Actueel

NOM Crashcourse: Nul-op-de-Meter verkennen

18 oktober 2017

Verslag van de NOM Crash course tijdens de ZEN platformbijeenkomst NOM-nieuwbouw i.s.m. Stroomversnelling op 12 oktober. Met Jeffrey Mennen (Stroomversnelling) – verslag door René Didde. In de ochtend van de samenwerkdag/platformbijeenkomst volgen circa vijftig mensen een crashcourse Nul-op-de-Meter (NOM). In twee uur krijgen zij van Jeffrey Mennen, relatiemanager woningcorporaties van Stroomversnelling, de ins en outs […]

Nul-op-de-Meter: de businesscase voor corporaties

18 oktober 2017

Verslag van de sessie over de Business case voor Corporaties tijdens de ZEN platformbijeenkomst NOM-nieuwbouw i.s.m. Stroomversnelling op 12 oktober. Met Sean Vos (SlimRenoveren, Stroomversnelling) o.l.v. Maarten Georgius (Aedes) – verslag door René Didde. Kan Nul op de meter (NOM) ook financieel uit? En niet alleen voor renovatie van woningen maar ook voor nieuwbouw? Wat […]

NOM, BENG en ZEN: wat zijn de verschillen?

17 oktober 2017

Verslag van de sessie over NOM, BENG en ZEN tijdens de ZEN platformbijeenkomst NOM-nieuwbouw i.s.m. Stroomversnelling op 12 oktober – door Anton Coops. De één vindt de term Nul-op-de-Meter een prachtige vondst, de ander wordt duizelig van al die afkortingen die de energietransitie met zich meebrengt in de bouw. Wat is het verschil tussen NOM, […]

Do’s en don’ts van NOM-projecten volgens bewoners

17 oktober 2017

Deelsessies door Doris de Bruijn (Stroomversnelling, foto) en Martin van Briemen (Bruis Advies) o.l.v. Helen Visser (Bouwend Nederland) en Claudia Bouwens (Lente-akkoord), verslag door René Didde Nul op de meter (NOM) is een mooi begrip. Want nooit meer een energierekening klinkt aanlokkelijk. Maar om bewoners echt te winnen voor NOM-woningen moeten corporaties en projectontwikkelaars goed […]

NOM Keur voorkomt verrassingen

17 oktober 2017

Verslag van de sessie NOM Keur en kwaliteitsborging tijdens de ZEN platformbijeenkomst NOM Nieuwbouw i.s.m. Stroomversnelling op 12 oktober – door Joop van Vlerken. NOM Keur is een kwaliteitsstempel voor woningen. Het voorkomt verrassingen voor gebouweigenaren en –gebruikers, vertellen Sjoerd Klijn Velderman (foto) en José van der Loop van Stroomversnelling tijdens de ZEN platformbijeenkomst NOM-nieuwbouw […]

Van bouwen en wegwezen naar prestatiegarantie

17 oktober 2017

Verslag van de sessie NOM, inkopen & prestatiegarantie tijdens de ZEN platformbijeenkomst over NOM-nieuwbouw i.s.m. Stroomversnelling op 12 oktober – door Joop van Vlerken. Prestatiegarantie is een essentieel onderdeel van het bouwen van NOM-woningen, vertellen José van der Loop (foto) en Sjoerd Klijn Velderman van Stroomversnelling tijdens de ZEN platformbijeenkomst over NOM- nieuwbouw. Het betekent […]

Monitoring: conditio sine qua non voor NOM

14 oktober 2017

Verslag van de sessie over Monitoring tijdens de ZEN platformbijeenkomst NOM-nieuwbouw i.s.m. Stroomversnelling op 12 oktober – door Anton Coops. Soms zijn 140 tekens voldoende om een boodschap over te brengen. Leen van Dijke, voorzitter Stroomversnelling, twitterde een week of drie geleden: “Zonder #Monitoring geen #NOM Keur; zonder monitoring geen beeld op woonlastenneutraliteit.. daarom: conditio […]

NOM-nieuwbouw op weg naar de grote aantallen

14 oktober 2017

De energietransitie begint vorm te krijgen. Kijk naar het Regeerakkoord: “Het straalt uit dat de tijd van vrijblijvendheid voorbij is”, zegt Leen van Dijke, voorzitter van Stroomversnelling. “De partijen noemen concrete aantallen als 50 duizend woningen per jaar die niet meer op het aardgasnet worden aangesloten. In de renovatie moeten 200 duizend woningen per jaar NOM worden om ‘Parijs’ te halen.”

Niets staat NOM in de weg

14 oktober 2017

Verslag van de sessie Nul-op-de-Meter en nieuwbouw tijdens de ZEN platformbijeenkomst NOM-nieuwbouw i.s.m. Stroomversnelling op 12 oktober – door Joop van Vlerken. Niets weerhoudt bouwers, ontwikkelaars, gemeenten en woningcorporaties ervan aan de slag te gaan met NOM. Zeker nu allerlei beperkende wetgeving op de schop gaat. Dat is de boodschap die Merel Philipart en Sander […]

Positieve ervaringen met gasloze nieuwbouwwijken

13 oktober 2017

Het Regeerakkoord is duidelijk over de transitie naar aardgasloze nieuwbouw. Het nieuwe kabinet wil dat in 2021 zo’n 50.000 nieuwe woningen worden opgeleverd zonder aardgas. Daarmee wordt aardgasloos bouwen in één klap de nieuwe realiteit. Het ZEN-platform wil dan ook zoveel mogelijk kennis en ervaring opdoen met gasloze alternatieven. Wat zijn de kinderziektes? Waar vinden […]

Infographic: slimme innovaties voor BENG

10 oktober 2017

In 2021 moet alle nieuwbouw voldoen aan de eisen voor bijna energieneutrale gebouwen (BENG). Maar niet ieder soort nieuwbouw zal eenvoudig kunnen voldoen aan die eisen. Op de RVO-website vindt u daarom 15 slimme innovaties die bijdragen aan de BENG-eisen, speciaal voor complexe situaties. Kies op de RVO-site voor woningbouw of utiliteitsbouw, en bekijk vervolgens […]

Verplichte test op kierdichtheid in ons omringende landen

10 oktober 2017

In de laatste tien jaar is het testen van luchtdichtheid van gebouwen verplicht gesteld in Denemarken, Frankrijk, Ierland, Portugal en het Verenigd Koninkrijk. Veel andere Europese landen overwegen om een luchtdichtheidsmeting verplicht te stellen, omdat men steeds meer inziet wat de impact van de luchtdichtheid is op zeer energiezuinige gebouwen. Een Engelstalig artikel vat de luchtdichtheidsvereisten […]

Taskforce Monitoring start dialoog met aanbieders

10 oktober 2017

Bijna 70 deelnemers waren op 28 september te gast in ANNE in Utrecht tijdens het Monitoring Match Making evenement, georganiseerd door de Taskforce Monitoring van Stroomversnelling. Er waren aanbieders van sensoren, databases, applicaties en portals. De onderdelen die samen een Nul-op-de-meterproject monitoren. Maar er is juist behoefte aan een integraal monitoring-systeem, dat deze losse onderdelen […]

Voorbij de salderingsregeling

10 oktober 2017

Op 13 september organiseerde het Ministerie van EZ een brede bijeenkomst over de toekomstige stimulering van decentraal zon-PV. Uit de meest recente brief van Kamp valt op te maken dat salderen tot 2023 wel gehandhaafd zal blijven, maar wat komt er daarna?  Tijdens de bijeenkomst, waar circa 50 mensen uit de praktijk aan deelnamen, presenteerde ECN […]

Reden tot zorg bij ZEN-themagroep MPG

21 september 2017

In januari 2018 gaat de wettelijke grenswaarde aan de MilieuPrestatie Gebouwen (MPG) in. Vooruitlopend op dat moment wil het ZEN Platform via de Themagroep MPG praktijkervaring opdoen met het optimaliseren van de MPG. Ervaringen uit de markt zijn hierbij essentieel. Op 10 juli kwam de themagroep MPG voor de derde maal bijeen. Allereerst zijn de resultaten […]

Belangrijke leerervaringen uit afgelopen 3 jaar Lente-akkoord/ZEN

19 september 2017

Hoe bouw je bijna energieneutrale woningen? Hoe realiseer je goede ventilatie? En hoe zorg je voor een goede gebouwschil? Deze essentiële praktijkvragen zijn de afgelopen jaren stuk voor stuk beschreven in brochures van het Lente-akkoord. We zetten ze voor u op een rijtje. Woningbouw volgens BENG, do’s en don’ts voor bijna energieneutraal bouwen (februari 2017) […]

Alleen nog NOM-nieuwbouw voor corporatie Thuisvester

19 september 2017

De Brabantse woningcorporatie Thuisvester gaat vol voor NOM-nieuwbouw. Onlangs zijn twee projecten gestart: één in Oosteind, gemeente Oosterhout, en de ander in Raamsdonkveer. De in totaal 13 nieuwbouwwoningen zijn de eerste van een lange reeks. In Oosteind worden om te beginnen 4 huur- en 4 koopwoningen gebouwd. In Raamsdonkveer is afgetrapt met 9 woningen. De woningen […]

Longfonds aan het woord over kwaliteit binnenlucht bij RTLZ

19 september 2017

De binnenlucht in woningen en op werkplekken is vaak ongezond door allerlei soorten verontreiniging. Daarom is het voor onze gezondheid van groot belang dat er goed geventileerd wordt. Dat zegt Michael Rutgers, directeur van het Longfonds, in een item van het programma Doe maar duurzaam van RTLZ. “We staan vaak niet stil bij de kwaliteit […]

Dag van de Binnenlucht op 2 november

14 september 2017

Een gezonde woning is een goed geventileerde woning. In een woning met genoeg ventilatie slaap je beter, ben je minder vaak ziek en ben je productiever. Aandacht voor binnenlucht in de woning is broodnodig. Want de kwaliteit van de lucht in een  woning is veel slechter dan we denken. Op 2 november organiseren Lente-akkoord, VLA, TVVL en ISSO daarom gezamenlijk de Dag van de Binnenlucht.

Veelbelovende resultaten bij smart grid-proeftuin Couperus

12 september 2017

Als we gasloos willen bouwen zijn all electric oplossingen – op plekken zonder warmtenet – het belangrijkste alternatief. Een van de knelpunten bij all electric is het verzwaarde, en daardoor dure, elektriciteitsnet. Dit is nodig om gebruikspieken op te vangen. Als die pieken erafgeschoren kunnen worden (peak shaving) scheelt dat enorm. In het appartementencomplex Couperus […]

PARTNERS

NEPROM NVB Bouwend Nederland Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties