Brief aan minister over chaos bij definitief energielabel

blokDe partners van het Lente-akkoord hebben op 17 maart een brief naar minister Blok gestuurd over de grote aanloopproblemen bij het aanvragen van een definitief energielabel voor nieuwbouwwoningen. Twee maanden na de invoering zijn er nog steeds problemen met de webtool voor het energielabel voor nieuwbouwwoningen. Door de digitale problemen moeten veel aanvragen via een papieren route worden ingediend.

De aanvraag van een definitief energielabel duurt daardoor in plaats van een of enkele dagen, meer dan zes weken. Bouwers en ontwikkelaars kunnen hierdoor niet of niet tijdig bij de oplevering een definitief energielabel aan de koper overhandigen. In veel gevallen wordt het ontbreken van een energielabel bij de oplevering door de koper vermeld op het proces-verbaal. Indien dit vervolgens niet binnen de vastgestelde periode van drie maanden door de bouwer wordt opgelost (en dat lukt op dit moment in veel gevallen niet), dan valt de waarborgsom van 5% niet vrij. De schade die bij ontwikkelaars en bouwers optreedt door de ondeugdelijke invoering van het energielabel kan daarmee zeer snel oplopen.

Als alternatief stellen de vier brancheverenigingen van het Lente-akkoord voor om voortaan alle op te leveren nieuwbouwwoningen automatisch een definitief energielabel A toe te kennen. Het is ondenkbaar dat er in 2015 een nieuwbouwwoning wordt opgeleverd die een definitief energielabel B zal scoren, stellen zij. Daar komt bij dat vanaf medio 2016 een groot deel van de projectmatige nieuwbouwwoningen bij oplevering op energiekwaliteit en de EPC-waarde zal worden getoetst. De door de EU gewenste toets bij oplevering voor het energielabel wordt dan voor nieuwbouwwoningen gerealiseerd.

Download de brief aan de minister.

Om uw kopers bij de oplevering te informeren over het uitblijven van een definitief energielabel hebben de marktpartijen van het Lente-akkoord een informatiebrief opgesteld. Deze kunt u aan uw koper overhandigen. In de brief wordt aan de kopers uitgelegd waarom zij bij de oplevering nog geen definitief energielabel (hebben) ontvangen. Ook staat in deze brief dat u als verkoper alsnog een definitief energielabel zult aanleveren op het moment dat de problemen met de landelijke webtool van RVO zijn verholpen. In de webtool blijft zichtbaar dat u de verkoper was. De Inspectie voor Leefomgeving en Transport kan dus zien of u een energielabel heeft aangevraagd. Het ministerie keurt het niet goed dat u aan de koper vraagt om zelf een definitief energielabel aan te vragen.

Download de informatiebrief.


Gerelateerde berichten

PARTNERS

NEPROM NVB Bouwend Nederland Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties