Bouwgarant garandeert energiebesparing woning

bouwlokalenBegin 2015 heeft Bouwgarant de EnergiePrestatieGarantie geïntroduceerd. Hiermee krijgen huizenbezitters de zekerheid dat energiebesparende maatregelen goed worden uitgevoerd en dat deze ook daadwerkelijk leiden tot energiebesparing. 

De EnergiePrestatieGarantie geeft opdrachtgevers de zekerheid dat wat is afgesproken ook wordt geleverd. Concreet betekent dit een garantie voor de extra afbouwkosten als het bouwbedrijf failliet gaat en een garantie tegen verborgen en constructieve gebreken na oplevering. Tijdens de bouw worden kwaliteitscontroles uitgevoerd en opdrachtgevers kunnen rekenen op een opleverkeuring.

Na oplevering kan de opdrachtgever zelf de prestatiegarantie via internet activeren. Wordt de berekende besparing niet gehaald? Dan kan de bewoner een beroep doen op de garantie. Desgewenst wordt een energiecoach ingeschakeld die samen met de opdrachtgever de oorzaak onderzoekt. Waar nodig worden extra maatregelen genomen om het beoogde rendement waar te maken of wordt een schadevergoeding uitgekeerd.

Opdrachtgevers die de garantie willen afsluiten dienen te beschikken over een Energie Prestatie Advies of een soortgelijke analyse. Bij het activeren van de prestatiegarantie na oplevering worden twee eisen gesteld. Huizenbezitters moeten over minimaal twee jaar historie van het energieverbruik beschikken. Tweede vereiste is dat de woning een zogeheten slimme meter heeft.

Zie ook de Bouwgarant-website


Gerelateerde berichten

Tags:

EPG

PARTNERS

NEPROM NVB Bouwend Nederland Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties