Bijeenkomst ZEN-themagroep Tevredenheidsonderzoek

In de maand april laten de partners van het Lente-akkoord een enquête uitvoeren onder de bewoners van 1000 ZEN-woningen. Er is voor gekozen om onderzoek te doen bij alle projecten die vóór 1 april 2018 zijn opgeleverd, omdat deze bewoners ervaringen hebben met hun woning in alle seizoenen.

Doel
De hamvraag bij ZEN-woningen is hoe de energierekening omlaag kan terwijl het woonplezier en het comfort van de bewoners verhoogd wordt. Bij de oprichting van het ZEN platform is bepaald dat de klanttevredenheid ongeveer een jaar na oplevering gemonitord wordt. Het streven is om te komen tot een klanttevredenheid van minimaal 7,5.

De brancheverenigingen in het Lente-akkoord gaan een uitgebreide enquête houden bij bewoners van ZEN projecten. Dit om niet alleen de algehele klanttevredenheid te meten, maar ook te onderzoeken hoe tevreden bewoners zijn met aspecten als licht, lucht, geluid en temperatuur in de woning. De onderwerpen die aan de orde komen zijn: algemene woontevredenheid, binnenmilieu & comfort, energie, gebruik & onderhoud, voorlichting.

Aanpak
De bedrijven die deelnemen aan het ZEN platform geven de adressen van de deelnemende projecten door aan het Lente-akkoord. De betreffende bewoners worden per brief benaderd met een link naar een vragenlijst op internet. Bij onvoldoende respons gaat veldwerkbureau Het Opiniehuis langs bij de bewoners om de vragenlijst af te nemen. De vragenlijst is opgesteld door bureau BBA, in samenwerking met een themagroep van het ZEN platform. Het onderzoek wordt uitgevoerd door Els de Jong (Bureau voor Woononderzoek). Het onderzoek wordt uiteraard binnen de wettelijke voorschriften van de AVG uitgevoerd. Er worden door de ZEN-bedrijfsdeelnemers dus geen persoonsgegevens doorgegeven. De enquêteresultaten worden door de onderzoeker en het enquêtebureau volgens de richtlijnen Fair Data van de branchevereniging voor Marktonderzoeksbureaus (MOA) en binnen de wettelijke voorschriften van de AVG verwerkt. De gegevens worden anoniem gerapporteerd, en de uitkomsten van het onderzoek zijn niet identificeerbaar op persoons- of woningniveau.

Resultaat
De uitkomsten van het onderzoek zullen in de zomer van 2019 beschikbaar zijn. Dan zal duidelijk zijn hoe tevreden bewoners zijn met hun nieuwbouwwoning, of ze de woning comfortabel vinden, en hoe ze de energiezuinige maatregelen en systemen ervaren. Begrijpen ze de systemen? Is de voorlichting voldoende geweest? Wat vinden bewoners belangrijk? Het onderzoek kan nuttige inzichten opleveren voor verdere ontwikkeling van zeer energiezuinige nieuwbouw, die tegelijkertijd het woonplezier verhoogt.

Voor elke ZEN-bedrijfsdeelnemer zal per project een tabellenboek gemaakt worden met een overzicht van de antwoorden op alle vragen, mits er voldoende enquêtes zijn ingevuld zodat de anonimiteit van de respondenten gewaarborgd is.

Themagroep tevredenheidsenquête
Voor het begeleiden van het onderzoek wordt een Themagroep tevredenheidsonderzoek in het leven geroepen. De eerste bijeenkomst vindt plaats op donderdagmiddag 28 maart. Heeft u interesse in deelname aan deze themagroep? Neem dan contact op met Claudia Bouwens.


Gerelateerde berichten

Tags:

ZEN

PARTNERS

NEPROM NVB Bouwend Nederland Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties