Actueel

Goede balansventilatie helpt tegen oververhitting

22 november 2019

Verslag van de sessie over slimme regeling van balansventilatie met wtw door Bart Cremers tijdens de ZEN Platformbijeenkomst op 19 november – verslag door Henk Bouwmeester. Balansventilatie met warmteterugwinning zorgt in het stookseizoen voor luchtverversing met minimaal warmteverlies. Dat is altijd de belangrijkste reden geweest om voor een dergelijk systeem te kiezen. Bart Cremers (Zehnder […]

Zomernachtventilatieluik is prima remedie tegen oververhitting

22 november 2019

Verslag van de sessie over het koelen van nieuwbouwwoningen met Carl-peter Goossen tijdens de ZEN Platformbijeenkomst op 19 november – door Anton Coops Moderator Jan Fokkema (directeur NEPROM) vraagt aan Carl-peter Goossen om aan het begin van de sessie de conclusie van zijn betoog alvast in een paar zinnen samen te vatten. Het antwoord is […]

Bewoners ZEN-woningen (zeer) tevreden met hun huis

22 november 2019

Verslag van de sessie over de uitkomsten van het bewonersonderzoek naar woonbeleving in ZEN-woningen met Atze Boerstra en Claudia Bouwens tijdens de ZEN Platformbijeenkomst op 19 november – door Henk Bouwmeester. Meer dan 90 procent van de bewoners is (zeer) tevreden over hun ZEN-woning. Dat blijkt uit een bewonersonderzoek naar woonbeleving in ZEN-woningen. Vooral de […]

ZEN-brochure ‘Woningbouw volgens BENG’

21 november 2019

In onze nieuwe brochure ‘Woningbouw volgens BENG – regelgeving en aandachtspunten voor (bijna) energieneutraal bouwen’ wordt het BENG-stelsel toegelicht aan de hand van 12 rekenvoorbeelden bij praktijkprojecten, variërend van rijwoningen tot hoogbouw.

Gasloos woonzorggebouw zonder warmtepomp

8 november 2019

Dit artikel van Marcel van Rijnbach verscheen eerder in vakblad Aannemer. Het eerste meerlaagse woonzorgcomplex dat wordt gerealiseerd volgens de Passief Bouwen-methode, komt in Apeldoorn. Voorverwarmde ventilatielucht en enkele elektrische panelen zijn afdoende om aan de warmtevraag te voldoen. Ook zonder warmtepomp kan een gasloos gebouw zeer energiezuinig functioneren. Dat heeft het in aanbouw zijnde […]

Bewoners ZEN-woningen zeer tevreden over comfort en energiezuinigheid

8 november 2019

ZEN-woningen (Zeer Energiezuinige Nieuwbouw) zorgen over het algemeen voor een hoge tevredenheid. Zowel de energiezuinigheid als het comfort van de woningen scoren goed. Dat blijkt uit een woonbelevingsonderzoek.

BENG én ook nog MPG, is bouwen nog wel mogelijk?

7 november 2019

Dit artikel van John Mak en David Anink (W/E adviseurs) verscheen eerder op milieudatabase.nl BENG én MPG, is bouwen dan nog wel mogelijk? Het antwoord luidt: ja, maar je moet  er wél goed over nadenken. Focussen op alleen de energieprestatie of alleen de milieuprestatie leidt al snel tot een suboptimaal resultaat, vanwege de interactie tussen […]

Douchewarmtewisselaar werkt prima

7 november 2019

Dit artikel werd eerder gepubliceerd op waternet.nl. Hoewel het onderzoek drie jaar oud is, vinden we het nog steeds de moeite waard – mede omdat ons nog geen ander onderzoek naar douchewarmtewisselaars bekend is. Kent u een recenter onderzoek? Laat het ons weten! Kunnen we de warmte uit douchewater hergebruiken om koud drinkwater voor de […]

Temperatuur tapwater en legionella

4 november 2019

Dit artikel is gebaseerd op een artikel in Gawalo, publicatiedatum 25 oktober. In nieuwbouwwoningen bepaalt het tapwaterverbruik een belangrijk deel van de energierekening. Bepalend is de temperatuur van het water: hoe hoger deze is, hoe meer energie het kost. Kan de wettelijk vereiste temperatuur van tapwater op termijn naar beneden? De NEN 1006-eis voor warm […]

Wetsvoorstel salderingsregeling: vanaf 2023 jaarlijks 11% minder salderen

31 oktober 2019

Dit artikel is overgenomen van Solar Magazine, publicatiedatum 28-10-2019 Uit het wetsvoorstel voor de afbouw van de salderingsregeling voor eigenaren van zonnepanelen blijkt dat er vanaf 2023 ieder jaar 11 procent minder gesaldeerd mag worden. Vanaf 2031 is het salderingspercentage 0. De salderingsregeling is vastgelegd in de Elektriciteitswet 1998 (artikel 31c) en de Wet belastingen […]

Definitieve BENG-eisen en TO juli doorgerekend

25 oktober 2019

Nieman RI heeft 12 praktijkprojecten van deelnemers aan de ZEN themagroep ‘BENG-eisen 2020 en TO juli’ doorgerekend op de definitieve BENG-eisen. Voor drie appartementsgebouwen zijn ook TOjuli berekeningen gemaakt.

Veel belangstelling voor Energie Prestatie Garantie bij project Goede Morgen

25 oktober 2019

Goede Morgen is een NOM-project in het zeer duurzame Geerpark in Vlijmen, van ontwikkelaars en bouwers Janssen de Jong en Hendriks Coppelmans. In fase 2 van Goede Morgen (53 woningen) werd aan de kopers van de woningen bij het storings- en onderhoudscontract tegen een meerprijs ook een verzekerde Energie Prestatie Garantie (EPG) aangeboden. Inmiddels heeft […]

Eind 2019 duidelijkheid over afbouw salderingsregeling

24 oktober 2019

Dit bericht is overgenomen van Solar Magazine, publicatiedatum 22-10-19. De Tweede Kamer wordt voor het einde van het kalenderjaar geïnformeerd over het afbouwpad van de salderingsregeling voor zonnepanelen. Dat stelt staatssecretaris van Financiën Menno Snel in een nota over de wijziging van enkele (belasting)wetten. Kamerleden van de PvdA hadden het kabinet gevraagd om uiteen te […]

Energielabels nieuwbouwhuizen krijgen A met plusjes

24 oktober 2019

In de slipstream van de nieuwe BENG-regelgeving krijgen woningen per 1 juli 2020 een nieuwe indeling van energielabels. De indeling is in concept gepubliceerd en staat open voor internetconsultatie. Nieuwbouwwoningen kunnen zich onderscheiden met één tot vier plusjes achter het A-label. Een langlopende wens van de Lente-akkoord partijen gaat met de nieuwe energielabel indeling in […]

Luchtverontreiniging oorzaak droge lucht-klachten

18 oktober 2019

Dit artikel is geschreven door bba binnenmilieu Werknemers in woningen, kantoren en scholen hebben vaak klachten over “droge lucht”. Wat zij hierbij ervaren is irritatie of prikkeling van de slijmvliezen van de keel, de neus en de ogen en soms ook de huid. Mensen voelen dit aan als “droogheid” en ervaren dit alsof het veroorzaakt […]

Minister Ollongren informeert Kamer over circulair beleid

10 oktober 2019

Op 8 oktober heeft minister Ollongren (BZK) een brief naar de Tweede Kamer gestuurd over de voorgenomen aanpassingen in de bouwregelgeving ter bevordering van circulair bouwen. In de brief van de minister wordt geschetst hoe de Milieuprestatie Gebouwen (MPG) de komende jaren zal worden ingezet ter bevordering van het hergebruik van grondstoffen en bouwmaterialen: “De […]

Antwoord op veel gestelde vragen (FAQ) tijdens BENG-webinar

10 oktober 2019

Op 25 september vond een webinar plaats over de BENG eisen in nieuwbouwwoningen, georganiseerd door Bouwend Nederland i.s.m. het Lente-akkoord. In één uur tijd werd uitgelegd wat u beslist moet weten over BENG, welke gevolgen dit heeft voor uw bedrijfsvoering en hoe u zich het beste kunt voorbereiden. Tijdens en direct na het webinar konden […]

Bewonerservaringen in Groevenbeek

10 oktober 2019

Wat leert Van Wijnen van 2 jaar bewonerservaringen in nul-op-de-meter woningen? Dick van Ginkel (Innovatie manager Van Wijnen) ging in gesprek met bewoner Johan over zijn ervaringen.  In Ermelo realiseerde Van Wijnen in 2015 de wijk Groevenbeek, met 39 nul-op-de-meter woningen. Dick van Ginkel spreekt met één van de bewoners die hier inmiddels twee jaar […]

ZEN Platformbijeenkomst oververhitting

3 oktober 2019

Op 19 november organiseert het Lente-akkoord een ZEN Platformbijeenkomst die in het teken staat van oververhitting.

Beoordelingsmethode Zomercomfort Woningen

3 oktober 2019

Stroomversnelling, ISSO, Peutz, Nieman en Vabi komen gezamenlijk met een methode voor de bouwsector om oververhitting van woningen te helpen voorkomen: de ISSO/SV Beoordelingsmethode Zomercomfort Woningen. De afgelopen jaren komen hitteproblemen in woningen steeds vaker in het nieuws. Deels komt dat door de steeds hetere zomers, maar het komt ook doordat het Bouwbesluit en andere […]

PARTNERS

NEPROM NVB Bouwend Nederland Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties