Actueel

Top 5 meest gelezen Lente-akkoord publicaties 2018

14 december 2018

Het Lente-akkoord verspreidt kennis over en praktijkervaringen met zeer energiezuinige nieuwbouw. We doen dat onder andere door het uitgeven van brochures, rapportages en factsheets. Alle Lente-akkoord publicaties zijn hier gratis te downloaden. Het onderstaande ranglijstje geeft aan welke publicaties in 2018 het vaakst zijn gedownload. 1. Zeer energiezuinige nieuwbouw zonder aardgas (29-03-2018) 7000 dls 2. FAQ’s […]

NOM in een smart grid

14 december 2018

Nul-op-de-meter woningen beïnvloeden de performance van het elektriciteitsnet doordat het surplus aan opgewekte zonnestroom terug wordt geleverd aan het net. Hoe meer NOM-woningen er gerealiseerd worden, hoe groter het effect zal zijn van dit tweerichtingsverkeer. In het slechtste geval kan deze ontwikkeling leiden tot technische problemen, zoals onbalans. Daarom ging in september 2015 het Europese […]

Eenmalige bijeenkomst themagroep BENG-eisen

10 december 2018

Vrijdagmiddag 18 januari 2019, 13.30 uur – 16.30 uur Op termijn wordt de EPC vervangen door drie nieuwe energie-eisen, ontwikkeld in het kader van BENG (bijna-energieneutrale gebouwen). De drie eisen behelzen: • De energiebehoefte van een gebouw. De vraag naar warmte en koeling, met een vaste waarde voor ventilatie. De concept geadviseerde eis voor woningen […]

Kamer wil zonnepanelen buiten ozb-belasting houden

30 november 2018

Dit bericht is overgenomen van solarmagazine.nl VVD-Kamerlid Helma Lodders en D66-Kamerlid Steven van Weyenburg hebben een motie ingediend om zonnepanelen standaard buiten beschouwing te laten bij het vaststellen van de ozb-belasting. De motie is aangenomen. Staatssecretaris van Financiën Menno Snel (foto) stelde in de Tweede Kamer recent dat gemeenten vrij zijn om zonnepanelen niet mee […]

Ministerie laat wet EPV evalueren

30 november 2018

Dit is een ingekorte versie van een artikel dat eerder verscheen op consultancy.nl  Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties heeft CE Delft ingeschakeld om de Wet Energieprestatievergoeding (EPV) te evalueren. De wet is ingevoerd om het aantal energiezuinige huurwoningen te verhogen. Het doel van het onderzoek is om de doeltreffendheid en efficiëntie van de […]

Bouw 61 energieneutrale woningen ecowijk De Kiem gestart

28 november 2018

Met de onthulling van de ontmoetingsboom luidden de Arnhemse wethouder Wonen Ronald Paping en DNA in de bouw-voorzitter Carl-peter Goossen op zaterdag 27 oktober 2018 feestelijk de start in van de bouw van 61 energieneutrale woningen in ecowijk De Kiem. Optimale collegialiteit van de bouwteams was de grondslag voor de ontwikkeling van de ecowijk. Teams […]

Bang voor BENG?

28 november 2018

“De vorige week gepresenteerde concept-grenswaarden worden door koplopers in de sector nu omschreven als ‘slappe hap’. Tijd voor nuance, duiding en advies.”

Initiatiefnemers Lente-akkoord onderzoeken mogelijke impact definitieve BENG-eisen

28 november 2018

Tijdens en na het NEN-congres van 20 november jl. is bij veel bouwprofessionals onrust ontstaan over de hoogte van de eerste BENG-eis. Het Lente-akkoord gaat de mogelijke impact van de voorgenomen definitieve BENG-eisen grondig bestuderen.

ZEN Project: Wonen aan de Bonkevaart Leeuwarden

16 november 2018

16 BENG twee-onder-een-kapwoningen in Leeuwarden In het kleinschalige nieuwbouwplan Wonen aan de Bonkevaart aan de Groningerstraatweg in Leeuwarden zijn 16 twee-onder-een-kapwoningen ontwikkeld. Deze voldoen allemaal aan BENG en zijn energieneutraal. “Onze conclusie is dat BENG goed te behalen is bij dit soort woningen”, aldus Ronald Huijssoon, die dit project ontwikkelde namens Slokker Vastgoed. De locatie waar […]

NTA 8800 rekenmethode energieprestatie gebouwen beschikbaar

16 november 2018

Voor de bepaling van de energieprestatie van een gebouw is de nieuwe rekenmethode NTA 8800 beschikbaar. NTA 8800 is een methodiek die van toepassing is op zowel nieuwbouw, bestaande bouw, woningbouw als utiliteitsbouw. De nieuwe methode vervangt een aantal bestaande methoden voor nieuwbouw en bestaande bouw, namelijk NEN 7120, Nader Voorschrift en ISSO 75.3. NTA […]

Aardgasvrij kan grondwaarde verhogen

16 november 2018

Moeten nul-op-de-meter nieuwbouwwoningen door gemeenten gestimuleerd worden middels een lagere grondprijs, of kunnen gemeenten er juist een hogere grondprijs voor vragen? Dit onderzoek, overgenomen van de TIAS website, is voer voor deze discussie. We moeten straks met zijn allen van het gas af. Althans, dat is de nieuwste uitdaging die Den Haag heeft gesteld voor onze […]

Wijzigingsregeling hypothecair krediet 2019

16 november 2018

De wijzigingsregeling hypothecair krediet 2019 is gepubliceerd in de Staatscourant. De regeling is op een aantal punten gewijzigd ten opzichte van de regeling voor 2018. Bij het verstrekken van een hypothecair krediet voor de financiering van een woning met een energie-index of een energieprestatie-coëfficiënt gelijk aan of lager dan nul, kan een bedrag van € 15.000 […]

Nieuwe generatie warmtenetten heeft de tijdgeest mee

29 oktober 2018

Naast het traditionele hoge temperatuur warmtenet zien we de laatste jaren nieuwe varianten ontstaan, zoals het lage temperatuur warmtenet (ook wel ‘hybride’ of LT-net) en het ‘open’ net, waaraan meerdere warmteleveranciers gekoppeld kunnen worden. Om de nieuwe generatie intelligente warmtenetten op temperatuur te houden wordt naast industriële restwarmte onder andere gebruik gemaakt van geothermie, riothermie […]

ZEN Project: Haarzicht in Vleuten

26 oktober 2018

126 huur NOM-woningen in Vleuten De nieuwe wijk Haarzicht nabij Vleuten, met landgoed Haarzuilens in de ‘achtertuin’, krijgt een eigenzinnig dorps karakter. Projectontwikkelaar AM realiseert hier samen met BAM en verhuurder Bouwinvest 126 Nul op de Meter (NOM)-huurwoningen. Hoe ga je om met energieneutraal bouwen in zo’n historisch, groen buitengebied? Haarzicht wordt de eerste aardgasvrije […]

Gezocht: voorbeelden van circulaire woningbouw

26 oktober 2018

ZEN/Lente-akkoord zoekt naar praktijkvoorbeelden van nieuwbouwwoningen waarin principes van circulair bouwen te zien zijn. De themagroep Circulair Bouwen gebruikt die voorbeelden in een factsheet met praktische vuistregels voor ontwerp en uitvoering. Bouwen zonder afval Circulair bouwen is bouwen zonder afval, met minimaal gebruik van grondstoffen en met respect voor de leefomgeving. En dat niet alleen […]

Opinie: Biomassa verbranden of terug naar de bedoeling?

5 oktober 2018

Opinieartikel van Yuri Pelser (Woon Duurzaam) op persoonlijke titel.  Is BENG eng of valt het allemaal wel mee? Ik weet niet hoe u het zelf ervaart, maar dat de introductie van BENG voor opschudding zorgt is wel duidelijk. Harm Valk vertelde de bezoekers van de laatste ZEN-bijeenkomst al dat het rekenen met de BENG-eisen momenteel […]

Eerste versie Energieprestatie Monitoring Norm beschikbaar

5 oktober 2018

Stroomversnelling heeft het afgelopen jaar samen met marktpartijen een norm ontwikkeld voor integrale monitoringsystemen. De eerste versie van de Energieprestatie Monitoring Norm wordt op 9 oktober gepresenteerd tijdens de Vakbeurs Energie. In 2019 starten diverse pilots waarbij geautomatiseerd de Energieprestatievergoeding-gegevens verwerkt worden in de administratieve software (ERP) van woningcorporaties. Nul-op-de-meter (NOM) is onlosmakelijk verbonden met […]

ZEN Project: 10C in Goes-West

5 oktober 2018

24 NOM-woningen met bodemwarmtepomp in Goes Project 10C, onderdeel van het herstructureringsplan voor Goes-West, bestaat uit 24 eengezinswoningen, bestemd voor de sociale verhuur. Deze zijn ontwikkeld door projectmanagementbureau Marsaki, in opdracht van woningcorporatie RWS. Dit project valt op door de gunstige BENG-scores. “Dit komt doordat we deze woningen realiseren volgens onze Wooneco2 bouwmethode”, legt projectmanager Patrick […]

BENG-rekenpakketten te laat beschikbaar

5 oktober 2018

​Zeer recent is bekend geworden dat de softwarepakketten voor het berekenen van de energieprestatie van gebouwen volgens de nieuwe BENG-normen (die op 1-1-2020 ingaan) te laat beschikbaar komen; vermoedelijk pas in het najaar van 2019. NEPROM, NVB en Bouwend Nederland hebben bij minister Ollongren (BZK) aandacht voor dit probleem gevraagd. Marktpartijen dienen minstens een half […]

ZEN Project: De Gaarden in Ulft

28 september 2018

38 NOM-woningen voor de sociale verhuur In De Gaarden in het Gelderse Ulft zijn in 2017 38 nul-op-de-meter-woningen opgeleverd voor de sociale verhuur. “28 kleine gezinswoningen en 10 levensloopbestendige. Iets minder dan de helft voldoet helemaal aan de nieuwste BENG-eisen”, vertelt Ingrid Pierik, Beleidsadviseur Techniek bij wooncorporatie Wonion. De buurt De Gaarden maakt onderdeel uit […]

PARTNERS

NEPROM NVB Bouwend Nederland Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties