Actueel

Informatiebijeenkomst over subsidie aardgasvrije woningen

15 februari 2019

Kennisinstellingen en bedrijven in de bouwsector komen in aanmerking voor de nieuwe subsidie Meerjarige Missiegedreven Innovatie Programma’s – MMIP. Met de subsidie moet u samen met minimaal 4 ondernemingen binnen een consortium werken aan aardgasvrije woningen. De subsidie is open vanaf 15 april t/m 10 september 2019. Er zijn twee programma’s waar binnen u subsidie kunt […]

Nieuwe NEN-norm voor ventilatie gebouwen voor commentaar gepubliceerd

15 februari 2019

De nieuwe norm voor ventilatie van gebouwen is herzien en nu voor commentaar gepubliceerd. NEN 1087 wordt aangewezen door het Bouwbesluit 2012. De commentaartermijn is tot 15 mei 2019. NEN 1087 geeft de bepalingsmethode voor de nominale ventilatiecapaciteit van een ventilatiesysteem, de inrichting van een voorziening voor luchtverversing, de mate van waarschijnlijkheid van functioneren van […]

Definitieve versie NTA 8800 gepubliceerd

15 februari 2019

De definitieve versie van NTA 8800 ‘Energieprestatie van Gebouwen’ is gepubliceerd. Deze versie wordt vanaf 2020 aangewezen door de overheid en vervangt NTA 8800:2018. In september 2018 is de eerste versie van NTA 8800 vrijgegeven. De afgelopen maanden zijn marktpartijen, zoals softwareleveranciers en adviseurs, met NTA 8800 aan de slag gegaan. Daarnaast is er een […]

Consument waardeert goed communicerende bouwer

8 februari 2019

Op 7 februari j.l. heeft de vergelijkingswebsite bouwnu.nl voor de derde keer de Beste Bouwers en Beste Verbouwers van het jaar bekendgemaakt. De prijsuitreiking vond plaats in het BouwBeurs Nieuwscafé van vakblad De Aannemer. De winnaars zijn als beste beoordeeld door consumenten op de website bouwnu.nl. Deze bouwbedrijven worden gewaardeerd om hun goede en duidelijke communicatie, een […]

BZK beloont beste switch-projecten aardgasvrije nieuwbouw

8 februari 2019

Je hebt de vergunning om mét aardgas te bouwen maar het wordt toch gasloze nieuwbouw! De Alsnog Aardgasvrij Award (Triple A) is een eenmalige award voor bouwprojecten die worden gerealiseerd zonder aardgas – hoewel er in eerste instantie een vergunning is verleend voor bouw mét aardgas. De prijs wordt uitgereikt door het ministerie van Binnenlandse […]

Opinie: Tijd voor een Lente-akkoord 2.0!

7 februari 2019

Dit opinie-artikel van Ronald Schilt (Directeur Merosch) verscheen op de Cobouw-website op 7 februari Het op 22 april 2008 gesloten energie-akkoord tussen de overheid (VROM) en de markt (BouwendNederland, NEPROM en NVB) was een grote doorbraak (nota bene in de crisis). Het tijdperk van strijd tussen overheid en markt over de periodieke aanscherping van de energienormen […]

Eerste inzichten uit Lente-akkoord onderzoek BENG-eisen

5 februari 2019

In opdracht van het Lente-akkoord is Nieman RI bezig met het doorrekenen van de consequenties van de concept-geadviseerde BENG-eisen voor de woningbouw. De eerste resultaten en nieuwe inzichten zijn besproken in de BENG-themagroep van het ZEN platform.

Opinie: Concepteisen BENG kunnen ambitieuzer

1 februari 2019

Dit artikel is overgenomen van Bouwend Nederland De concepteisen van de BENG 2018 kunnen ambitieuzer, stelt innovatiemanager Dick van Ginkel van Van Wijnen. Volgens hem leggen bouwprofessionals graag de duurzame lat hoger. Hij vraagt ook extra aandacht voor kleine bouwbedrijven. Voor hen is het lastiger om de nieuwe regels te implementeren. De BENG-eisen van 2015 […]

Salderingsregeling tot 1 januari 2021 – terugleversubsidie op losse schroeven

1 februari 2019

Dit artikel van Edwin van Gastel is overgenomen van Solar Magazine In de brief aan de Tweede Kamer meldt de minister dat het zijn streven is om aan het einde van het eerste kwartaal van 2019 met een concreet uitgewerkt voorstel voor de omvorming van het huidige salderen te komen. ‘Duidelijkheid op deze termijn is […]

WKO voor De Zalmhaven in Rotterdam

25 januari 2019

Toekomstige bewoners van De Zalmhaven kunnen rekenen op een comfortabele warmte- en koudevoorziening met een 24/7 serviceverlening. In het uit 485 woningen, een parkeergarage en diverse commerciële functies bestaande complex komt een WKO-installatie, die in verbinding staat met twee krachtige warmtepompen. Om de warmtepompen efficiënter en duurzamer te laten werken benut BAM Energy Systems teruggewonnen […]

Energiebespaarlening voor aardgasvrij maken van nieuwbouwwoning

25 januari 2019

Het Nationaal Energiebespaarfonds heeft een recordjaar achter de rug en breidt uit. Het fonds groeit naar € 600 miljoen euro. Op verzoek van het ministerie van BZK, en naar aanleiding van de klimaattafels, heeft het Nationaal Energiebespaarfonds twee nieuwe financieringsproducten ontwikkeld. Het is nu mogelijk voor VvE’s om een lening met een looptijd van 30 […]

Ymere levert 16 ZEN-woningen op in Almere Nobelhorst

25 januari 2019

Zestien huurders hebben van woningcorporatie Ymere de sleutel gekregen van hun nieuwe woning in de wijk Nobelhorst in Almere. De sociale huurwoningen zijn ZEN-woningen (Zeer Energiezuinige Nieuwbouw). In 2017 werden er al 12 ZEN-woningen opgeleverd in Nobelhorst, dit jaar start de bouw van nog eens 45 woningen. De huizen lijken van buiten op historische koetshuizen, maar […]

ZEN Themagroep Warmtenetten in BENG

11 januari 2019

Per 1 januari 2020 wordt de EPC vervangen door BENG-eisen. Hoe wordt warmte gewaardeerd in de NTA 8800? Hoe scoren warmtenetten in BENG 2 en in BENG 3? Hier hebben ontwikkelaars nog weinig zicht op. Dat is problematisch, want overal staan ontwikkelaars voor de vraag of zij (langjarige) projecten met warmtelevering aangaan. De duurzaamheid van […]

Kamerbrief over concept BENG-eisen

11 januari 2019

Minister Ollongren heeft op 8 januari de Tweede Kamer per brief  geïnformeerd over de concept BENG-eisen zoals die op 20 november al tijdens het NEN-congres werden bekendgemaakt. In de brief licht zij de uitgangspunten toe bij de bepaling van de concepteisen. De minister benadrukt dat de getalswaarden voor deze BENG-eisen onvergelijkbaar zijn met de BENG-eisen […]

De oogst van 10 jaar Lente-akkoord

11 januari 2019

De brancheverenigingen Aedes, Bouwend Nederland, NEPROM en NVB trekken gezamenlijk al 10 jaar de uitvoering van het Lente-akkoord (zeer) energiezuinige nieuwbouw. In die 10 jaar is de tijdgeest behoorlijk veranderd. 

Gezond en comfortabel koken in de NeroZero woning

11 januari 2019

De NeroZero woning is een derde generatie demonstratiewoning van Koppen Bouwexperts. Sinds maart 2018 kunnen bezoekers hier zelf ervaren wat de combinatie van vooruitstrevende techniek en een scherpe focus op gezond en comfortabel wonen vermag. De NeroZero demonstratiewoning in Heerhugowaard bevat een groot aantal innovaties. In een recent artikel in TVVL Magazine wordt met name de […]

BENG-onderzoeken vrijgegeven

21 december 2018

Deze week heeft het ministerie van BZK een aantal onderzoeken rond BENG gepubliceerd. De Kostenoptimaliteitsstudie van DGMR geeft meer inzicht in de nieuwe BENG. Hierin is te zien hoe het ministerie is gekomen tot de bepaling van de nu geadviseerde concept eisen. De eerste 42 pagina’s van de Kostenoptimaliteitsstudie van DGMR gaan over woningbouw, daarna komen […]

BENG is veranderd, maar wat betekent dat nu echt?

18 december 2018

Deze column verscheen op de Duurzaam Gebouwd website op 14 december Sinds de introductie van de voorgenomen BENG eisen in 2015 is er veel geëxperimenteerd met deze nieuwe manier van eisen stellen (in plaats van de EPC). Op grond daarvan hebben bouwpartijen de afgelopen jaren gevoel ontwikkeld voor wat er moet gebeuren om ‘BENG’ te […]

BTW-teruggave zonnepanelen

18 december 2018

Kopers van nieuwbouwwoningen kunnen de BTW op zonnepanelen terugvragen bij de Belastingdienst. Dat levert hen al snel honderden euro’s op. Voorwaarde is dat zij een gespecificeerde BTW-factuur kunnen overleggen aan de Belastingdienst waaruit blijkt wat de kosten zijn van de zonnepanelen zelf en de installatie daarvan. Een totaalfactuur voor de hele koop-aanneemsom van de woning is […]

ZEN Platformbijeenkomst op 19 februari

14 december 2018

Op dinsdag 19 februari aanstaande is er weer een reguliere ZEN Platformbijeenkomst. Deze keer is er uiteraard extra aandacht voor de BENG-norm en -eisen.

PARTNERS

NEPROM NVB Bouwend Nederland Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties