Bouwforum Masterclass VanGasLos

De beleidsmatige keuze is gemaakt: in 2050 zijn alle gebouwen CO2-neutraal. Om dat te realiseren wordt stapsgewijs afscheid genomen van aardgas als dominante energiedrager voor verwarming en warm tapwater. De stap naar gasloze nieuwbouw is goed denkbaar, maar wat zijn de consequenties voor bestaand vastgoed?

In de masterclass VanGasLos gaan we in op de achtergronden en consequenties van deze energietransitie in de gebouwde omgeving. We behandelen zowel wijk- als projectgerichte strategieën en aan in op rol en verantwoordelijkheid van verschillende stakeholders. Naast de beleidsmatige context staan we in de masterclass VanGasLos stil bij consequenties achter de voordeur.

Wat kunt u na deelname aan deze masterclass?
Na het volgen van deze masterclass bent u in staat de consequenties van de energietransitie voor uw organisatie op waarde te schatten en kunt u concrete vervolgstappen nemen om dit verder voor uw situatie uit te werken.

Bestemd voor
Beleidsverantwoordelijken, beleidsmedewerkers en vastgoedprofessionals bij gemeenten, woningcorporaties en andere vastgoedbeheerders.

Docent
De masterclass wordt verzorgd door senior adviseur Harm Valk van Nieman Raadgevende Ingenieurs. Nieman is nauw betrokken bij de ontwikkeling en realisatie van de CO2-neutrale gebouwde omgeving, zowel op beleids- als op projectniveau.

Datum, tijd en locatie
25 september 2018 – 15.00 tot 17.00 uur, Utrecht

Prijs
€ 195,-Per persoon, exclusief BTW

Meer informatie en aanmelden
Bouwforum website

PARTNERS

NEPROM NVB Bouwend Nederland Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties