Actueel

Oplevertoets ZEN: bewijs wat je levert

22 maart 2017

Verslag van de kennis-sessie met Kees Arkesteijn (ISSO) tijdens de ZEN platformbijeenkomst op 7 maart, aangevuld met een interview – door Henk Bouwmeester. Op 21 februari van dit jaar is de Tweede Kamer akkoord gegaan met de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen. Doel is de werkelijk gerealiseerde kwaliteit van gebouwen te borgen in plaats van alleen […]

Verslag: Kritische klant is nog lang geen koning

15 maart 2017

Verslag van de bewonerssessie met Marco Hofman (ISSO) tijdens de ZEN platformbijeenkomst op 7 maart – door Henk Bouwmeester. Projectontwikkelaars doen er veel aan om bij nieuwbouw van woningen goed te luisteren naar de wensen van hun klanten. Bewoners kunnen kiezen uit een groot aantal opties. Deze hebben echter vooral te maken met het volume, de […]

Verslag: Vrouwen zijn de sleutel tot succes

15 maart 2017

Verslag van de kennissessie Marketing met Niels Götz (5plus1) o.l.v. Leendert Meijers (NVB) tijdens de ZEN platformbijeenkomst op 7 maart – door Joop van Vlerken. Volgens Amerikaans onderzoek neemt in 85% van de gevallen de vrouw binnen het gezin de beslissing over aankopen. Dat terwijl de marketing voor energiebesparing in het verleden altijd op mannen […]

Verslag: Wie bouwt de kant-en-klare ZEN-woning?

15 maart 2017

Verslag van de sessie over ZEN en de rol van opdrachtgevers met Daniël Duijvestijn (Woonveste) o.l.v. Maarten Georgius (Aedes) tijdens de ZEN platformbijeenkomst op 7 maart – door Joop van Vlerken. Daniël Duijvestijn is op zoek naar de kant-en-klare ZEN-woning. De vraag van de teamleider vastgoed bij woningcorporatie Woonveste lijkt eenvoudig, maar is dat niet. […]

Verslag: Op 3 kuub hout de winter door

13 maart 2017

Verslag van de sessie over particulier opdrachtgeverschap door Johan van der Stoel (Streamit in-store) tijdens de ZEN-platformbijeenkomst van 7 maart – door Anton Coops. Op 7 maart lieten enkele professionals zich van een andere kant zien: als bewoner. Dit leverde een aantal verrassende sessies op. Het verhaal van Johan van der Stoel (bewoner en directeur Streamit in-store) ging over […]

Aanmelden voor themagroep Analyse ZEN Projecten

13 maart 2017

In 2017 willen we uw woningprojecten die in de loop van het afgelopen jaar zijn ingediend voor de ZEN database analyseren. In hoeverre zijn deze qua ontwerp al gefit op BENG? Is het wooncomfort in deze woningen verder verbeterd? Hoe kan oververhitting worden voorkomen? In 2016 heeft het ZEN platform uit laten zoeken hoe de […]

Verslag: ZEN wonen in Renkum

11 maart 2017

Verslag van de sessie over ZEN wonen in Renkum met Wietse Boonacker (Vivare, foto) en Mark Evers (Optimum Plus) tijdens de ZEN platformbijeenkomst op 7 maart – door Claudia Bouwens. De allereerste 45 nieuwbouwwoningen die nu al voldoen aan de eisen van de toekomst. Op de valreep van 2016 werden ze opgeleverd door woningcorporatie Vivare, in nauwe […]

Verslag: Gasloos is de nieuwe realiteit voor nieuwbouw

10 maart 2017

Verslag van de plenaire inleiding over aardgasloze nieuwbouw door Benno Schepers (CE Delft) tijdens de ZEN-platformbijeenkomst van 7 maart – door Anton Coops. Op 8 maart jl. ondertekende minister Kamp van Economische Zaken samen met 30 gemeenten, 12 provincies en 5 netbeheerders de Green Deal Aardgasvrije wijken, die gemeenten in staat stelt om woningen op een andere manier […]

Verslag: ZEN-platform groeit gestaag

10 maart 2017

Tijdens de eerste ZEN-platformbijeenkomst van 2017 werd een flink aantal actuele onderwerpen bij de horens gevat. Een verslag van het plenaire deel.

Verslag: U wilt meer dan alleen BENG!

10 maart 2017

Verslag van de plenaire inleiding over BENG door Harm Valk (Nieman RI) tijdens de ZEN-platformbijeenkomst van 7 maart – door Anton Coops. “We hebben het over ZEN en BENG, en ik ben liefhebber van ZEN, want daar zit meer comfort in. ZEN gaat verder dan alleen leunen op het energie-sommetje.” Harm Valk begint zijn presentatie […]

Verslag: NOM Keur voor nieuwbouw – lastig te verkopen?

10 maart 2017

Verslag van de kennissessie NOM Keur met Simon Verduijn (Stroomversnelling) o.l.v. Maarten Georgius (Aedes) tijdens de ZEN platformbijeenkomst op 7 maart – door Anton Coops. Ruim een maand geleden werd het NOM Keur label van de Vereniging Stroomversnelling officieel gelanceerd. In eerste instantie biedt het corporaties en particulieren de mogelijkheid om sneller een geschikte renovatiepropositie te selecteren. […]

Verwenpakket voor eerste ‘Ik woon ZEN’ project

8 maart 2017

Tijdens de ZEN platformbijeenkomst van 7 maart jl. werden Wietse Boonacker van woningcorporatie Vivare en Mark Evers van Optimum Plus in het zonnetje gezet. Ze ontvingen beiden een stressverlagend verwenpakket met saunabon, uitgereikt door Jacqueline Hooijschuur van RVO. Eind 2016 werden door woningcorporatie Vivare, in nauwe samenwerking met Optimum plus, de eerste 45 nieuwbouwwoningen opgeleverd die nu al […]

Publicatie: Duurzame warmte en koude

6 maart 2017

Nederlands aardgas was in ons land altijd ruimschoots en goedkoop voorhanden. Dat is aan het veranderen. In Noord-Oost Nederland kan steeds minder worden gewonnen, veel aardgasnetten zijn verouderd en de energievraag verschuift: minder aardgas en meer elektriciteit. Maar ook duurzame warmtenetten kunnen (op specifieke locaties) voor nieuwbouwwoningen en utiliteitsbouw een oplossing vormen. De publicatie ‘Duurzame […]

Nieuw protocol voor toets bij oplevering

27 februari 2017

Om zeker te zijn dat een ZEN-woning inderdaad zeer energiezuinig of zelfs energieneutraal of energieleverend is, en tevens goed geventileerd, is het toetsen bij oplevering een belangrijke voorwaarde. Waar moet je precies op toetsen? Kees Arkesteijn van ISSO weet hier alles van. Hij heeft in 2013 op verzoek van het Lente-akkoord het opnameprotocol voor nieuwbouw […]

Broodje aap: buitenlucht is viezer dan binnenlucht

24 februari 2017

Met de mini-serie ‘Broodje aap’ doen we een poging om schadelijke misverstanden rond energiezuinige nieuwbouw uit de weg te ruimen. Het recept is eenvoudig: sterke verhalen en vreemde theorieën worden voorgelegd aan een panel van energiezuinige experts. Zij maken vervolgens gehakt van het broodje aap. Deze keer een misverstand dat gaat over het belang van […]

Opinie: Salderen stoppen? Nee!

24 februari 2017

Binnenkort neemt de minister van Economische Zaken een beslissing over het vervolg van de salderingsregeling. Claudia Bouwens (foto) blogt over de waarde van de salderingsregeling en over de argumenten die worden opgevoerd om de huidige regeling om te bouwen.  De huidige regeling loopt tot 2020. In januari is de evaluatie van PWC uitgekomen. De toepassing […]

Salderen vanaf 2020?

17 februari 2017

Op maandag 13 februari organiseerden het ministerie van Financiën en het ministerie van Economische Zaken een stakeholdersbijeenkomst over de opvolger van de salderingsregeling vanaf 2020. Het Lente-akkoord was bij deze stakeholdersbijeenkomst vertegenwoordigd. Het evaluatie-onderzoek van PwC werd toegelicht. In subgroepen werden de voor- en nadelen van vier verschillende varianten op de salderingsregeling besproken. In het […]

Wat is een ZEN-woning?

17 februari 2017

De vier brancheverenigingen van het Lente-akkoord streven ernaar dat alle nieuwbouw woningen op den duur ZEN zijn, dat wil zeggen minimaal BENG, met uitstekende opleverkwaliteit wat betreft energie en ventilatie, en met de bewoner als uitgangspunt. Voor het leereffect de komende jaren is het belangrijk om de goede voorbeelden beter zichtbaar te maken, zodat de […]

Warmtepompen lucratief voor nieuwbouwwoningen – met ISDE subsidie

15 februari 2017

In opdracht van Stedin heeft DWA de kosten vergeleken van nieuwbouwwoningen die op het aardgasnet worden aangesloten en woningen die als ‘all-electric’ worden uitgevoerd. De uitkomst van het onderzoek is dat het (over 15 en over 30 jaar gezien) financieel lonend is om een warmtepomp te installeren in alle typen nieuwbouwwoningen, behalve in kleine appartementen. […]

Grote rol gemeenten bij verduurzamen energie

15 februari 2017

Dit artikel van René Didde verscheen op 10 februari op de Binnenlands Bestuur website Om een duurzame energievoorziening te bereiken, wil Nederland voor 2050 van het aardgas af. De fossiele brandstof wordt schaars, draagt bij aan klimaatverandering en de winning ervan doet Groningen beven. Hoe gaan we onze huizen en kantoren straks verwarmen? René Didde interviewde […]

PARTNERS

NEPROM NVB Bouwend Nederland Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties