Binnenkort 10.000 sociale huurwoningen nul-op-de-meter

Sinds 2015 is er sprake van een exponentiële groei van het aantal NOM-woningen in Nederland. Binnen afzienbare tijd wordt er dan ook een fraaie mijlpaal bereikt: de oplevering van de 10.000ste sociale huurwoning met nul-op-de-meter. Dat meldt de Vereniging Stroomversnelling bij de publicatie van de NOM Marktmonitor 2018.

Tussen 2013 en 2018 zijn er 3245 NOM nieuwbouwwoningen gerealiseerd, en voor 2019 staan er 3656 in de planning. Stroomversnelling verwacht dan ook dat de exponentiële groei zal doorzetten, maar in het persbericht bij de publicatie van de NOM Marktmonitor worden ook drie aandachtspunten genoemd die ertoe moeten leiden dat het inmiddels behaalde momentum behouden blijft:

Maak de EPV beter en breder toepasbaar: de EPV is nu alleen toepasbaar voor grondgebonden woningen en lage gestapelde bouw (circa 4 woonlagen), vanwege de eis dat alle benodigde energie op eigen perceel moet worden opgewekt. Daarom moet de EPV breder en simpeler.

Bevorder industrialisatie en innovatie in de bouwsector
: één van de voorstellen in het Klimaatakkoord is een industrialisatieversneller: een regeling die de aanbieders van renovatieproducten prikkelt om de kostprijs van renovaties te verlagen. Industrialisatie is ook een oplossing voor een ander probleem: het groeiend tekort aan menskracht in de bouw.

Stimuleer prestatiegericht bouwen
: voorwaarde voor toepassing van de EPV-regeling is dat de energieprestatie van de woning wordt gegarandeerd en jaarlijks gemonitord. Kwaliteitskaders als het NOM-keur en nieuwe contractvormen als de afnameovereenkomst van Bouwend Nederland, Aedes en Stroomversnelling zijn gebaseerd op afspraken over prestaties en maken het makkelijker voor partijen om te contracteren.

Claudia Bouwens reageert op NOM Marktmonitor 2018
Claudia Bouwens (Programmaleider Lente-akkoord) is positief over de ontwikkelingen in de markt: “Het aantal nieuwbouw NOM-woningen verdubbelt elk jaar. In 2019 worden ruim 3000 nieuwbouwhuizen NOM gerealiseerd. Dit vind ik natuurlijk een geweldig resultaat, en ik hoop dat deze exponentiële lijn doorzet. Voor nieuwbouw is het eenvoudiger om NOM te realiseren dan bij renovatie: het verschil met EPC nul is zo’n 12 zonnepanelen extra en balansventilatie als dat er nog niet in zat, dan ben je er al.”

“Ook de investering is met € 25.000 extra leenruimte voor NOM geen probleem meer. Ik zie wel één onzekerheid waardoor marktpartijen momenteel huiverig zijn geworden om hun klanten voor 10 jaar NOM-garantie aan te bieden: wat komt er in plaats van de salderingsregeling? En dan heb ik het niet alleen over het alternatief, maar ook over een overgangsregeling voor de eigenaren die de zonnepanelen per 2021 al op het dak hebben liggen.”

 Download de Marktmonitor nul-op-de-meter 2018


Gerelateerde berichten

PARTNERS

NEPROM NVB Bouwend Nederland Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties