BPIE: Definitie energieneutrale gebouwen

In 2020 willen we energieneutrale gebouwen ontwikkelen. Maar wat is de definitie van energieneutrale gebouwen? Wil je met de definitie ook CO2 neutraal bouwen bereiken? Telt huishoudelijk elektriciteitsgebruik mee? Ook in de EU is men daar nog niet uit. In november 2011 is een (engelstalig) rapport uitgekomen dat alle wensen en uitdagingen rond de definitiebepaling van Nearly Zero Energy Building (NZEB) op een rijtje zet. Het blijkt niet eenvoudig! Opdrachtgever is BPIE (Building Performance Institute Europe). U kunt hier het rapport downloaden.

PARTNERS

NEPROM NVB Bouwend Nederland Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties