Meld u aan voor de ZEN-themagroep MPG

Januari 2018 gaat de wettelijke grenswaarde aan de MilieuPrestatie Gebouwen (MPG) in. De MPG en de EPC/BENG hebben een negatieve correlatie. Maatregelen die leiden tot een betere EPC, leiden doorgaans tot een slechtere MPG. Het streven naar energieneutrale gebouwen heeft hoge prioriteit en de samenhang met de MPG moet goed zijn.

Vooruitlopend op de invoering van een grenswaarde MPG wil het ZEN Platform met de Themagroep MPG praktijkervaring opdoen met het optimaliseren van de MPG. Aandachtspunten: de gevolgen van de MPG voor BENG en andere kwaliteitseisen.

Het komende voorjaar willen we in deze nieuw op te starten themagroep concrete bouwprojecten doorrekenen en ervaring opdoen met het optimaliseren van MPG en mogelijke knelpunten en keuzes daarbij. We kijken in ieder geval naar onderstaande punten:

MPG en de energieprestatie
• Maatregelen die leiden tot een betere EPC, leiden doorgaans tot een slechtere MPG. Het streven naar energieneutrale gebouwen heeft hoge prioriteit. Op het moment dat een grenswaarde MPG wordt ingevoerd moet er voor die problematiek een oplossing zijn.
• De materiaalbelasting van bovenwettelijke EPC onderdelen in de vorm van duurzame energieopwekking moet los worden gezien van de materiaalbelasting van het gebouw.
• Op termijn is een methodiek waarin EPG en MPG elkaar niet beconcurreren wenselijk.

MPG en andere kwaliteitsaspecten
• Als blijkt dat een grenswaarde MPG in de vorm van één getal tot afwegingen leidt die ten koste gaat van (woon)kwaliteit, moet gekeken worden of de methodiek kan worden aangepast.

Praktische informatie
Wie: Voor deze themagroep zoeken we MPG/EPC/BENG-experts bij de diverse bedrijven, die ook woningprojecten aan willen leveren om door te rekenen. De themagroep wordt inhoudelijk begeleid door een nader te bepalen deskundige. Deelname is voorbehouden aan leden van Aedes, Bouwend Nederland, NEPROM en NVB. Bent u geen lid maar wel expert op dit gebied? Stuur dan uw motivatie in enkele zinnen naar de coördinator van deze themagroep, Helen Visser.
Datum: De eerste bijeenkomst vindt plaats op 14 februari van 2 tot 4 bij Bouwend Nederland in Zoetermeer. In de themagroep wordt nader bepaald wat de meest optimale werkwijze is.
Aanmelden: U kunt zich hier aanmelden voor de ZEN-themagroep MPG.

Voor meer informatie over deze themagroep kunt u contact opnemen met Helen Visser, coördinator van de themagroep MPG. De organisatie van deze bijeenkomst is in handen van het Lente-akkoord. Heeft u vragen over uw aanmelding? Mail dan naar info@lente-akkoord.nl.

PARTNERS

NEPROM NVB Bouwend Nederland Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties