Bouwforum cursus: van EPC naar BENG – ontwikkelingen in energiezuinigheid

Vanaf 2018 is het zover: de BENG-eisen zijn dan van kracht voor overheidsgebouwen! En vanaf 2020 gelden de eisen voor alle gebouwen. Op dit moment rekenen we nog met de EPC maar de eerste BENG-verkenningen zijn al gemaakt. Wat houden de BENG eisen precies is? Hoe staan de BENG eisen in verhouding tot de huidige EPC? Wat betekenen de BENG eisen concreet voor gebouwen?

In deze cursus besteden we aandacht aan de nieuwe eisen, de rekenmethodieken en de concrete invulling ervan. U krijgt praktische informatie over wat BENG betekent voor de woningbouw.

Onderwerpen:

  • Inleiding op de BENG eisen: wat houdt het in en waarom wordt het ingevoerd?
  • De eisen en rekenmethodieken
  • Vergelijking BENG met de huidige EPC
  • Energieconcepten die voldoen aan BENG eisen
  • Praktijkvoorbeelden woningbouw

Bestemd voor
Opdrachtgevers, ontwikkelaars, ontwerpers, bouwondernemers, adviseurs, toeleveranciers, toezichthouders, docenten.

Docenten
Ir. Kitty Huijbers (Nieman RI)
Ing. A.F. Kruithof (Nieman RI, foto)

Meer informatie en aanmelden
Datum, tijd en locatie: 14 juni 2017 – 13.30 uur – 17.00 uur, Utrecht
Prijs: € 295,00 per persoon, excl. BTW, excl. eventuele parkeerkosten; incl. handout
Aanmelden: via de Bouwforum website

PARTNERS

NEPROM NVB Bouwend Nederland Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties