Actueel

Pleidooi voor bredere benadering BENG-eisen

22 juni 2018

Dit artikel is overgenomen van de Nieman RI-website Focus bij energieneutraal bouwen niet alleen op CO₂-reductie. Veiligheid, comfort en gezondheid zijn minstens zo belangrijk bij nieuwbouw en renovatie van woningen en bedrijfsgebouwen. Tijdens een seminar dat op 18 juni jl. plaatsvond in de Deense ambassade, werd in aanwezigheid van Tweede Kamerleden, rijksambtenaren en marktpartijen gepleit voor […]

Inspirerend voorbeeld: energiepositieve hoogbouw

19 juni 2018

Verslag van de sessie over energiepositieve hoogbouw tijdens de ZEN Platformbijeenkomst op 12 juni 2018 – door René Didde. Nul-op-de-Meter of BENG; ontwikkelaar Gideon Goudsmit vindt het maar niks. “Alle bouwtechnische verbeteringen ten spijt, zijn we de afgelopen 50 jaar in de gebouwde omgeving alleen maar méér energie gaan gebruiken. Meer gas en meer stroom, […]

De EPV maakt huren en wonen fundamenteel anders

19 juni 2018

Verslag van de sessie over praktijkervaringen met de EPV tijdens de ZEN Platformbijeenkomst op 12 juni 2018 – door Henk Bouwmeester. Woningcorporatie Woonwaard heeft verschillende NOM-projecten gerealiseerd. Om de extra energiemaatregelen te kunnen opbrengen, betalen de bewoners hiervoor een maandelijkse energieprestatievergoeding (EPV) aan de corporatie. De EPV is echter lager dan de besparing op de […]

De kosten van aardgasvrije warmteconcepten

19 juni 2018

Verslag van de sessie over kosten van aardgasvrije warmteconcepten tijdens de ZEN Platformbijeenkomst op 12 juni 2018 – door René Didde. Op het niveau van de all-electric individuele woning de warmtepomp, vooral de bodemwarmtepomp. En op wijkniveau het warmtenet. Dat zijn de meest kansrijke en betaalbare alternatieven voor aardgasvrije warmte voor nieuwbouwwoningen, zo blijkt uit […]

Inspirerende praktijkvoorbeelden op ZEN Platformbijeenkomst

15 juni 2018

Op 12 juni kwamen op buitenplaats Sparrendaal in Driebergen ruim 70 mensen bijeen voor een reguliere ZEN Platformbijeenkomst. Dat betekende bijgepraat worden over de laatste ontwikkelingen rond de BENG-regelgeving, en inspirerende voorbeeldprojecten bespreken.

De 90%-versie van NTA 8800 in het kort

15 juni 2018

Op 21 maart 2018 vond bij NEN een informatiebijeenkomst plaats over de ‘Vernieuwing Stelsel Energieprestatie Gebouwen’. Tijdens deze bijeenkomst werd de 90%-versie van NTA 8800 gepresenteerd. Deze nieuwe bepalingsmethode is inmiddels zo ver uitgewerkt dat ook met de kostenoptimaliteitsstudie is gestart voor het bepalen van de eisen voor bijna-energieneutrale nieuwbouw (BENG). Op 20 november 2018 […]

Ecowijk de Kiem wordt geen vetpot voor Nuon

15 juni 2018

Verslag van de sessie over Ecowijk de Kiem tijdens de ZEN Platformbijeenkomst op 12 juni 2018 – door Anton Coops. In de noordelijke hoek van de wijk Schuytgraaf in Arnhem wordt een gloednieuwe ‘ecowijk’ gerealiseerd door vijf consortia die allemaal zijn samengesteld rond leden van het kennisnetwerk DNA in de Bouw. Carl-peter Goossen (BouwNext, voorzitter […]

Betaalbaarheid is nummer één bij De Willem en De Zwijger

15 juni 2018

Verslag van de sessie over De Willem en De Zwijger tijdens de ZEN Platformbijeenkomst op 12 juni 2018 – door Anton Coops. Luc Reusken (Manager Vastgoed ’thuis) benadrukt in zijn plenaire inleiding dat het Woonstichting ’thuis niet te doen is om de media-aandacht die het project De Willem en De Zwijger inmiddels heeft opgeleverd. “Het […]

BENG-ontwikkelingen in 2018 en 2019

13 juni 2018

Deze tekst is overgenomen van RVO.nl. Op dit moment werkt de overheid hard aan de BENG eisen die op 1 januari 2020 van kracht worden. 2018 is daarin een overgangsjaar, waarin veel gebeurt. Hieronder vindt u informatie over het BENG-proces, welke effecten er kunnen zijn op de definitieve eisen, en wat de relatie is tussen […]

Norm voor berekening BENG voor 90% klaar

1 juni 2018

Het realiseren van (bijna) energieneutrale gebouwen wordt vanaf 2020 verplicht. Daarom is er behoefte aan een nieuwe bepalingsmethode voor de energieprestatie van gebouwen. Dat wordt de NTA 8800, een rekenmethode die wordt ontwikkeld door NEN, TNO, DGMR en Nieman RI in opdracht van het Ministerie van BZK.  In Nederland werken we sinds 1995 met een energieprestatienorm: […]

Zorgvuldigheid vereist bij toepassen warmtepomp

1 juni 2018

De populariteit van de luchtwarmtepomp is flink toegenomen in de afgelopen jaren. Toch zitten er wel degelijk allerlei haken en ogen aan deze oplossing. Zo zijn er reële problemen met geluidsoverlast, en het relatief lage vermogen ten opzichte van de traditionele HR-ketel vraagt om de nodige zorgvuldigheid. Biense Dijkstra van Bouwgroep Dijkstra Draisma deed onlangs in […]

Concept Regeling gebiedsaanwijzing gasaansluitplicht bekend

31 mei 2018

Zoals bekend komt de gasaansluitplicht per 1 juli a.s. te vervallen; de facto betekent dat een aansluitverbod. Dit is geregeld in de wet VET. Er zijn uitzonderingen mogelijk. Gemeenten kunnen een gebied aanwijzen waar de netbeheerder toch een aansluiting moet verzorgen. Het was alleen nog niet duidelijk wat deze uitzonderingen precies zijn. De concept ministeriële […]

RVO-factsheet gasaansluitplicht nieuwbouw

25 mei 2018

Met ingang van 1 juli 2018 is het de netbeheerder de facto verboden om gasaansluitingen te realiseren voor nieuwbouwwoningen en nieuwe bouwwerken voor kleinverbruikers met een aansluiting van minder dan 40m3 gas per uur. Het verbod geldt óók op inbreidingslocaties waar al een gasnet ligt. De ministeries van Binnenlandse Zaken en Economische Zaken en Klimaat […]

Meeste huurders tevreden over energiezuinige woning met EPV

25 mei 2018

De meeste huurders die een energieprestatievergoeding (EPV) betalen in plaats van een energierekening, hoeven na de jaarafrekening niets bij te betalen. Dat blijkt uit een recent onderzoek van het ministerie van BZK naar de mate van tevredenheid van huurders met de EPV. Per 1 september 2016 is de Energieprestatievergoeding (EPV) in werking getreden. De EPV […]

Aardgasvrije nieuwbouw per 1 juli 2018

11 mei 2018

Deze week is definitief via het Staatsblad bekendgemaakt dat nieuwbouwwoningen per 1 juli 2018 aardgasvrij moeten zijn. Het gaat om alle nieuwbouwwoningen die op of na 1 juli 2018 worden ingediend voor een omgevingsvergunning. Woningen die vóór 1 juli zijn ingediend of al een omgevingsvergunning hebben, kunnen nog wel met aardgas worden uitgevoerd. Netbeheerders willen ook […]

Compensatieregeling moet lopende nieuwbouwprojecten aardgasvrij maken

8 mei 2018

Dit bericht is overgenomen van de Bouwend Nederland website. Nederland werkt aan een nationaal Klimaatakkoord. Namens Bouwend Nederland vertegenwoordigt Harwil de Jonge (directeur Heijmans Vastgoed, foto) de bouwsector in het debat dat gemeenten, netbeheerders, bouwers en projectontwikkelaars voeren over de overgang naar aardgasvrije nieuwbouw. Inzet van Bouwend Nederland is een tijdelijke inkeerregeling die stimuleert dat […]

Meld u aan voor de themagroep Switch naar aardgasvrij

8 mei 2018

Donderdag 21 juni, 14.00 -16.00 uur, Beatrixgebouw Utrecht Per 1 juli 2018 wordt aardgas voor nieuwbouw verboden. Het onderwerp is in een stroomversnelling geraakt, en roept vele vragen op. In de ZEN themagroep Switch naar aardgasvrij willen we de nieuwste vragen uit de praktijk inzichtelijk krijgen en vervolgens de antwoorden in de vorm van gerichte handreikingen […]

Aardgaswoningen in de pijplijn

4 mei 2018

Hoeveel nieuwbouw aardgaswoningen zitten er nog in de pijplijn? Die vraag speelt bij het Rijk, het Klimaatakkoord en bij de partners van het Lente-akkoord. Afgelopen week zijn er drie studies verschenen met de eerste inschattingen van nog te verwachten aantallen nieuwbouwwoningen met een aardgas aansluiting. De meest concrete getallen zijn te vinden in de Notitie […]

ZEN Platformbijeenkomst 12 juni

4 mei 2018

Op 12 juni aanstaande is er weer een reguliere ZEN Platformbijeenkomst. Er staan opnieuw veel actuele onderwerpen op het programma, van BENG tot EPV. En u komt alles te weten over het spraakmakende NOM-nieuwbouw project De Willem en De Zwijger.

Gas is niet meer de norm

4 mei 2018

Deze blog van Geertje van Hooijdonk, hoofd programma’s Natuur en Milieu, is overgenomen van de Natuur & Milieu website. Gas is de norm in de bouw. Althans, tot nu toe. Begin april ging namelijk ook de Eerste Kamer akkoord met de afschaffing van de aansluitplicht voor gas bij nieuwbouw. Wat nu nodig is, is elektriciteit […]

PARTNERS

NEPROM NVB Bouwend Nederland Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties