Actueel

Eerste bijeenkomst themagroep MPG

26 april 2017

Januari 2018 gaat de wettelijke grenswaarde aan de MilieuPrestatie Gebouwen (MPG) in. De MPG en de EPC/BENG hebben een negatieve correlatie. Maatregelen die leiden tot een betere EPC, leiden doorgaans tot een slechtere MPG. Het streven naar energieneutrale gebouwen heeft hoge prioriteit en de samenhang met de MPG moet goed zijn. Vooruitlopend op de invoering […]

Zeer energiezuinige nieuwbouw: 11 NOM woningen in Vught

24 april 2017

De plek waar eerst duplexwoningen stonden, aan de Esschestraat in Vught, heeft een metamorfose ondergaan. De elf Nul-op-de-Meter-woningen die corporatie Woonwijze hier plaatste zijn voor 85% gemaakt in de fabriek van iQwoning in Weert. “Daardoor hoeven we geen rekening te houden met het weer, hebben we geen last van bouwvocht én is de overlast in de […]

Claudia Reiner wint Duurzame 50

14 april 2017

Claudia Reiner is de winnares van de ABN AMRO Duurzame 50. De vice-voorzitter van UNETO-VNI en directeur van Caris & Reiner leidde de top 3, die verder bestond uit Biense Dijkstra (2) en Thomas Rau (3). De ABN AMRO Duurzame 50 wordt uitgereikt aan de persoon die over genoeg daadkracht, charisma, contacten en visie beschikt om de gebouwde omgeving […]

Energie-Nederland presenteert 7 transitieversnellers

14 april 2017

Informateur Schippers en de onderhandelaars van VVD, CDA, D66 en Groenlinks ontvingen de afgelopen weken vrijwel dagelijks open brieven met suggesties voor een groen(er) regeerakkoord. Een opvallende bijdrage komt van Energie-Nederland, dat zeven ‘transitieversnellers’ formuleert om de afspraken uit het Verdrag van Parijs te kunnen naleven. “Als deze voorstellen aangenomen zouden worden, dan kunnen we daar echt iets […]

‘Lekkage en brand door slecht onderhoud zonnepanelen’

14 april 2017

Risicodeskundige Raymond van der Heide van Interpolis wijst in een artikel in Business Insider op de risico’s van zonnepanelen. Dat zonnepanelen zonder goede controle kunnen wegwaaien of lekkage en brand veroorzaken, beseffen de meeste eigenaren volgens hem onvoldoende. “Natuurlijk is het een goede ontwikkeling dat zonne-energie in vrij korte tijd zo populair geworden is. Om mij […]

BENG prima te realiseren met baksteengevels

14 april 2017

Zowel ‘traditioneel’ halfsteensmetselwerk als zelfdragende buitenspouwbladen in steensmetselwerk zijn zeer geschikt voor BENG appartementengebouwen. Gebruik van steensmetselwerk is nieuw voor deze toepassing. Toch biedt het een interessant perspectief voor duurzame middelhoogbouw. KNB-voorzitter Dick Tommel overhandigde op 12 april jl. op Building Holland de brochure ‘BENG, met zelfdragende buitenspouwbladen in metselwerk’ aan Claudia Bouwens (Lente-akkoord). Claudia Bouwens nam […]

ZEN projecten van deelnemers ZEN platform

7 april 2017

Hoe staat het met de ambitie van de bedrijven in het ZEN platform? Zijn ze al concreet bezig met het ontwikkelen of bouwen van een ZEN project? Het realiseren van een ZEN project met start bouw vóór 1 januari 2018 is één van de voorwaarden voor deelname aan het platform. Inmiddels zijn er 51 bedrijven […]

Ventilatie tussen de oren krijgen

7 april 2017

Verslag op basis van vijf bijeenkomsten van de ZEN themagroep ‘Ventilatie’ op 27 juni, 5 september, 14 november 2016, 30 januari en 3 april 2017. Deelnemers aan deze themagroep zijn werkzaam bij: ISSO, VLA, Nieman RI, Milieu Centraal, VACpunt Wonen, BZK en RVO.nl. Voorzitter: Claudia Bouwens, Lente-akkoord. Verslag: René Didde. Gebaseerd op een steekproef uit […]

Grote potentie voor warmtenetten blijft nog onderbenut

5 april 2017

Met warmtenetten kan Nederland grote stappen zetten in de transitie naar een klimaatneutraal energiesysteem. Het is alleen niet eenvoudig. De wil is er wel, maar de financiële risico’s zijn groot en goede coördinatie ontbreekt. De rijksoverheid zou veel belemmeringen en aarzelingen kunnen wegnemen, maar laat het initiatief over aan gemeenten en provincies. Dat zegt het […]

Impressie van stakeholdersbijeenkomst over toekomst salderen

24 maart 2017

De stakeholdersbijeenkomst “Toekomst van salderen vanaf 2020” op maandag 13 februari 2017 werd georganiseerd door het Ministerie van Economische Zaken en het Ministerie van Financiën met als voornaamste doel om stakeholders te consulteren over vier varianten voor het al dan niet aanpassen van de salderingsregeling vanaf 2020. De bijeenkomst werd goed bezocht door een grote verscheidenheid aan […]

Oplevertoets ZEN: bewijs wat je levert

22 maart 2017

Verslag van de kennis-sessie met Kees Arkesteijn (ISSO) tijdens de ZEN platformbijeenkomst op 7 maart, aangevuld met een interview – door Henk Bouwmeester. Op 21 februari van dit jaar is de Tweede Kamer akkoord gegaan met de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen. Doel is de werkelijk gerealiseerde kwaliteit van gebouwen te borgen in plaats van alleen […]

Verslag: Kritische klant is nog lang geen koning

15 maart 2017

Verslag van de bewonerssessie met Marco Hofman (ISSO) tijdens de ZEN platformbijeenkomst op 7 maart – door Henk Bouwmeester. Projectontwikkelaars doen er veel aan om bij nieuwbouw van woningen goed te luisteren naar de wensen van hun klanten. Bewoners kunnen kiezen uit een groot aantal opties. Deze hebben echter vooral te maken met het volume, de […]

Verslag: Vrouwen zijn de sleutel tot succes

15 maart 2017

Verslag van de kennissessie Marketing met Niels Götz (5plus1) o.l.v. Leendert Meijers (NVB) tijdens de ZEN platformbijeenkomst op 7 maart – door Joop van Vlerken. Volgens Amerikaans onderzoek neemt in 85% van de gevallen de vrouw binnen het gezin de beslissing over aankopen. Dat terwijl de marketing voor energiebesparing in het verleden altijd op mannen […]

Verslag: Wie bouwt de kant-en-klare ZEN-woning?

15 maart 2017

Verslag van de sessie over ZEN en de rol van opdrachtgevers met Daniël Duijvestijn (Woonveste) o.l.v. Maarten Georgius (Aedes) tijdens de ZEN platformbijeenkomst op 7 maart – door Joop van Vlerken. Daniël Duijvestijn is op zoek naar de kant-en-klare ZEN-woning. De vraag van de teamleider vastgoed bij woningcorporatie Woonveste lijkt eenvoudig, maar is dat niet. […]

Verslag: Op 3 kuub hout de winter door

13 maart 2017

Verslag van de sessie over particulier opdrachtgeverschap door Johan van der Stoel (Streamit in-store) tijdens de ZEN-platformbijeenkomst van 7 maart – door Anton Coops. Op 7 maart lieten enkele professionals zich van een andere kant zien: als bewoner. Dit leverde een aantal verrassende sessies op. Het verhaal van Johan van der Stoel (bewoner en directeur Streamit in-store) ging over […]

Aanmelden voor themagroep Analyse ZEN Projecten

13 maart 2017

In 2017 willen we uw woningprojecten die in de loop van het afgelopen jaar zijn ingediend voor de ZEN database analyseren. In hoeverre zijn deze qua ontwerp al gefit op BENG? Is het wooncomfort in deze woningen verder verbeterd? Hoe kan oververhitting worden voorkomen? In 2016 heeft het ZEN platform uit laten zoeken hoe de […]

Verslag: ZEN wonen in Renkum

11 maart 2017

Verslag van de sessie over ZEN wonen in Renkum met Wietse Boonacker (Vivare, foto) en Mark Evers (Optimum Plus) tijdens de ZEN platformbijeenkomst op 7 maart – door Claudia Bouwens. De allereerste 45 nieuwbouwwoningen die nu al voldoen aan de eisen van de toekomst. Op de valreep van 2016 werden ze opgeleverd door woningcorporatie Vivare, in nauwe […]

Verslag: Gasloos is de nieuwe realiteit voor nieuwbouw

10 maart 2017

Verslag van de plenaire inleiding over aardgasloze nieuwbouw door Benno Schepers (CE Delft) tijdens de ZEN-platformbijeenkomst van 7 maart – door Anton Coops. Op 8 maart jl. ondertekende minister Kamp van Economische Zaken samen met 30 gemeenten, 12 provincies en 5 netbeheerders de Green Deal Aardgasvrije wijken, die gemeenten in staat stelt om woningen op een andere manier […]

Verslag: ZEN-platform groeit gestaag

10 maart 2017

Tijdens de eerste ZEN-platformbijeenkomst van 2017 werd een flink aantal actuele onderwerpen bij de horens gevat. Een verslag van het plenaire deel.

Verslag: U wilt meer dan alleen BENG!

10 maart 2017

Verslag van de plenaire inleiding over BENG door Harm Valk (Nieman RI) tijdens de ZEN-platformbijeenkomst van 7 maart – door Anton Coops. “We hebben het over ZEN en BENG, en ik ben liefhebber van ZEN, want daar zit meer comfort in. ZEN gaat verder dan alleen leunen op het energie-sommetje.” Harm Valk begint zijn presentatie […]

PARTNERS

NEPROM NVB Bouwend Nederland Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties