Bouwsector vermindert CO2 met nieuwe rekenmethode

co2Binnenkort kunnen bedrijven bij bouwprojecten milieubeslissingen nemen op basis van één score. Een nieuwe rekenmethode maakt het mogelijk om het energiegebruik en de milieuprestatie van gebruikte materialen in dezelfde eenheid uit te drukken. De oude rekenmethode toont die prestatie nog in twee aparte scores; de EPG voor het energiegebruik en de MPG voor de milieuprestatie van de gebruikte materialen.

De resultaten van het project TKI-KIEM (Kwaliteit door Integrale evaluatie van Energie- en milieuprestatie van gebouwen) maken een einde aan deze situatie. De Duurzaamheid Prestatie Gebouwen (DPG)-methode toont milieueffecten van energie- en materiaalgebruik in dezelfde eenheid. Zo komt de totale belasting van een gebouw voor het milieu tijdens zijn levensduur in beeld. De ontwikkelaars toetsten de methode in renovatie- en onderhoudsprojecten met prestatiegerichte aanbestedingen.

Nationale uitstoot CO2
Woningen en gebouwen veroorzaken een groot gedeelte van de landelijke CO2-uitstoot. Vaak leiden energiebesparende maatregelen tot extra materiaalgebruik en meer CO2-uitstoot. Denk bijvoorbeeld aan beter isoleren of het gebruik van warmtepomp. Het Bouwbesluit stelde wel eisen aan het energiegebruik, maar niet aan het materiaalgebruik.

Lees het TKI KIEM-rapport Kwaliteit door Integrale evaluatie van Energie- en Milieuprestaties van gebouwen


Gerelateerde berichten

PARTNERS

NEPROM NVB Bouwend Nederland Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties