Bouwers tekenen voor gezonde gasloze nieuwbouw

Dit artikel van Paul Diersen verscheen op 9 maart in Aannemervak

‘Wij gaan ons tot het uiterste inspannen om gezonde aardgasloze nieuwbouwwoningen te realiseren’. In de regio Noord-Holland Noord actieve bedrijven en organisaties zetten donderdagmiddag hun handtekening onder dit statement. Al eerder op de middag spraken de gemeenten de ambitie uit om alle nieuwbouwwoningen zonder gasaansluiting uit te voeren.

Dit gebeurde in een stampvol congrescentrum Jules in Heerhugowaard, waar het symposium Aardgasvrij Bouwen werd gehouden. De gemeenten in Noord-Holland Noord volgen met hun ambitie de lijn van onder meer de metropoolregio Amsterdam en diverse andere gemeenten in Nederland. Na de politiek en een presentatie over aardgasvrije woningen door ontwikkelaar Timpaan, kwam het accent van het symposium te liggen op ventilatie en gezondheid als voorwaarde bij die gasloze nieuwbouwwoningen.

Drie basisschoolkinderen – de toekomstige bewoners! – presenteerden door middel van tekeningen hun ideeën voor de ideale duurzame en gezonde woning. Het Longfonds benadrukte vervolgens het belang van gezonde binnenlucht en TNO gaf concrete voorbeelden voor een energiezuinige en gezonde woning. Als praktijkcase hiervoor werd de zojuist opgeleverde en ’s ochtends geopende NeroZero woning in Heerhugowaard gebruikt, waar nieuwe oplossingen op het gebied van ventilatie en duurzaamheid zijn toegepast en worden gemonitord.

Uitgangspunten gezonde woning
Het leidde ertoe dat dagvoorzitter André Meester tot besluit van het symposium de stelling over gezonde aardgasloze woningen op een vel schreef en de zaal uitnodigde om deze te ondertekenen. Als uitgangspunten voor een gezonde aardgasloze woning zijn gesteld:

  • Geen aardgas
  • Ventilatiecapaciteit 30% hoger dan niveau Bouwbesluit
  • Kookafzuiging 300 m3/uur (of kanaal)
  • Installatiegeluid 28 dB
  • Luchtdichtheid woning qv;10 van 0,25 of lager
  • Prestaties van iedere woning worden gemeten

Mede-organisator Willem Koppen (Koppen Bouwexperts), al jarenlang voorvechter van het thema gezondheid, tekende op verzoek van de dagvoorzitter als eerste.


Gerelateerde berichten

PARTNERS

NEPROM NVB Bouwend Nederland Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties