Bouwforum: cursus EPC Woningbouw op basis van de EPG, Rekenexercities

Op 1 januari 2012 wordt de eis aan de energieprestatie van nieuw te bouwen woningen gebaseerd op NEN 7120, Energie Prestatie van Gebouwen. De norm is bedoeld voor woningbouw en utiliteitsbouw; voor nieuwbouw en bestaande bouw. De wijziging is van invloed op uw de keuze van uw energieconcept. Daarom organiseren Bouwforum en Adviesburo Nieman infosessies over de consequenties van de wijziging.

In de infosessie worden een groot aantal rekenexercities gepresenteerd die een EPC van 0,6 als uitgangspunt hebben en gebaseerd zijn op de EPG. De berekeningen worden gemaakt aan de hand van bouwkundige concepten, installatie-concepten, en gemengde vormen hiervan.

De rekenexercities zijn bedoeld om u inzicht te geven in de effectiviteit van de maatregelen. Daardoor kunt u een bewuste keuze maken voor een bepaald energieconcept.

Ook zal er vooruit worden gekeken naar de NVN 7125, Energieprestatienorm voor Maatregelen op Gebiedsniveau. De EMG treedt op 1 januari 2012 nog niet in werking. Maar wanneer de EMG van kracht is, heeft deze een grote invloed op de energieprestatie.

Onderwerpen

In deze bijeenkomst krijgt u antwoord op vragen als:

  • Met welke maatregelen kan de EPG worden beïnvloed?
  • Welke invloed op de EPG heeft een bepaalde maatregel?
  • Wat zijn de consequenties voor bepaalde energieconcepten?
  • Moeten we de oplossing in installatietechnische richting zoeken of toch meer bouwkundig?

Voor wie bedoeld
De infosessie is vooral bedoeld voor degenen die rekening moeten houden met de ontwerptechnische en commerciële effecten van de energieprestatie.

Data

  • Woensdag 30 november 2011, 13.30 – 16.00 uur, Veldhoven
  • Woensdag 14 december 2011, 13.30 – 16.00 uur, Emmeloord
  • Donderdag 15 december 2011, 13.30 – 16.00 uur, Baarn

Cursusprijs

  • EPC woningbouw op basis van de EPG € 250,00 excl. BTW per persoon
  • Installatiegeluid in de woning € 250,00 excl. BTW per persoon
  • Beide infosessies, inclusief lunch € 395,00 excl. BTW per persoon

Aanmelden op www.bouwforum.nl

PARTNERS

NEPROM NVB Bouwend Nederland Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties