Actueel

Opinie: ‘Wat als het lineair veel sneller gaat?’

16 februari 2018

Deze column van Jan Willem van de Groep verscheen op 13 februari op Duurzaam Gebouwd Met de onderstaande column gooide Jan Willem van de Groep afgelopen week een knuppel in het circulaire hoenderhok: “De circulaire economie komt te laat en is de komende 12 jaar zeker nog niet efficiënt en volwassen genoeg om snelle en […]

“Gasloos is vanzelfsprekend voor de woonconsument”

16 februari 2018

Gebieds- en vastgoedontwikkelaar AM deed uitgebreid onderzoek naar duurzame woonwensen onder woonconsumenten. Gasloos is de nieuwe standaard, aldus 93% van de respondenten in het onderzoek. Belangrijke conclusie: de meeste consumenten willen zelfs verder gaan dan gasvrij; Nul-op-de-Meter is populair.  Het onderzoek betreft een enquête onder het klantenpanel van gebieds- en vastgoedontwikkelaar AM, en diepte-interviews onder […]

Pieter Nuiten (W/E adviseurs) over grenswaarde MPG

16 februari 2018

Dit artikel verscheen op 6 februari 2018 op Duurzaam Gebouwd. Duurzaam Gebouwd interviewde Pieter Nuiten (W/E adviseurs) over de strengere grenswaarde voor de milieuprestatie van gebouwen (MPG) die dit jaar is ingevoerd. In 2018 moet alle nieuwbouw van woningen en kantoren aan de nieuwe eis voldoen. Nuiten heeft ruime ervaring in het maken en controleren van EPC-berekeningen […]

Persoonlijke energiecoaching bij EPV

16 februari 2018

“Ik denk dat het niet meer dan normaal is dat je mensen begeleidt in het gebruik van hun nieuwe woning, als ze dat zelf ook willen natuurlijk.” Stroomversnelling interviewt Jan van den Boogaard, Peter van Gameren en Pieter van den Biggelaar van sociaal-technologisch adviesbureau EANTE over energiecoaching bij Nul-op-de-Meter-projecten. Wat is de meerwaarde van persoonlijke energiecoaching […]

Experiment met Buurtbatterij in Rijsenhout

16 februari 2018

In november is in Rijsenhout (bij Schiphol) een buurtbatterij voor 35 woningen gepresenteerd. Netwerkbedrijf Alliander, dat het stroomnet in Noord-Holland beheert, investeerde er 140.000 euro in. Een eerder experiment uit 2012 in Etten-Leur is vorig jaar gestopt omdat de buurtbatterij duurder bleek dan het verzwaren van de elektriciteitskabels. In november 2017 schreef het NRC over de […]

BENG-eisen geen gelopen race

13 februari 2018

Dit interview met Claudia Bouwens verscheen op 9 februari op Duurzaam Gebouwd Als programmaleider kennisoverdracht en stimulering van het Lente-akkoord Zeer Energiezuinige Nieuwbouw (ZEN) heeft ir. Claudia Bouwens goed zicht op de ontwikkelingen rond BENG. Dat nieuwbouw nu versneld van het gas los moet krijgt bij het ZEN-platform alle aandacht. Net als de integratie met […]

Communicatie over NOM-nieuwbouw volgens Van Wijnen

13 februari 2018

Op 8 februari vormde de imposante Werkspoorkathedraal in Utrecht voor de tweede keer het decor van Energy-Up, de inspirerende Nul-op-de-Meter hoogmis van de Vereniging Stroomversnelling. Dit jaar was er veel aandacht voor het thema aardgasvrij, maar opschalen naar de grote aantallen is minstens zo belangrijk. Het Fijn Wonen concept van Van Wijnen wordt inmiddels breed […]

Luchtkwaliteit helft van de dag onvoldoende in één op zeven woningen

7 februari 2018

Door René Didde – dit artikel verscheen in De Volkskrant op 7-2-2018 Volgens recent onderzoek zou in één op de zeven woningen de luchtkwaliteit meer dan twaalf uur per dag onvoldoende zijn. Te laat de afzuigkap aanzetten is een van de boosdoeners. Koken is niet goed voor de luchtkwaliteit in huis, vooral niet als de […]

48 huishoudens delen zelfopgewekte stroom

2 februari 2018

In het Overijsselse Heeten gaan 48 huishoudens, verenigd in de energiecoöperatie Endona, hun zelfopgewekte stroom delen. De bewoners kregen van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland een experimenteerregeling op de Elektriciteitswet.  Netbeheerder Enexis behandelt hen als één en dezelfde stroomafnemer. “Ons dorp bestond al uit veel enthousiaste stroomopwekkers”, aldus initiatiefnemer Dominique Doedens. “De 4.000 inwoners legden 6.000 […]

Nieuwbouw sneller van aardgas af

2 februari 2018

Nederland moet veel sneller van het gas af, te beginnen met nieuwbouw. De Tweede Kamer heeft de gasvrij-ambitie uit het Regeerakkoord inmiddels aangescherpt, mede als gevolg van de recente zware aardbeving in Groningen. Afgelopen dinsdag werden in de Tweede Kamer de gewijzigde Elektriciteitswet en Gaswet aangenomen met een breed gesteund amendement over het laten vervallen […]

RVO.nl uitgave: Samen aan de slag met aardgasvrij

2 februari 2018

Het Nationaal Expertisecentrum Warmte/RVO.nl heeft in opdracht van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat een inspiratie-uitgave gemaakt voor gemeenten, getiteld “Samen aan de slag met aardgasvrij”. Aan de hand van praktische voorbeelden laat de uitgave zien waarom we van het aardgas af gaan en wat dat in de praktijk betekent, zowel voor de gemeenten als voor andere […]

Stedin faciliteert openbreken aardgas-contract bij nieuwbouw

31 januari 2018

Netbeheerder Stedin laat in een persbericht weten dat ontwikkelaars bij nieuwbouw de mogelijkheid krijgen om reeds aangegane contracten op basis van aardgas open te breken als een elektriciteitsnet ook mogelijk is.  Een prima regeling, maar wel met een vreemde naam. Stedin spreekt in het persbericht namelijk van een “inkeerregeling”; dat is terminologie die normaal gesproken door de […]

Nieuwbouw aardgasvrij!

18 januari 2018

Dit opinieartikel van Jan Fokkema (directeur NEPROM) verscheen op 16-01-2018 in het FD. Nederland moet van het aardgas af en dat wordt steeds prangender. In de eerste plaats vanwege de klimaatdoelstellingen, maar in toenemende mate ook vanwege de aardbevingen in Groningen. Een groot gedeelte van het Nederlandse aardgas wordt in woningen gebruikt voor ruimteverwarming en warm tapwater. […]

Gasvrije nieuwbouw wordt de norm in Zeeland

16 januari 2018

Drie van de vier grootste gemeenten van Zeeland, te weten Middelburg, Vlissingen en Goes zien in hun plannen af van de aanleg van aardgasleidingen. De gemeenten Kapelle, Schouwen-Duiveland, Veere en Noord-Beveland bouwen grote woningbouwprojecten aardgasvrij. In Terneuzen wordt volgens een woordvoerder wél over het thema gesproken, maar zijn er nog geen concrete plannen voor grote […]

BENG 1 mogelijk schilindicator-plus

16 januari 2018

Op 28 november organiseerde het ministerie van BZK een klankbordbijeenkomst over BENG om alle brancheverenigingen te informeren over de voortgang van BENG. De eerste BENG eis wordt door het ministerie aangepast: ventilatie wordt een forfaitaire waarde in de eerste BENG-eis. De hoogte van die forfaitaire waarde moet nog worden bepaald. Door de betrokken partijen wordt […]

Nieuwe gids Milieuprestatieberekeningen

12 januari 2018

Eind december 2017 kwam de herziene versie uit van de Gids voor het maken van milieuprestatieberekeningen van gebouwen – hulpmiddel bij veelvoorkomende praktische vragen. De nieuwe versie heet: Milieuprestatieberekeningen. De gids is een praktisch hulpmiddel voor interpretaties en ontwerpvraagstukken bij het berekenen van de milieuprestatie van gebouwen. De gids staat grotendeels in het kader van […]

ZEN congres Aardgasvrije nieuwbouw: zo doe je dat!

21 december 2017

Hoe gaan we gasvrije, energieneutrale nieuwbouw realiseren? Wat zijn robuuste alternatieven? Welke ervaringen zijn daarmee opgedaan? Op donderdagmiddag 29 maart organiseert het Lente-akkoord het congres Gasvrije nieuwbouw: zo doe je dat!

Vesteda investeert in Zeer Energiezuinige Nieuwbouw

15 december 2017

Heijmans en Vesteda hebben een turnkey overeenkomst gesloten voor het ontwikkelen en realiseren van 377 huurwoningen. De woningen zijn gelegen in Berkel Enschot, Culemborg, Gorinchem, Pijnacker, Voorhout (gemeente Teylingen) en Zutphen. De woningen worden in de periode 2018 tot 2020 door Heijmans voor Vesteda gerealiseerd. Alle woningen worden gerealiseerd met een A+++ energielabel en voorzien […]

“Behoud salderingsregeling tot 2023!”

15 december 2017

De partners in het Lente-akkoord hebben afgelopen dinsdag, samen met Uneto VNI en 15 maatschappelijke organisaties, minister Wiebes van Economische Zaken gevraagd om de salderingsregeling in ieder geval tot 2023 te handhaven. Saldering is dé regeling voor grote groepen ‘gewone’ burgers, schrijven zij gezamenlijk in de brief, die door Marjan Minnesma (foto) van Urgenda in […]

PARTNERS

NEPROM NVB Bouwend Nederland Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties