Actueel

‘Groen is hét bouwmateriaal van de toekomst’

2 april 2020

Dit artikel van Reinoud Schaatsbergen verscheen eerder op Biind.nl Begin maart kwam een gemêleerd gezelschap bij elkaar. Hun missie: uitvinden hoe bouwers en projectontwikkelaars intrinsieke motivatie krijgen voor bouwen met de natuur. Het gesprek werd georganiseerd als onderdeel van het actieprogramma ‘Klimaatadaptief bouwen met de natuur’ (KAN) van NEPROM, NVB Bouw en Bouwend Nederland. Het […]

Zeer energiezuinig huis is comfortabel máár ook wennen

2 april 2020

Dit artikel van Wendy Braanker verscheen eerder op Bewust Nieuwbouw. Een woning waar de hogere huur opweegt tegen het feit dat de bewoners geen of weinig energiekosten hebben. Of zelfs geld kunnen verdienen door extra energie op te wekken en terug te leveren aan het net. Een zeer energiezuinig huis wil zeggen: uitermate goed geïsoleerd, […]

Lente-akkoord partners signaleren gebreken in MPG-methodiek

20 maart 2020

Per 1 januari 2021 wordt de Milieuprestatie gebouwen (MPG) voor woningen aangescherpt van 1,0 naar 0,8. En vervolgens wordt er in stappen verder aangescherpt naar 0,5 in 2030. Op vrijdag 20 maart hebben Aedes, Bouwend Nederland, NEPROM en NVB gereageerd op de internetconsulatie over de MPG. De Lente-akkoord partners schrijven aan minister Knops dat ze […]

NTA 8800 gaat in op 1 januari 2021

20 maart 2020

Dit bericht is afkomstig van RVO.nl Voor de bepaling van de energieprestatie van een gebouw is de nieuwe rekenmethode NTA 8800 beschikbaar. NTA 8800 is een methodiek die van toepassing is op zowel nieuwbouw, bestaande bouw, woningbouw als utiliteitsbouw. De nieuwe methode vervangt een aantal bestaande methoden voor nieuwbouw en bestaande bouw, namelijk NEN 7120, […]

Genomineerd: Het Verborgen Geheim

20 maart 2020

In de aanloop naar het congres ‘BENG! Zo doe je dat’ op 26 mei presenteren we de komende weken op de Lente-akkoord website de verhalen van zeven ZEN-projecten die er wat ons betreft uit springen als je kijkt naar de respons op het woonbelevingsonderzoek. Deze week is dat het project Het Verborgen Geheim in Heijplaat. […]

Bouwbesluit verplicht aanleg laadinfrastructuur elektrische voertuigen

20 maart 2020

Het Bouwbesluit bevat sinds 10 maart 2020 een verplichting tot aanleg van laadinfrastructuur voor elektrische voertuigen in de private gebouwde omgeving. Dit komt ten goede aan een bredere toepassing van elektrisch vervoer.  Per 10 maart 2020 gaat bij nieuwbouw of ingrijpende renovatie (meer dan 25% van de gebouwschil wordt vervangen) van gebouwen met meer dan […]

Duitse innovatie voor betere kookafzuiging

16 maart 2020

Nieuwbouwwoningen die voldoen aan de BENG-eisen zijn in hoge mate luchtdicht. Voor kookafzuiging wordt vaak een recirculatieafzuigkap geplaatst. Deze is wél energiezuinig, maar kookluchtjes blijven soms te lang hangen. Bovendien vangt een recirculatieafzuigkap vaak te weinig fijnstof af. De ZEN-themagroep Betere Kookafzuiging zoekt naar oplossingen die zowel energiezuinig als effectief zijn. Op vrijdag 6 maart […]

Wonen aan een ecologische verbindingszone in Westrik

16 maart 2020

Deze reportage van Joost Zonneveld verscheen eerder op Gebiedsontwikkeling.nu. Westrik, een uitbreidingswijk van het dorp Prinsenbeek bij Breda, won onlangs de eerste publieksprijs van de SKG Award voor duurzame gebiedsontwikkeling. De bewoners zien de natuur zich voor hun deur ontwikkelen. “Het is nu nog een grote zandvlakte, maar we kijken straks uit over het groen,” […]

Douche wtw levert flinke besparing op 

6 maart 2020

Op 1 januari 2020 zijn de nieuwe regelingen en modelovereenkomsten van garantie-instituut SWK in werking getreden. De nieuwe SWK Garantie- en waarborgregeling 2020 reflecteert recente technische ontwikkelingen in zeer energiezuinige nieuwbouw. De nieuwe SWK Garantie- en waarborgregeling 2020 vervangt de oude regeling uit 2014. De bijbehorende modules II R en II S geven een aardig […]

TNO onderzoekt effect van binnenklimaat op gezondheid

6 maart 2020

TNO heeft een literatuuronderzoek uitgevoerd naar de kwaliteit van de binnenlucht in Nederlandse woningen. Er is gekeken naar de korte- en langetermijneffecten op onze gezondheid (slaap, ziekte, productiviteit) en naar mogelijke maatregelen ter verbetering. Het Engelstalige wetenschappelijk tijdschrift Indoor Air was een belangrijke bron, en van de digitaal beschikbare peer reviewed literatuur (vanaf 2000) zijn […]

Genomineerd: Bewoners Eiland de Oevers tevreden over comfort en duurzaamheid

6 maart 2020

In de aanloop naar het congres ‘BENG! Zo doe je dat’ op 26 mei presenteren we de komende weken op de Lente-akkoord website de verhalen van zeven ZEN-projecten die er wat ons betreft uit springen als je kijkt naar de respons op het woonbelevingsonderzoek. Deze week is dat het project Eiland de Oevers in RijswijkBuiten. […]

MOOI: subsidiekans voor innovatieve energieoplossingen

3 maart 2020

Wilt u samen met andere partijen in consortia werken aan integrale oplossingen die bijdragen aan de klimaatdoelen? Dan kan de regeling Missiegedreven Onderzoek, Ontwikkeling en Innovatie (MOOI) ondersteuning bieden. Deze nieuwe regeling biedt subsidiekansen voor partijen die meerjarig willen werken aan integrale en innovatieve energie-oplossingen. De regeling richt zich op de energiethema’s ‘Wind op zee’, […]

Monitor energiebesparing gebouwde omgeving 2018

21 februari 2020

Uit de Monitor energiebesparing gebouwde omgeving 2018 van RVO blijkt dat de energiebesparing in de woningbouw ongeveer gelijk blijft. De stijging die nodig is om de klimaatdoelstellingen te halen, is niet zichtbaar. Daar zijn verschillende redenen voor. In de energiebesparende maatregelen in de koopsector valt op dat de substantiële, vaak duurdere, besparingsmaatregelen zoals warmtepompen of […]

Opinie: Gratis blowerdoortest voor iedereen

21 februari 2020

Dit opinieartikel van Biense Dijkstra (Dijkstra Draisma) verscheen op 20 februari in Cobouw. In de afgelopen weken werd weer pijnlijk duidelijk dat het klimaat verandert. Dat is een constante van duizenden, zo niet miljoenen jaren, als we de klimaatsceptici mogen geloven. Of dat is het bewijs als je in de wetenschap gelooft. De temperaturen waren […]

Genomineerd: Ingenieuze combinatie stadswarmte en bodemwarmte in De Brouwerij

21 februari 2020

In de aanloop naar het congres ‘BENG! Zo doe je dat’ op 26 mei presenteren we de komende weken op de Lente-akkoord website de verhalen van zeven ZEN-projecten die er wat ons betreft uit springen als je kijkt naar de respons op het woonbelevingsonderzoek. Deze week is dat het project De Brouwerij op Zeeburgereiland. Op […]

Kick off Actieprogramma ‘Klimaat Adaptief bouwen met de Natuur’ (KAN)

18 februari 2020

De Nederlandse natuur verschraalt in rap tempo. De biodiversiteit neemt gevaarlijk snel af. De verandering van het klimaat zorgt bovendien voor extremere weersomstandigheden, zoals felle hoosbuien en langdurige droogte. Ook hittestress wordt een groter probleem, met name in verstedelijkt gebied. De brancheverenigingen Bouwend Nederland, NVB-bouw en NEPROM willen hier iets aan doen. Door natuurwaarden en […]

Mooie staalkaart van goed scorende ZEN-projecten

14 februari 2020

In de aanloop naar het congres ‘BENG! Zo doe je dat’ op 26 mei presenteren we de komende weken op de Lente-akkoord website de verhalen van zeven ZEN-projecten die er wat ons betreft uit springen als je kijkt naar de respons op het ZEN woonbelevingsonderzoek.

Nieuwe themagroep: ZEN-wonen, zo doe je dat

14 februari 2020

Dinsdag 17 maart 2020 13.30 uur-16.30 uur In 2019 hebben de Lente-akkoord partners onderzoek laten doen naar de woonbeleving bij ZEN-woningen. Hieruit blijkt dat de meeste bewoners bovengemiddeld tevreden zijn over hun huis. Maar er zijn ook verbeterpunten. Vooral de voorlichting schiet ernstig tekort. Daar valt nog een wereld te winnen. Veel informatie is te […]

Nieuwe themagroep: slimme oplossingen voor betere kookafzuiging

14 februari 2020

Vrijdagmiddag 6 maart 2020, 12.30 uur – 15.00 uur Het onlangs op de Lente-akkoord website gepubliceerde artikel over de afzuigkap met directe afvoer naar buiten vraagt om een vervolgstap. Voor de luchtdichte nieuwbouwwoning is betere kookafzuiging nodig. Eén oplossing is uitgedacht en uitgevoerd in de nerozero-woning, waarbij een motorloze afzuigkap (>300 m3/h) wordt aangesloten op […]

‘Blowerdoorkiller’ valt in de prijzen op VSK

7 februari 2020

Dit stuk is gebaseerd op een artikel in Aannemervak. De ATT (Air Tightness Tester) van ACIN instrumenten is dit jaar de winnaar van de VSK Award in de categorie Energietransitie. De prijs werd op 4 februari uitgereikt op de VSK, de vakbeurs voor installateurs, die plaatsvond in de Jaarbeurs. Met de Air Tightness Tester kan […]

PARTNERS

NEPROM NVB Bouwend Nederland Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties