Actueel

Stand van zaken aardgasvrije nieuwbouwwoningen

7 juni 2019

Minister Ollongren heeft op 27 mei vragen van Kamerleden over aardgasvrij bouwen na 1 juli 2018 beantwoord. Sinds 1 juli 2018 krijgen nieuw te bouwen woningen met een aardgasaansluiting geen omgevingsvergunning meer. Alleen bij zwaarwegende redenen van algemeen belang konden de gemeenten besluiten om een uitzondering. Tot begin mei 2019 is in 24 gemeenten van […]

ZEN factsheet ‘Warmtenetten in BENG’

7 juni 2019

Een warmtenet kan bij woningbouw helpen om aan BENG te voldoen. Maar dan moet zo’n net wel hernieuwbare warmte leveren. Als een woning daarop wordt aangesloten, is BENG makkelijk haalbaar. Wanneer de bron echter onvoldoende hernieuwbaar is, is het moeilijk, zo niet onmogelijk om daarmee aan BENG te voldoen.

Energiebespaarlening Nieuwbouw Aardgasloos

7 juni 2019

Heeft u nog nieuwbouwwoningen met aardgasaansluiting in aanbouw? Informeer uw kopers dan over de Energiebespaarlening Nieuwbouw Aardgasloos van het Nationaal Energiebespaarfonds. De nieuwbouwwoning van de familie Luiten uit Amersfoort zou opgeleverd worden met een aardgasaansluiting. De hypotheek was geregeld en de bouw al gestart. Hoe kom je dan alsnog aan financiering om van het gas […]

Ventileren: beter met doorstroomventilatie

29 mei 2019

Dit artikel van Clarence Rose verscheen op 28-9-2018 in Gawalo Balansventilatie in een luchtdicht gebouw kan niet alleen energiezuiniger, stiller en goedkoper. Ook de luchtkwaliteit zelf gaat er nog flink op vooruit. Het is tijd voor doorstroomventilatie. Het tijdperk van goed geïsoleerd en luchtdicht bouwen is aangebroken. In een luchtdicht gebouw komt ook balansventilatie veel […]

Waterstof: Duurzame oplossing voor de gebouwde omgeving?

29 mei 2019

Dit artikel is gebaseerd op het verslag van het Waterstofcafé op Aedes.nl Is waterstof een duurzame oplossing voor de energietransitie van de bebouwde omgeving? Deze vraag stond centraal tijdens het Waterstofcafé van Aedes en de NVB op 18 april. De belangrijkste voor- en nadelen van waterstof die uit deze bijeenkomst naar voren kwamen zijn door […]

Opinie: een frisse wind door ventilatie

29 mei 2019

Deze column van Dick van Ginkel (Innovatie Manager bij Van Wijnen) is een ingekorte versie van de originele tekst op LinkedIn Op dit moment worden er vele normen herzien of aangepast aan de huidige beschikbare technologie en de manier waarop wij op dit moment huizen realiseren. Denk hierbij onder andere aan de nog definitief te […]

Enquête: hoe zit het met aansluitkosten warmtenetten anno 2019?

21 mei 2019

Het Lente-akkoord wil het gesprek aangaan met warmteleveranciers, gemeenten en het ministerie over de Bijdragen Aansluitkosten (BAK) voor warmtenetten anno 2019. Om objectieve informatie in te kunnen brengen in de discussie over warmtenetten en warmtetarieven, willen we eerst middels een korte enquête enkele zaken inventariseren. De energetische kwaliteit van nieuwbouw is in de afgelopen tien […]

Meer ruimte voor ontheffingen Elektriciteitswet 1998 en Gaswet

21 mei 2019

De inrichting van onze energievoorziening gaat langzaam maar zeker op de schop. Soms zijn innovaties mogelijk onder de bepalingen van de Elektriciteitswet 1998 of de Gaswet, soms ook niet. De Wet Voortgang Energietransitie en het nieuwe ‘Ontwerpbesluit experimenten Elektriciteitswet 1998 en Gaswet’ verruimen de mogelijkheden om een ontheffing aan te vragen ten aanzien van bepalingen […]

Feit of Fictie: “Luchtwarmtepomp is energieverslindende airco”

20 mei 2019

Misverstanden, contradicties, vreemde theorieën. Ook in de energietransitie hebben we er regelmatig mee te kampen. In de serie ‘Feit of Fictie’ doet het Lente-akkoord een poging om misverstanden rond zeer energiezuinige nieuwbouw uit de weg te ruimen. Opmerkelijke claims worden voorgelegd aan een panel van energiezuinige experts. Zij scheiden feit van fictie. Deze keer: de […]

Woningcorporaties en bouwpartijen bundelen krachten in De Bouwstroom

3 mei 2019

Zeventien woningcorporaties, tien bouwers en acht industriële bedrijven gaan in het programma De Bouwstroom structureel samenwerken bij de bouw van sociale huurwoningen. Ze stemmen planningen op elkaar af en kopen samen bouwconcepten in. Dat leidt tot efficiëntere inzet van bouwcapaciteit en versnelling van de bouwproductie. Het doel van de 35 partners in De Bouwstroom is […]

Innovatieve betaalbare nieuwbouw in de etalage

3 mei 2019

Om de bouw van betaalbare woningen te stimuleren, zocht Platform31 naar inspirerende voorbeelden van bouwprojecten die recent (2015-2017) onder de aftoppingsgrenzen werden gerealiseerd. Een panel van praktijkdeskundigen beoordeelde de concepten vervolgens op mate van repeteerbaarheid en wijze van oplevering. De meest innovatieve projecten zijn nu bijeengebracht in de zeer lezenswaardige publicatie ‘Innovatieve betaalbare nieuwbouw’. Met […]

ERA Contour krijgt steigermaterialen uitstootvrij aangevoerd

3 mei 2019

TBI-onderneming ERA Contour krijgt de steigermaterialen op het Rotterdamse nieuwbouwproject Huis van Inspiratie geheel uitstootvrij aangeleverd. De ontwikkelende bouwer is aangesloten bij het initiatief Logistiek 010 van Gemeente Rotterdam, dat zich richt op efficiënt en emissieloos binnenstedelijk transport.  “Wij zijn aangesloten bij het initiatief van Gemeente Rotterdam omdat we graag een bijdrage willen leveren aan […]

Salderingsregeling voor zonnepanelen verlengd tot 2023

29 april 2019

Dit bericht is gebaseerd op een artikel in Solar Magazine. Minister Wiebes heeft op 25 april in een Kamerbrief laten weten de salderingsregeling voor zonnepanelen in zijn huidige vorm wordt verlengd tot 2023. Daarna wordt het salderen tot 2031 stapsgewijs afgebouwd. Minister Wiebes meldde afgelopen januari nog aan de Kamer dat de salderingsregeling gehandhaafd zou […]

Informatiecampagne over installatie zonnepanelen

25 april 2019

De installatiesector en verkopers van zonnepanelen gaan voorlichting geven over de installatie van zonnepanelen. Brancheorganisaties Holland Solar en Techniek Nederland beginnen hier per direct mee, naar aanleiding van een inventarisatie door TNO van een aantal incidenten met brand bij zonnepanelen.  In opdracht van RVO.nl bekeek TNO alle 27 bekende incidenten met brand bij zonnepanelen. Hiervan waren […]

De mythe van infraroodverwarming ontrafeld

24 april 2019

Door: Henk Bouwmeester Infraroodverwarming lijkt de laatste tijd in opmars. Wat is er zo bijzonder aan? Niet veel, stelt bouwfysicus Kees van der Linden*). Het is volgens hem niet terecht dat er zoveel bijzondere eigenschappen aan worden toegedicht. Alsof het om een geheel nieuw soort verwarming zou gaan. Hij ontrafelt de mythe. In bijzondere situaties […]

Ingangsdatum 1 januari 2020 voor BENG niet haalbaar

16 april 2019

Software NTA 8800 in vierde kwartaal 2019 gereed Een ambtenaar van het ministerie van BZK heeft desgevraagd laten weten dat de ingangsdatum van 1 januari 2020 voor BENG-regelgeving niet meer haalbaar is. Een nieuwe ingangsdatum is nog niet bekend. Op 1 oktober 2018 hebben drie Lente-akkoord partijen een brief gestuurd aan minister Ollongren (Binnenlandse Zaken […]

ZEN Platformbijeenkomst op 18 juni

16 april 2019

Op dinsdag 18 juni aanstaande is er weer een ZEN Platformbijeenkomst, met deze keer speciale aandacht voor gezondheid, comfort en monitoring. Met medewerking van o.a. Klimaatgarant, Stroomversnelling, Hoedemakers Bouwbedrijf en Ter Steege Advies & Innovatie.

Onno Dwars wint Duurzame 50 award

16 april 2019

Onno Dwars is vorige week tijdens het Green Tie Gala 2019 uitgeroepen tot winnaar van de ABN AMRO Duurzame 50 award. De top 3 werd verder gevormd door Yvette Watson (2) en Andy van den Dobbelsteen (3). Onno Dwars (Directeur van Ballast Nedam Development en lid stuurgroep Lente-akkoord) reageerde geëmotioneerd: “Ik voel mij schuldig, want […]

Binnenkort 10.000 sociale huurwoningen nul-op-de-meter

16 april 2019

Sinds 2015 is er sprake van een exponentiële groei van het aantal NOM-woningen in Nederland. Binnen afzienbare tijd wordt er dan ook een fraaie mijlpaal bereikt: de oplevering van de 10.000ste sociale huurwoning met nul-op-de-meter. Dat meldt de Vereniging Stroomversnelling bij de publicatie van de NOM Marktmonitor 2018. Tussen 2013 en 2018 zijn er 3245 […]

Woonbelevingsonderzoek ZEN-woningen in volle gang

16 april 2019

De afgelopen dagen hebben 1400 bewoners van zeer energiezuinige nieuwbouwwoningen een brief ontvangen van het Lente-akkoord. Zij worden gevraagd om op internet een enquête in te vullen over hun woonbeleving. Het gaat om woningen uit projecten die vóór 1 april 2018 zijn opgeleverd, zodat de bewoners ervaringen hebben met hun woning in alle seizoenen. De […]

PARTNERS

NEPROM NVB Bouwend Nederland Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties