Blog: Nul op de meter is het nieuwe medicijn

Per 2015 wordt de EPC met 50% aangescherpt. Dit heeft de Tweede Kamer vlak voor het kerstreces besloten. De partners van het Lente-akkoord staan achter vergaande energiebesparing in de nieuwbouw. De stap naar 50% hoort daarbij. De stip op de horizon is: energieleverende gebouwen. De uitvraag naar nul-op-de-meter-woningen maakt veel enthousiasme en nieuw elan los bij onze achterban: bouwers, ontwik­ke­laars en corporaties. Energieleverende woningen zijn geen science fiction meer: de eerste voorbeelden zijn gebouwd.

Claudia Bouwens (programmaleider kennisoverdracht en stimulering Lente-akkoord) blogt op Toolkitonline.nl over nul-op-de-meter en de EPC-aanscherping. Ook doet ze een oproep voor voorbeelden van appartementgebouwen met EPC 0,4 en lager of met EPC 1,7 en lager.


Gerelateerde berichten

PARTNERS

NEPROM NVB Bouwend Nederland Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties