Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE) ook voor professionals

pelletkachelMet de Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE) kunt u een tegemoetkoming krijgen voor de aanschaf van zonneboilers, warmtepompen, biomassaketels en pelletkachels.

De regeling is er voor zowel particulieren als voor zakelijke gebruikers. In 2016 is er € 70 miljoen subsidie beschikbaar.

Er zijn geen belemmeringen voor bouwbedrijven en projectontwikkelaars die nieuwbouw verkopen, waarvoor zij subsidie uit de ISDE hebben ontvangen. Het is wél van belang dat het apparaat minimaal één jaar na de subsidievaststelling in gebruik is. Wanneer het apparaat binnen een jaar wordt verwijderd dan kan de subsidievaststelling ten nadele van de subsidieontvanger worden gewijzigd. De subsidieontvanger blijft dus ook na de verkoop verantwoordelijk voor de naleving van deze subsidieverplichting gedurende één jaar na de vaststelling. RVO.nl heeft geen rol in de afspraken tussen koper en verkopende partij.

Bovenal moeten de apparaten voor een lagere EPC zorgen dan wettelijk vereist. Ze zijn in die zin dus aanvullend; maatregelen om het wettelijk voorgeschreven EPC-niveau te halen worden niet gesubsidieerd.

Zie ook: Inversteringssubsidie duurzame energie (ISDE)


Gerelateerde berichten

Tags:

ISDE

PARTNERS

NEPROM NVB Bouwend Nederland Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties