform die een nieuwbouw woongebouw in ontwikkeling of aanbouw hebben of die daarmee aan de slag willen gaan.
Datum: Eerste bijeenkomst vindt plaats op 28 januari van 13 tot 17 uur (met lunch). In de periode januari-april zullen enkele vervolgbijeenkomsten plaatsvinden.
Locatie: Huize Middenburg, Westeinde 28 in Voorburg.
Trekker: Jan Fokkema, NEPROM (foto).
Onderzoeker: Harm Valk, Nieman RI

U kunt zich hier aanmelden voor de themagroep Gestapelde Bouw. Ook wordt u gevraagd om tekeningen en een EPC-berekening van uw gestapeld woongebouw aan te leveren. Een week van tevoren ontvangt u een bevestiging en nadere gegevens.

Is uw bedrijf geen lid van het bedrijvenplatform ZEN, maar bent u aantoonbaar expert op dit onderwerp, stuur dan een verzoek voor deelname met onderbouwing naar info@lente-akkoord.nl onder vermelding van themagroep Gestapelde Bouw.

Voor meer informatie over deze themagroep kunt u contact opnemen met Claudia Bouwens, programmaleider Lente-akkoord: cb@lente-akkoord.nl. De organisatie van deze bijeenkomst is in handen van het Lente-akkoord. Heeft u vragen over uw aanmelding? Mail dan naarinfo@lente-akkoord.nl.

PARTNERS

NEPROM NVB Bouwend Nederland Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties