Bodemenergie quick-scan? Gebruik de WKO-tool!

WKO-toolEind juli is een nieuwe versie geïntroduceerd van de WKO-tool voor Warmte en Koude Opslag. Dit digitale hulpmiddel laat eenvoudig zien of de bodem geschikt is als energiebron.

De WKO-tool gebruikt bestaande gegevens over de ondergrond. Hiermee kunnen bijvoorbeeld (overheids)instellingen, bedrijven en particulieren berekenen of ze geld kunnen besparen via een bodemwarmtewisselaar of open bron met warmte-koudeopslag.

Klik een plek op de kaart aan, voer een aantal variabelen in en de tool maakt een quick-scan. In de scan worden terugverdientijden van bodemenergie vergeleken met conventionele energiebronnen. Ook biedt de WKO-tool kaarten met verbods- en aandachtsgebieden. Op plaatsen waar drinkwater wordt gewonnen, zijn grondboringen namelijk verboden. De nieuwe versie bevat dan ook kaarten van vrijwel alle Nederlandse grondwateronttrekkingen. Daarnaast ziet u of er bestaande bodemenergiesystemen in de buurt liggen. Deze informatie dient onderlinge beïnvloeding van de systemen te voorkomen.

Op de WKO-tool staan ook sterprojecten: inspirerende best practices van bedrijven en particulieren die al gebruikmaken van bodemenergie. Deze projecten zijn gemarkeerd met een rode ster.

Technische verbeteringen
De nieuwe versie is vooral technisch verbeterd. Een groter publiek kan nu gebruikmaken van de tool op zowel computers als tablets.


Gerelateerde berichten

PARTNERS

NEPROM NVB Bouwend Nederland Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties