BTW-teruggave zonnepanelen

Kopers van nieuwbouwwoningen kunnen de BTW op zonnepanelen terugvragen bij de Belastingdienst. Dat levert hen al snel honderden euro’s op. Voorwaarde is dat zij een gespecificeerde BTW-factuur kunnen overleggen aan de Belastingdienst waaruit blijkt wat de kosten zijn van de zonnepanelen zelf en de installatie daarvan. Een totaalfactuur voor de hele koop-aanneemsom van de woning is voor de Belastingdienst onvoldoende.

U kunt het uw klanten gemakkelijker maken door de kosten voor de zonnepanelen, met het BTW-bedrag, standaard in de laatste termijnfactuur voor de koper op te nemen. SWK heeft aangegeven akkoord te zijn met deze aanpassing van hun modeltermijnregeling. De termijn ‘stuc-/spuit-/tegelwerk gereed’ wordt dan gesplitst in enerzijds een termijn ‘zonnepanelen gereed’ en anderzijds de termijn ‘stuc-/spuit-/tegelwerk gereed’. De ervaring heeft uitgewezen dat de Belastingdienst dit als bewijsstuk accepteert. Zo kunt u uw koper in één klap honderden euro’s besparen.

We raden u aan om standaard een gespecificeerde factuur te verstrekken. Waarschijnlijk is het voor u ook handiger om dit in het proces te integreren in plaats van ad hoc op verzoeken te moeten reageren. Ook kunt u uw klanten actief informeren over de subsidiemogelijkheden. U kunt ze bijvoorbeeld verwijzen naar het Stappenplan Vereniging Eigen Huis.

Om welke bedragen gaat het?
Voor niet geïntegreerde zonnepanelen kan de koper het volledige BTW-bedrag terugkrijgen. Wel wordt er, afhankelijk van de capaciteit van de panelen, nog een klein bedrag hierop in mindering gebracht om de BTW op de terug geleverde elektriciteit van dat jaar te compenseren.

Voorbeeld
Voor de aanschaf en installatie van niet-geïntegreerde zonnepanelen heeft de koper een rekening ontvangen met daarop een BTW-bedrag van (bijvoorbeeld) € 800. De zonnepanelen zijn niet-geïntegreerd, hij kan daarom het hele BTW-bedrag als voorbelasting in aftrek brengen. De zonnepanelen hebben een capaciteit van 2.800 kWh.

Verschuldigde BTW: € 60,-
Voorbelasting € 800,-
Terug te ontvangen BTW € 740,-

Voor geïntegreerde zonnepanelen kan de koper een derde van de BTW terugkrijgen van de Belastingdienst. Ook nu wordt er, afhankelijk van de capaciteit van de panelen, nog een klein bedrag hierop in mindering gebracht om de BTW op de teruggeleverde elektriciteit van dat jaar te compenseren.

Voorbeeld
Voor de aanschaf en installatie van geïntegreerde zonnepanelen heeft de koper een rekening ontvangen met daarop een BTW-bedrag van (bijvoorbeeld) € 1.500. De zonnepanelen zijn geïntegreerd, hij kan daarom 1/3 van het BTW-bedrag als voorbelasting in aftrek brengen. De zonnepanelen hebben een capaciteit van 2.800 kWh.

Verschuldigde BTW: € 20,-
1/3 deel van de voorbelasting € 500,-
Terug te ontvangen BTW € 480,-


Gerelateerde berichten

PARTNERS

NEPROM NVB Bouwend Nederland Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties