Bouwwereld zet schouders onder energielabel nieuwbouw

Vanaf 1 januari 2013 kan niemand meer om het energielabel nieuwbouw heen. Dit zal leiden tot verscherpte controles op bouwprocessen en installaties en op het nakomen van beloftes. Het vergt nieuwe werkwijzen en nog meer nadruk op kwaliteit. De bouwwereld blijkt in elk geval bereid om daar gezamenlijk de schouders onder te zetten.
Dat bleek tijdens de startbijeenkomst van het implementatietraject Energielabel Nieuwbouw op 26 juni in Nieuwegein. De bijeenkomst voor projectontwikkelaars, bouwbedrijven en adviseurs werd georganiseerd door het Lente-akkoord en Agentschap NL. Meer dan 60 professionals woonden de bijeenkomst bij.

Alle Europese lidstaten zijn verplicht om op 1 januari 2013 het energielabel in te voeren. Van alle nieuwe woningen en gebouwen die na die datum worden verkocht of verhuurd, moet de producent aan de eindgebruiker een certificaat overhandigen dat aangeeft wat de energieprestatie van het betreffende gebouw is bij gemiddeld gebruik. De Nederlandse uitwerking van die eis leidt ertoe dat bouwers en ontwikkelaars op een nog nauwkeuriger methode dan ooit de energieprestatiecoëfficient (EPC) moeten bepalen. Ook zullen ze tijdens het bouwproces veel meer aan documentatie en procescontrole moeten doen. Bij oplevering zal een gecertificeerde controle moeten aantonen of in de uitvoering is gedaan wat is beloofd en of het voorlopige energielabel kan worden omgezet in een definitieve. De bouw- en advieswereld heeft zes maanden de tijd om zich hierop voor te bereiden.

Do’s en dont’s
Het Lente-akkoord en Agentschap NL voeren daarom in de komende zes maanden een intensief implementatietraject uit. Dit houdt onder meer in dat een aantal nieuwbouwprojecten de komende maanden uitgebreid worden gevolgd om de nieuwe werkwijzen en methodieken die gepaard gaan met het energielabel te testen. Ze krijgen daarbij begeleiding van een adviseur. De kennis, ervaringen en valkuilen die uit dat traject naar voren komen, worden uitgebreid teruggekoppeld naar de markt zodat iedereen kan leren van de ‘do’s en dont’s’. Inmiddels hebben 16 projectontwikkelaars en woningcorporaties zich aangemeld voor deelname aan het traject. Op dinsdag 10 juli wordt op deze website de definitieve selectie bekend gemaakt.


Download de presentaties en het verslag

Energielabel Implementatie – Claudia Bouwens (Lente-Akkoord)
Woningen en utiliteitsgebouwen – Kees Arkesteijn (ISSO)
Ervaringen uit eerste pilot – Lars van de Kamp (Nieman)
Tips voor ontwikkelaars – Claudia Bouwens (Lente-Akkoord)

Verslag startbijeenkomst energielabel 26062012.pdf

Conclusies bijeenkomst energielabel nieuwbouw.pdf

Foto-impressie op Flickr

PARTNERS

NEPROM NVB Bouwend Nederland Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties