BouwLokalen – Energieplus bouwen en renoveren

bouwlokalenIedereen heeft het erover: energieneutraal bouwen en zelfs energie-opwekkend, of energieplus bouwen. Hoe realiseert u extreem energiezuinige en energieplus woningen? Hoe pakt u dat aan? Zijn er handvatten?

Tijdens deze bijeenkomst krijgt u een overzicht van de meest ontwikkelde duurzame innovatieve bouwconcepten die leiden tot duurzame, zeer energiezuinige en energiepluswoningen.

We gaan vooral in op: de concepten voor passief huis, active house, installatie-arm bouwen en concept house. De mogelijkheden voor aanpassingen aan bestaande bouw. Uw inleiders vertellen welke afwegingen zij maakten om een project volgens een bepaald concept te ontwikkelen. Welke voordelen leverde die keuze op? En tegen welke knelpunten liepen zij aan?

Voor wie?
Bent u projectontwikkelaar, ontwikkelend bouwbedrijf, architect, woningcorporatie of bent u anderszins geïnteresseerd in duurzame woningbouw, dan mag u deze bijeenkomst niet missen! Schrijf u in voor een van de bijeenkomsten bij u in de regio.

Aanmelding
Controleer eerst op de BouwLokalen website of er nog plek is tijdens een bijeeenkomst bij u in de regio. Aanmelden kan hier.

PARTNERS

NEPROM NVB Bouwend Nederland Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties