Bouwforum cursus: Naar energieneutraal bouwen volgens Nul-op-de-meter

twenteEnergieneutrale renovatie en nieuwbouw staan volop in de belangstelling. Niet alleen door de uitdagende doelstellingen die de overheid heeft, maar zeker ook door initiatieven vanuit de markt. Maar wat verstaan we onder energieneutraal? En wat betekent dat voor de bouwer, installateur, beheerder en eindgebruiker? Welke technieken zijn effectief en welke rekenmethode is het beste? Tal van vragen komen op.

In deze cursus wordt aan al deze aspecten aandacht besteed. Een praktisch hulpmiddel voor iedereen die zich professioneel wil verdiepen in energiezuinig en duurzaam renoveren en bouwen van woningen.

Onderwerpen

  • Op weg naar 2050: doelstellingen bestaande bouw & nieuwbouw
  • Begrippen: energieneutraliteit / energie nul
  • Rekenmethoden
  • Energieconcepten van nu en de nabije toekomst
  • Energetische maatregelen: gebied, gebouw en installaties
  • Praktijkvoorbeelden: renovatie en nieuwbouw

Bestemd voor
Opdrachtgevers, ontwikkelaars, ontwerpers, bouwondernemers, adviseurs, toeleveranciers, toezichthouders, docenten

Cursusmateriaal
U ontvangt een handout van de sheets.

Prijs
Cursus € 295,00 Per persoon, exclusief BTW en eventuele parkeerkosten.

Docenten
Ing. A.F. Kruithof (Nieman RI)
Ing. T.G. Haytink (Nieman RI)

Datum, tijd en locatie
26 mei 2016   –   13.30 – 17.00, Utrecht

PARTNERS

NEPROM NVB Bouwend Nederland Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties