Bouwradius introduceert de Praktijkcheck Luchtdicht bouwen

IF

Energiezuinig en luchtdicht bouwen wordt steeds belangrijker. Een goede detaillering is daarbij onontbeerlijk en dat begint natuurlijk op de tekentafel. Maar minstens zo belangrijk is de uitvoering op de bouwplaats. Werken medewerkers volgens de regels en worden de beoogde resultaten gehaald?

De praktijkcheck van Bouwradius is een leerzaam onderzoek van een halve dag dat op twee momenten kan plaatsvinden. “Een check tijdens de bouw biedt de meeste mogelijkheden”, legt specialist en trainer James Groen uit. “Tevoren bekijk ik alle details op de tekeningen. Daarna ga ik over de bouw met de mensen die erbij zijn betrokken. We controleren samen of de constructies en details in de bouw goed zijn of goed worden uitgevoerd. Zijn de juiste materialen gebruikt om volgens de huidige eisen luchtdicht en energiezuinig te kunnen bouwen? Ik maak een verslag en daarin noem ik alle mogelijke verbeterpunten om de doelstelling, de gewenste luchtdichtheidsklasse, te behalen. Dit verslag gaat naar het bouwbedrijf. En ik bespreek het met de vakmensen op de bouwplaats. Ik geef ze waar nodig hele praktische instructies hoe sommige kritische punten beter kunnen worden uitgevoerd. Dat is uiterst belangrijk voor het vervolg van de bouw en een volgend project.”

Blowerdoor
Ook kort voor de oplevering kan een check plaatsvinden. Alle details zijn dan natuurlijk al uitgevoerd. De luchtdichtheid wordt getest met een blowerdoortest en er vindt een infrarood detectie en rookdetectie plaats. “Je ziet dan waar het om gaat. Daar kun je bij de volgende onderdelen van het project je voordeel mee doen”, zegt Groen. Deze nieuwe praktijkcheck is een logisch vervolg op de trainingen Energiezuinig en luchtdicht bouwen van Bouwradius. Maar de check kan ook zonder voorafgaande training worden uitgevoerd.


Gerelateerde berichten

PARTNERS

NEPROM NVB Bouwend Nederland Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties