Actueel

Nieuwe regels over aanleg laadinfrastructuur

6 december 2019

De herziene Energy Performance of Building Directive (EPBD) is op 10 juli 2018 vastgesteld door de Europese Commissie en wordt in Nederland geïmplementeerd per 10 maart 2020. Eén van de doelen van de herziening is om elektrisch vervoer te faciliteren door de aanleg van laadinfrastructuur in de private gebouwde omgeving en door belemmeringen in regelgeving […]

Beëindiging ISDE subsidie veel te abrupt

1 december 2019

De Lente-akkoord partners Aedes, Bouwend Nederland, NEPROM en NVB-bouw hebben op 29 november schriftelijk gereageerd op de aankondiging van minister Wiebes dat hij met ingang van 1 januari 2020 geen ISDE-bijdragen meer ter beschikking wil stellen voor nieuwbouw. Volgens de Lente-akkoord partners is de tijd tussen bekendmaking en invoering van de maatregel (slechts zes weken) […]

Opinie: Bodemenergiebeleid werkt averechts

29 november 2019

Dit opinie-artikel van Ronald Schilt (Merosch) en Bas van de Griendt (Stratego Advies) verscheen eerder op merosch.nl. De auteurs willen een dialoog starten tussen beleid en praktijk en tussen de bodemsector en de energiesector. Het doel: bodem en grondwater beschermen én tegelijk de ondergrond optimaal aanwenden voor de energie- en klimaatopgave waar we voor staan. […]

Voorkom oververhitting in huis met nachtventilatieluiken

29 november 2019

Verslag van de sessie over zomernachtventilatie met Maarten Vandenberghe (Duco Projects) tijdens de ZEN Platformbijeenkomst op 19 november – door Wendy Braanker Laat trek zijn werk doen. Dat is het simpele idee achter zomernachtventilatieluiken. Maarten Vandenberghe van Duco Projects legt uit hoe bewoners van een goed geïsoleerd huis er voor kunnen zorgen dat het in […]

Eindgebruiker krijgt inzicht in luchtkwaliteit

29 november 2019

Verslag van de sessie over de uHoo luchtkwaliteit-meter met Jeroen Boevé, Albert Groenewoud en Heiko Haasjes tijdens de ZEN Platformbijeenkomst op 19 november – door Anton Coops. Jeroen Boevé is Head of Business Development bij uHoo (spreek uit: joehoe). Samen met arts en collega Albert Groenewoud vertelt hij over het succesverhaal van de uHoo. Een […]

Energieleverende ramen

28 november 2019

Verslag van de sessie over energieleverende ramen met Ferdinand Grapperhaus jr. tijdens de ZEN Platformbijeenkomst op 19 november – door René Didde. Uit het raam kijken van je kantoor- of woonruimte op twaalf hoog en in de sponning van het raam je telefoon opladen. Wordt de zon te fel, dan gaat de zonwering omlaag. En […]

Rekenen aan maatregelen tegen oververhitting

22 november 2019

Verslag van de sessie over de effecten van maatregelen om oververhitting te beperken met Cees Leenaerts tijdens de ZEN Platformbijeenkomst op 19 november – door René Didde. Cees Leenaerts (W/E Adviseurs, rechts op de foto) heeft BZK geadviseerd over de TOjuli. Hij is één van de auteurs van het rapport ‘Grenswaarden zomercomfort nieuwe woningen in […]

ZEN-bijeenkomst biedt frisse kijk op oververhitting

22 november 2019

Verslag van de plenaire sessie tijdens de ZEN Platformbijeenkomst op 19 november – door René Didde. In de rustieke sfeer van buitenplaats Sparrendaal in Driebergen ontmoeten ruim 75 mensen elkaar om te praten over een relatief nieuw fenomeen in de nieuwbouw. Door de terechte nadruk op isolatie, (drie)dubbelglas en oriëntatie zijn moderne woningen in de […]

Goede balansventilatie helpt tegen oververhitting

22 november 2019

Verslag van de sessie over slimme regeling van balansventilatie met wtw door Bart Cremers tijdens de ZEN Platformbijeenkomst op 19 november – verslag door Henk Bouwmeester. Balansventilatie met warmteterugwinning zorgt in het stookseizoen voor luchtverversing met minimaal warmteverlies. Dat is altijd de belangrijkste reden geweest om voor een dergelijk systeem te kiezen. Bart Cremers (Zehnder […]

Zomernachtventilatieluik is prima remedie tegen oververhitting

22 november 2019

Verslag van de sessie over het koelen van nieuwbouwwoningen met Carl-peter Goossen tijdens de ZEN Platformbijeenkomst op 19 november – door Anton Coops Moderator Jan Fokkema (directeur NEPROM) vraagt aan Carl-peter Goossen om aan het begin van de sessie de conclusie van zijn betoog alvast in een paar zinnen samen te vatten. Het antwoord is […]

Bewoners ZEN-woningen (zeer) tevreden met hun huis

22 november 2019

Verslag van de sessie over de uitkomsten van het bewonersonderzoek naar woonbeleving in ZEN-woningen met Atze Boerstra en Claudia Bouwens tijdens de ZEN Platformbijeenkomst op 19 november – door Henk Bouwmeester. Meer dan 90 procent van de bewoners is (zeer) tevreden over hun ZEN-woning. Dat blijkt uit een bewonersonderzoek naar woonbeleving in ZEN-woningen. Vooral de […]

ZEN-brochure ‘Woningbouw volgens BENG’

21 november 2019

In onze nieuwe brochure ‘Woningbouw volgens BENG – regelgeving en aandachtspunten voor (bijna) energieneutraal bouwen’ wordt het BENG-stelsel toegelicht aan de hand van 12 rekenvoorbeelden bij praktijkprojecten, variërend van rijwoningen tot hoogbouw.

Gasloos woonzorggebouw zonder warmtepomp

8 november 2019

Dit artikel van Marcel van Rijnbach verscheen eerder in vakblad Aannemer. Het eerste meerlaagse woonzorgcomplex dat wordt gerealiseerd volgens de Passief Bouwen-methode, komt in Apeldoorn. Voorverwarmde ventilatielucht en enkele elektrische panelen zijn afdoende om aan de warmtevraag te voldoen. Ook zonder warmtepomp kan een gasloos gebouw zeer energiezuinig functioneren. Dat heeft het in aanbouw zijnde […]

Bewoners ZEN-woningen zeer tevreden over comfort en energiezuinigheid

8 november 2019

ZEN-woningen (Zeer Energiezuinige Nieuwbouw) zorgen over het algemeen voor een hoge tevredenheid. Zowel de energiezuinigheid als het comfort van de woningen scoren goed. Dat blijkt uit een woonbelevingsonderzoek.

BENG én ook nog MPG, is bouwen nog wel mogelijk?

7 november 2019

Dit artikel van John Mak en David Anink (W/E adviseurs) verscheen eerder op milieudatabase.nl BENG én MPG, is bouwen dan nog wel mogelijk? Het antwoord luidt: ja, maar je moet  er wél goed over nadenken. Focussen op alleen de energieprestatie of alleen de milieuprestatie leidt al snel tot een suboptimaal resultaat, vanwege de interactie tussen […]

Douchewarmtewisselaar werkt prima

7 november 2019

Dit artikel werd eerder gepubliceerd op waternet.nl. Hoewel het onderzoek drie jaar oud is, vinden we het nog steeds de moeite waard – mede omdat ons nog geen ander onderzoek naar douchewarmtewisselaars bekend is. Kent u een recenter onderzoek? Laat het ons weten! Kunnen we de warmte uit douchewater hergebruiken om koud drinkwater voor de […]

Temperatuur tapwater en legionella

4 november 2019

Dit artikel is gebaseerd op een artikel in Gawalo, publicatiedatum 25 oktober. In nieuwbouwwoningen bepaalt het tapwaterverbruik een belangrijk deel van de energierekening. Bepalend is de temperatuur van het water: hoe hoger deze is, hoe meer energie het kost. Kan de wettelijk vereiste temperatuur van tapwater op termijn naar beneden? De NEN 1006-eis voor warm […]

Wetsvoorstel salderingsregeling: vanaf 2023 jaarlijks 11% minder salderen

31 oktober 2019

Dit artikel is overgenomen van Solar Magazine, publicatiedatum 28-10-2019 Uit het wetsvoorstel voor de afbouw van de salderingsregeling voor eigenaren van zonnepanelen blijkt dat er vanaf 2023 ieder jaar 11 procent minder gesaldeerd mag worden. Vanaf 2031 is het salderingspercentage 0. De salderingsregeling is vastgelegd in de Elektriciteitswet 1998 (artikel 31c) en de Wet belastingen […]

Definitieve BENG-eisen en TO juli doorgerekend

25 oktober 2019

Nieman RI heeft 12 praktijkprojecten van deelnemers aan de ZEN themagroep ‘BENG-eisen 2020 en TO juli’ doorgerekend op de definitieve BENG-eisen. Voor drie appartementsgebouwen zijn ook TOjuli berekeningen gemaakt.

Veel belangstelling voor Energie Prestatie Garantie bij project Goede Morgen

25 oktober 2019

Goede Morgen is een NOM-project in het zeer duurzame Geerpark in Vlijmen, van ontwikkelaars en bouwers Janssen de Jong en Hendriks Coppelmans. In fase 2 van Goede Morgen (53 woningen) werd aan de kopers van de woningen bij het storings- en onderhoudscontract tegen een meerprijs ook een verzekerde Energie Prestatie Garantie (EPG) aangeboden. Inmiddels heeft […]

PARTNERS

NEPROM NVB Bouwend Nederland Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties