Bouwforum cursus: Milieu prestatie – bewijs de duurzaamheid van uw project

bouwMet deze training leert u aan de hand van de Milieu Prestatie van Gebouwen (MPG) de duurzaamheidsambitie van uw project te bewijzen. Energiezuinigheid en duurzaamheid is tegenwoordig niet meer weg te denken uit Bouwend Nederland. De focus ligt daarbij voornamelijk op energiezuinigheid, maar van belang is dat dit in samenhang blijft met een duurzaam materiaalgebruik.

De Energieprestatie (EPC) is sinds jaar en dag een bekend begrip, maar sinds 2012 is daar de Milieu Prestatie van Gebouwen (MPG) bij gekomen. De MPG beoogt de milieubelasting door materiaalgebruik te beperken. De MPG kent vanuit het Bouwbesluit nog geen prestatie-eis, maar het is wel vereist om een berekening te overleggen bij een aanvraag omgevingsvergunning voor woningen en kantoren. Nog belangrijker is dat deze milieuberekening al jaren gebruikt wordt in diverse duurzaamheidskeurmerken waarbij de uitkomst wel degelijk een belangrijke rol speelt in de totale duurzaamheid van het gebouw.

Met de training ‘Milieuprestatie: bewijs de duurzaamheid van uw project!’ krijgt u allereerst meer inzicht in de achtergrond van deze systematiek. Begrippen als levenscyclusanalyse (LCA) van een materiaal, schaduwprijzen en welke componenten een rol spelen worden op hoofdlijnen toegelicht. Vervolgens wordt aan de hand van een aantal cases de te verzamelen gegevens en de invoer van de berekening uitgelegd. Daarbij wordt telkens de focus gelegd op welke wijze u een duurzaam materiaalgebruik kunt creëren in een gebouw. U leert dus niet alleen hoe een berekening opgesteld moet worden ten behoeve van de aanvraag omgevingsvergunning, maar u bent straks ook instaat om berekeningen op te stellen die gebruikt kunnen worden als bewijsstuk bij een project met een hoge duurzaamheidsambitie.

Onderwerpen

Dagdeel : Milieuprestatieberekening

  • Achtergrond levenscyclusanalyse (LCA)
  • Te verzamelen gegevens en invoer berekening
  • Optimaliseren duurzaam materiaal gebruik
  • Samenhang andere duurzaamheidskeurmerken (BREEAM-NL & GPR Gebouw)

Documentatiemateriaal
U ontvangt een handout van de sheets.

Prijs
Cobouw abonnees: € 295,- Niet-abonnees: € 345,-Per persoon, exclusief BTW en eventuele parkeerkosten.

Docenten
Ing. M.J. Dunnink (Nieman RI)

Datum, tijd en locatie
07 juni 2016 – 13.30 – 17.00, Utrecht

Meer informatie via Bouwforum.nl

PARTNERS

NEPROM NVB Bouwend Nederland Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties