Bouwgebreken voorkomen (SBR)

Details bepalen voor een belangrijk deel de kwaliteit van uw bouwwerk. Daarom is het van groot belang dat u details gebruikt die voldoen aan de voorschriften van het Bouwbesluit en die tevens uitvoerbaar en duurzaam zijn. SBR heeft een omvangrijke bibliotheek van bouwkundige details ontwikkeld die als referentie voor een goed werkdetail kunnen worden gebruikt.

In deze cursus bespreken we een groot aantal SBR-Referentiedetails  vanuit de doelstelling bouwgebreken te voorkomen. Het gaat om gebreken op het gebied van waterdichtheid, inwendige condensatie, geluidwering, luchtdichtheid, thermische isolatie en koudebruggen. We maken niet alleen gebruik van details maar ook van praktijkfoto’s om te beoordelen hoe gebreken zijn ontstaan en hoe ze voorkomen hadden kunnen worden.

Onderwerpen
• Eisen Bouwbesluit bij nieuwbouw
• Koudebruggen
• Geluidlekkage bouwmuur
• Zwevende dekvloeren
• Waterdichtheid diverse aansluitingen
• Inwendige condensatie
• Luchtdichtheid dakaansluitingen
• Thermische isolatie vloer, gevel en dak

Bestemd voor
Bouwondernemers, bouwkundig tekenaars, opzichters, toezichthouders.

Docent
ing. Alexander van der Ham of ing. Sander van der Tol, Nieman Raadgevende Ingenieurs

Cursusmateriaal
De cursusmap bevat een handout van de sheets en achtergrondinformatie over het onderwerp.

Data, tijd en locatie
13 december 2012, 13.30 – 17.00 uur,  Rotterdam
9 april 2013, 13.30 – 17.00 uur, Baarn

Cursusprijs
€ 350,- excl. BTW per deelnemer

Aanmelden
Via de website van SBR (klik op de tab ‘aanmelden’)

PARTNERS

NEPROM NVB Bouwend Nederland Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties