Blok: “Optimaliseer woningontwerp op BENG-eisen”

Dit artikel bevat mogelijk verouderde BENG-informatie. Kijk hier voor de actuele berichtgeving over BENG.
 

blok-bouwhelmIn het kader van het Lente-akkoord programma ZEN (Zeer Energiezuinige Nieuwbouw) hebben de partners van het Lente-akkoord de (on)mogelijkheden van de voorlopige BENG-eisen voor nieuwbouw-woningen onderzocht. De onderzoeksresultaten zijn op 16 september aan minister Blok aangeboden. Op 6 oktober heeft de minister schriftelijk gereageerd.

Met name de hoogte van de eis voor de eerste BENG-indicator (energiebehoefte) is bij een aantal woningtypen een punt van zorg voor de Lente-akkoord partners. Op basis van de uitkomsten van het onderzoek is bij de minister het verzoek neergelegd om de eerste BENG-indicator voor woningen in de categorie appartementen, vrijstaande woningen en woningen met een ongunstige schilverhouding (éénlaags, patio, etc.) minder zwaar te maken en de voorlopige eis van 25 kWh/m2 voor energiebehoefte voor deze woningtypen iets naar boven bij te stellen.

In zijn reactie geeft de minister aan dat er nog ruimte is voor verbetering van de energieprestatie door al in het ontwerpproces rekening te houden met de BENG-eisen: “Te denken valt aan de oriëntatie van de woning zelf, de geometrie en het glasoppervlak.” Volgens de minister komt het verzoek om de eerste BENG-eis voor bepaalde woningtypen te versoepelen daarom te vroeg. De minister wil wél meedenken over de uitdagingen op het punt van het aandeel hernieuwbare energie in hoogbouw.

Claudia Bouwens, programmaleider Lente-akkoord, vreest dat de minister te optimistisch is over wat optimalisatie van oriëntatie, geometrie en glasoppervlak nog vermag. “In de BENG-rapporten zijn meerdere varianten onderzocht. Wat de oriëntatie betreft: niet zuidgerichte oriëntaties zijn ongunstiger. Maar ik heb niet de illusie dat we in Nederland alleen nog stedenbouwkundige plannen met zuidoriëntatie gaan bouwen. Ook de geometrie is onderzocht: grotere beukmaat, meer woningdiepte en meer verdiepingen zijn gunstiger. Maar dat zijn wel meer vierkante meters. Minder glasoppervlak is soms gunstiger: in onze studie gold dat alleen bij vrijstaande woningen en hoekwoningen. Voor hoekwoningen scheelde het -0,9 kWh/m2 en voor vrijstaande woningen -3,0 kWh/m2 als het glasoppervlak 10% afneemt. Relatief kleine besparingen dus.”

Lees de brief van Minister Blok

Zie ook:
Aanbieding BENG-rapporten aan Minister Blok (19-9-2016)


Gerelateerde berichten

Tags:

BENG ZEN

PARTNERS

NEPROM NVB Bouwend Nederland Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties