Bodemenergiesystemen worden efficiënter

Foto 1 Miele borenBodemenergiesystemen presteren over het algemeen beter dan voorheen. Dit komt naar voren uit onderzoek in opdracht van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl). Het lijkt erop dat gebouwbeheerders steeds beter vat hebben op hun systemen.

Het rendement van een bodemenergiesysteem blijkt uit diverse factoren. Belangrijke factoren zijn onder meer:

  • het temperatuurverschil tussen de warmte- en koudebron, globaal geldt: hoe groter het verschil, hoe beter de energiebalans. Een goede balans zorgt ervoor dat de brontemperaturen goed blijven;
  • de verpompte hoeveelheid grondwater, hoe meer energie per verpompte kuub water eruit wordt gehaald, hoe beter.

Beter beheer en onderhoud
RVO.nl liet 125 open systemen voor warmte- en koudeopslag (WKO) op bovenstaande 3 factoren analyseren. Het onderzoek is een update van eerdere onderzoeken uit 2006 en 2009. Uit de update blijkt dat de systemen veel minder water verpompen tussen de warmte- en koudebron. Waarschijnlijk komt dit door een beter beheer en onderhoud van de systemen. Het gemiddelde temperatuurverschil over de bronnen blijft nagenoeg gelijk: van 4,4 graden Celsius naar 4,6 graden Celsius. Positief is dat er wel systemen zijn met een temperatuurverschil tussen 7 en 10 graden Celsius. Verder zijn de open WKO-systemen in Nederland over het geheel meer in balans dan in 2006 en 2009.

Tips voor WKO-systemen
Bodemenergiesystemen dragen bij aan duurzame gebouwen. Ze verlagen de energiekosten en geven comfort. Voorwaarde is wel dat het gebouw en alle systemen goed functioneren en goed op elkaar zijn afgestemd. Ga voor tips over beheer, onderhoud en optimalisatie naar: www.gebruikersplatformbodemenergie.nl.

Download Rapport bodemenergiesystemen 2016

PARTNERS

NEPROM NVB Bouwend Nederland Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties