Actueel

Checklist voor energielabel nieuwbouw na 1 januari 2021

16 juli 2020

Hoe ziet de verplichte gebouwopname eruit voor de woningen en overige nieuwbouw die na 1 januari 2021 worden opgeleverd? Bureau DGMR heeft dit voor RVO op een rijtje gezet. Wie een woning oplevert, krijgt vanzelf te maken met het energielabel. Het energielabel geeft aan hoe energiezuinig de woning is. De manier waarop dit wordt bepaald, […]

Overgangsregeling kwaliteitsverklaringen NEN 7120 naar NTA 8800

16 juli 2020

Dit bericht is overgenomen van Bureau CRG Per 1 januari 2021 moet volgens de wet- en regelgeving de energieprestatie van gebouwen worden bepaald met de NTA 8800. De NTA 8800 is een bepalingsmethodiek die van toepassing is op zowel nieuw te bouwen gebouwen als bestaande bouw; zowel woningbouw als utiliteitsbouw. De nieuwe methode vervangt een […]

Grenswaarde risico op oververhitting naar 1,20

16 juli 2020

De wijziging van de Regeling Bouwbesluit 2012 over bijna energie-neutrale nieuwbouw is gepubliceerd in de Staatscourant (2020,37764). In deze wijziging zijn de BENG-eisen nader uitgewerkt. Ook de grenswaarde voor risico op oververhitting (TOjuli) is definitief vastgesteld. De definitieve grenswaarde voor TOjuli is nu vastgesteld op 1,20 en geldt voor nieuwbouw woningen zonder actieve koeling. De […]

EnergieVademecum volledig geactualiseerd

9 juli 2020

Het nieuwe EnergieVademecum is volledig geactualiseerd en afgestemd op de nieuwe energieprestatie-eisen, de NTA 8800 en TOjuli. Het is een handig naslagwerk voor iedereen die betrokken is bij het ontwerpen en realiseren van gebouwen. Het vademecum begint met de achtergronden van energiegebruik door de jaren heen in verschillende sectoren. Maar het belangrijkste onderdeel is “Energiebewust […]

Bouwinvest combineert PV met slimme batterijen

9 juli 2020

Bij appartementencomplex de Rolderdiephof in Utrecht combineert Bouwinvest 320 zonnepanelen met twee Cube-batterijen van de Nederlandse producent iwell. Verbruik en opwek worden zo beter met elkaar in balans gebracht en de zonne-energie kan ook worden ingezet als de zon niet schijnt. Het concept is in principe ook bruikbaar voor nieuwbouw. Vincent Ruijter, algemeen directeur van […]

Sterke groei NOM in sociale huur

9 juli 2020

De Stroomversnelling onderzoekt ieder jaar de marktontwikkeling van nul-op-de-meter. Uit de NOM-monitor van juni 2020 blijkt dat dit jaar minimaal 5,7% van de nieuwbouwwoningen nul-op-de-meter wordt gebouwd. In 2019 was dat nog 4%. Stroomversnelling heeft in april 2020 aan 40 corporaties en 25 bouwbedrijven een NOM-enquête voorgelegd. Zo’n 40% van de aangeschreven corporaties en 25% […]

Praktijkervaring met rekenen aan BENG en oververhitting

3 juli 2020

De eerste geattesteerde softwarepakketten voor het berekenen van BENG en TOjuli zijn beschikbaar voor de markt. Doorrekening van praktijkvoorbeelden laat de consequenties van de nieuwe regelgeving zien.

Goed ventileren als extra maatregel tegen coronavirus

3 juli 2020

Omdat gebouwen vanwege energiezuinig bouwen steeds beter zijn geïsoleerd, neemt de noodzaak van goed ventileren toe. Ook de rol van ventilatie bij de verspreiding van het coronavirus in gebouwen krijgt steeds meer aandacht. In de installatie- en bouwsector ontstonden de afgelopen tijd veel vragen over de invloed van de coronacrisis op gebouwinstallaties. Om iedereen met […]

Geattesteerde NTA 8800 software beschikbaar

3 juli 2020

De bepalingsmethode voor de energieprestatie van alle gebouwen (woningen en utiliteit, bestaand en nieuw) wordt per 1 januari 2021 de NTA 8800. Voor het uitrekenen van de energieprestatie volgens de NTA 8800 is sinds 1 juli geattesteerde software van drie leveranciers beschikbaar, te weten Uniec3, BouwConnect en Vabi. De geattesteerde software is geschikt voor het […]

Vernieuwde ISSO-publicaties energieprestatie woningen en gebouwen

3 juli 2020

Op 1 juli zijn de nieuwe versies gepubliceerd van bepalingsmethode NTA 8800:2020 en de opnameprotocollen ISSO-publicatie 75.1 en 82.1. Dat betekent dat de opnameprotocollen nu compleet zijn. De nieuwe ISSO-publicaties 75.1 voor utiliteitsgebouwen en 82.1 voor woningen en woongebouwen waren sinds begin dit jaar beschikbaar. Daarin ontbraken echter de algemene hoofdstukken 1 t/m 4, omdat […]

Weetje: welke kleur moeten screens voor zonwering hebben?

3 juli 2020

Zonwering komt steeds hoger op de agenda te staan. Uitvalschermen, markiezen of verticale screens aan de buitenzijde en screens of lamellen aan de binnenkant zijn efficiënte hitte-remmers. Maar welke kleur moet een zonwering hebben? Zwart absorbeert warmte, wit reflecteert. Hoe zit het ook alweer? Deze ‘kleurkwestie’ kwam onlangs weer eens aan de orde in de […]

Ben Bronsema EWF-prijs voor gebouw als ‘klimaatmachine’

30 juni 2020

EWF Lab wil de ontwikkeling stimuleren van gebouw- en installatieconcepten die zoveel mogelijk gebruikmaken van natuurlijke energiebronnen. EWF Lab daagt studenten en bureaus uit om dit soort concepten verder te ontwikkelen. Daartoe wordt eenmaal per jaar de Ben Bronsema EWF-prijs uitgeloofd. De centrale doelstelling van het Parijs Akkoord 2015, de Europese Green Deal en het […]

KAN webinar: “Niet alles kan, maar samen kun je wél meer”

26 juni 2020

Verslag van het KAN-webinar van 24 juni 2020 – door Anton Coops. Het is juni 2020. Het noorden van Siberië zucht onder een hittegolf. Zelfs boven de poolcirkel snakken de mensen naar een beetje koelte. En in Nederland lanceren de brancheverenigingen Bouwend Nederland, NVB-bouw en NEPROM het KAN-platform. KAN staat voor Klimaat Adaptief bouwen mét […]

Stadsblokken Meinerswijk: dankzij woningbouw méér natuur

26 juni 2020

Verslag van de presentatie van Roy Nijenhuis (KondorWessels Projecten) tijdens het KAN-webinar – door Anton Coops. In een goed doordachte gebiedsontwikkeling kun je veel verschillende wensen en eisen combineren. Roy Nijenhuis van KondorWessels Projecten laat dit zien aan de hand van het plan voor Stadsblokken Meinerswijk, een groene enclave in de gemeente Arnhem. Aan de […]

Natuurinclusiviteit inbedden op grote én kleine schaal

26 juni 2020

Verslag van de presentatie van Frank Vonk (AM) tijdens het KAN-webinar – door Anton Coops. Frank Vonk is landschapsarchitect en ontwikkelaar bij AM. Hij vertelt over het project Wickevoort in de Haarlemmermeer, waarbij hij de nadruk legt op het aspect natuurinclusief bouwen. “Wij werken sinds 2013 aan de ontwikkeling Wickevoort, en we werken er nog […]

Doe mee met het platform ‘Klimaatadaptief bouwen met de natuur’ (KAN)

24 juni 2020

Ontwikkelaars en bouwers kunnen zich – samen met gemeenten – aansluiten bij het KAN-platform, om kennis en ervaringen te ontwikkelen en te delen op het gebied van klimaatbestendig bouwen, wateroverlast, hittestress, biodiversiteit en natuurwaarden.  De maatschappelijk eisen aan onze nieuwbouw worden steeds ambitieuzer, waar het gaat om klimaat en natuur. In de afgelopen jaren hebben […]

KAN-webinar op 24 juni

12 juni 2020

De Nederlandse natuur verschraalt in rap tempo. De biodiversiteit neemt gevaarlijk snel af. De verandering van het klimaat zorgt bovendien voor extremere weersomstandigheden, zoals felle hoosbuien en langdurige droogte. Ook hittestress wordt een groter probleem, met name in verstedelijkt gebied. De brancheverenigingen Bouwend Nederland, NVB-bouw en NEPROM willen hier iets aan doen. Door natuurwaarden en […]

Hoe pakken de BENG-eisen uit?

12 juni 2020

Hoe doen de definitieve BENG-eisen het in de prakrijk? En vooral: de TOjuli? Sinds dinsdag 2 juni kan er gerekend worden met de bèta-versie van de UNIEC 3 software. Een eerste voorzichtige conclusie: de BENG-eisen pakken lichter uit dan verwacht. De TOjuli daarentegen, pakt zwaarder uit dan verwacht. Sinds 11 mei hebben 13 door UNIEC […]

Factsheets koudetechnieken

11 juni 2020

Woningen en gebouwen worden steeds beter geïsoleerd. Daarnaast verandert het klimaat en neemt het aantal (extreem) warme dagen in een jaar toe. Dit zorgt ervoor dat het koelen en koel houden van ruimtes steeds belangrijker wordt om oververhitting te voorkomen. W/E adviseurs heeft in opdracht van TKI Urban Energy een serie factsheets gemaakt die de […]

Praktijkboek Multifunctionele groene daken en gevels

11 juni 2020

Je ziet het al in veel gebouwontwerpen en gebiedsvisies: we gaan Nederland groener maken en klimaatadaptief! Ook gebouwen kunnen hieraan bijdragen met hun groene daken en gevels. Zo worden ze multifunctioneel. De kennis om gebouwen multifunctioneel in te zetten voor een groenere en klimaatadaptieve gebouwde omgeving, is samengebracht in het nieuwe Praktijkboek Multifunctionele groene daken […]

PARTNERS

NEPROM NVB Bouwend Nederland Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties