Actueel

Nieuwbouw is bijna energieneutraal, partijen achter Lente-akkoord verzetten de bakens

18 oktober 2021

Voorburg, 18 oktober 2021 Aedes, Bouwend Nederland, NEPROM, WoningBouwersNL en het ministerie van BZK zetten na 13 jaar een punt achter het succesvolle Lente-akkoord ZEN platform. De initiatiefnemers hebben namelijk hun doel behaald, alle nieuwbouwwoningen zijn bijna energieneutraal. De ondertekenaars van het Lente-akkoord ontwikkelden en deelden samen met projectontwikkelaars, corporaties, bouwbedrijven, adviseurs en leveranciers veel […]

Hoe kun je als gemeente de BENG-eisen verder aanscherpen?

12 oktober 2021

Als de Omgevingswet ingaat, kunnen gemeenten lokaal strengere eisen stellen aan BENG. Leidt dat ook tot minder CO2-uitstoot? Tijdens een webinar op 5 oktober 2021 gaven experts een toelichting op de verbanden tussen energieprestatie, oververhitting en de milieueffecten.

Samen verder na het Lente-akkoord – blik op de toekomst

8 oktober 2021

Op 28 september kwamen de deelnemers aan het Lente-akkoord ZEN platform voor de laatste keer bij elkaar. Tijdens het afsluitende congres werd er teruggeblikt, maar er werd ook vooruitgekeken naar nieuwe opgaven: circulair bouwen, industrialisatie, natuurinclusiviteit en energieleverende nieuwbouw.

De boodschap van Samsom en Licher voor de bouw

1 oktober 2021

Diederik Samsom, de kabinetschef van Eurocommissaris Frans Timmermans, had tijdens het Lente-akkoord ZEN Eindcongres officieel tien minuten spreektijd. Uiteindelijk had hij er maar vijf nodig. “Ik heb een simpele boodschap: jullie zijn nog lang niet klaar.” “Er komt nog veel op de bouwsector af,” verklapt Samson. “Méér dan energie-neutraal wordt mainstream, energieleverende woningen worden een […]

Lente-akkoord Eindcongres: terugblikken op een succesvol programma

30 september 2021

In de niet bepaald energiezuinige maar toch duurzame Prins Maurits-kazerne in Ede komen op 28 september ‘21 ruim honderd mensen bij elkaar voor een feestje. Het is de laatste bijeenkomst van het Lente-akkoord, waar dertien jaar lang energiezuinige nieuwbouw centraal stond.

Ode aan het Lente-akkoord

30 september 2021

Deze ode aan het Lente-akkoord werd uitgesproken door Onno Dwars (CEO Ballast Nedam) tijdens het ZEN Eindcongres op 28 september 2021. Wat een gekke tijden. Want zeg nou zelf. We leven in een tijd dat er een (on)zichtbare klimaatcrisis gaande is; We leven in een tijd waarin het aantal dierensoorten sinds 1970 met 68% is […]

Consumentenvoorlichting: het verschil tussen A+++ en A++++

16 september 2021

Dit is een deel van een artikel over energielabels, dat in z’n geheel op BewustNieuwbouw.nl is gepubliceerd. U kunt het gebruiken om uw kopers en huurders voor te lichten over de verschillen tussen nieuwbouwwoningen met label A+++ en A++++.  De voorbeelden zijn gemaakt door Merosch. Het verschil tussen A+++ en A++++ De meeste nieuw gebouwde […]

BENG 1-webinar voor gemeenten en provincies

14 september 2021

Zodra de Omgevingswet ingaat, kunnen gemeenten lokaal strengere eisen stellen voor BENG en MPG. Dit leidt soms tot minder CO2-emissie, maar het kan ook averechts werken. Een slimme aanpak is dus noodzakelijk. Vanuit de themagroep ‘Optimalisering BENG 1’ van het Lente-akkoord/ZEN zijn een aantal nieuwbouwprojecten doorgerekend. Wat kunnen gemeenten doen om duurzaamheidsdoelstellingen te halen en […]

Interpretatiedocument bij NTA 8800: ‘Energieprestatie van gebouwen’

25 augustus 2021

Dit bericht verscheen eerder op gebouwenergieprestatie.nl Op 1 augustus 2021 is het nieuwe interpretatiedocument bij de NTA 8800 ‘Energieprestatie van gebouwen’ (EPG) gepubliceerd. Sinds 1 januari 2021 is het Stelsel EPG in werking getreden. De bepalingsmethode NTA 8800 ‘Energieprestatie van gebouwen’ is de basis van het Stelsel EPG. De andere documenten en onderdelen ten behoeve […]

Kamervragen over wetsvoorstel afbouw salderingsregeling beantwoord

24 augustus 2021

De salderingsregeling blijft in de huidige vorm gehandhaafd tot 1 januari 2023. Daarna wordt de regeling tot 2031 stapsgewijs afgebouwd naar nul – als het betreffende wetsvoorstel tenminste door de Tweede Kamer wordt aangenomen. Staatssecretaris Yeşilgöz-Zegerius (EZK – Klimaat en Energie) heeft op 15 juli een fors aantal kamervragen beantwoord over het voorstel tot wijziging […]

Scherpere eis voor BENG 1 heeft wisselende effecten

8 juli 2021

Kun je de eis voor BENG 1 aanscherpen en daarmee sneller tot CO2-vrije nieuwbouw komen? Sommige gemeenten overwegen dat. In samenwerking met de themagroep Optimalisering BENG 1 van het Lente-akkoord/ZEN hebben W/E adviseurs en Nieman RI een aantal nieuwbouwprojecten doorgerekend.

Verslag ‘BENG voor dummies’ deel 2

6 juli 2021

Het hoe en waarom van de energieprestatie-eisen Sinds 1 januari 2021 is BENG van kracht: de nieuwe regelgeving voor (bijna) energieneutraal bouwen. Wat houdt BENG in en wat zijn de consequenties voor de nieuwbouw van woningen? Voor mensen die te maken hebben met nieuwbouw, maar niet hoeven te rekenen, is BENG soms abracadabra. In deel […]

Terugblik Lente-akkoord: Met elke publicatie weer een stap verder

6 juli 2021

Dit interview met Claudia Bouwens verscheen eerder in de BENG bouwspecial van Aannemer  Na dik dertien jaar kennis ontwikkelen en delen over zeer energiezuinige nieuwbouw stopt het Lente-akkoord/Platform ZEN dit jaar. Een terugblik met Claudia Bouwens, programmaleider van het eerste uur, aan de hand van drie nog steeds relevante publicaties. “Belangrijkste wapenfeit? We kwamen met […]

Staedion plaatst zeezoutbatterijen op dak

28 juni 2021

Staedion plaatst als eerste woningcorporatie in Nederland 8 zeezoutbatterijen. Deze batterijen slaan op een milieuvriendelijke en veilige manier stroom uit zonnepanelen op. De zeezout batterijen zijn geplaatst in het wooncomplex in de Borneostraat. Gijsbert van Herk, bestuursvoorzitter Staedion vertelt enthousiast: “We gaan, met de kennis die de proef oplevert, verder met innovatieve ontwikkelingen die bijdragen […]

Verslag ‘BENG voor dummies’ deel 1

21 juni 2021

Het hoe en waarom van de energieprestatie-eisen Sinds 1 januari 2021 is BENG van kracht. Wat houdt BENG in en wat zijn de consequenties voor de woningbouw? Voor mensen die te maken hebben met nieuwbouw, maar niet hoeven te rekenen, is BENG soms abracadabra. Wie wijst de weg door de bomen van het BENG-bos? Op […]

Dennis Strijards (Heijmans Wonen) over regelgeving warmtepompen

21 juni 2021

Heijmans Wonen ziet uitdagingen bij de toepassing van lucht/water-warmtepompen. De nieuwe geluidsregels voor de buitenunits leiden ertoe dat een tuin minstens 6 meter breed moet zijn om op de perceelgrens met de buren binnen de geluidsnormen te blijven. De bodemwarmtepomp is overigens favoriet bij Heijmans, maar ook die toepassing ligt her en der onder vuur. […]

PV op hoogbouw: waar zit de aansluiting?

21 juni 2021

Bij appartementsgebouwen in nieuwbouw is de installatie van een groot PV-vermogen maatwerk. Vooral bij hoge woongebouwen. Niet alleen hoe je de panelen op dak monteert, maar vooral hoe je ze op het elektriciteitsnet aansluit. Ieder project is anders en vraagt een andere oplossing. De keuze moet al in het ontwerpstadium worden gemaakt en is bepalend […]

ZEN Webinar: BENG voor dummies – deel 2

9 juni 2021

Hoe maak je appartementsgebouwen bijna energieneutraal? Sinds 1 januari 2021 is BENG een wettelijke eis. Heb je hier in je bouwpraktijk mee van doen, maar weet je niet wat dit inhoudt? Dan is ‘BENG voor dummies’ het webinar voor jou. Waarom is BENG ingevoerd? Wat houdt het in? Wat heeft dit voor consequenties voor jouw […]

Laatste nieuws rond energielabel

7 juni 2021

De Standaard en streefwaarden worden toegevoegd op het energielabel voor woningen. Dit staat gepland in de eerste helft van Q3. Het wordt dan ook mogelijk gemaakt om reeds afgegeven labels opgesteld met de NTA 8800 methode met terugwerkende kracht te voorzien van de Standaard en streefwaarden. Op het energielabel wordt weergegeven of een woning voldoet […]

PARTNERS

NEPROM NVB Bouwend Nederland Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties