Actueel

Planning regeling energielabels

5 juni 2020

Met ingang van 1 januari 2021 wordt voor het vaststellen van het energielabel de nieuwe methode voor de energieprestatie van gebouwen gebruikt, de NTA 8800. Deze methode maakt gebruik van nieuwe indicatoren voor de energieprestatie, waaronder het primair fossiel energiegebruik (kWh/m2.jr) waarop het energielabel wordt gebaseerd. Om invoering mogelijk te maken moet er allerlei regelgeving […]

90% van consumenten heeft belangstelling voor duurzaam wonen

5 juni 2020

In 2019 heeft Motivaction in opdracht van BPD een consumentenonderzoek gedaan naar attitudes omtrent duurzaam wonen. Belangrijkste conclusie: de wil is er maar het ontbreekt de consument aan de juiste informatie om de goede keuzes te maken. In mei 2019 meldde het Nibud dat 43% van de Nederlandse huiseigenaren niet van plan is om binnen […]

Amsterdam in hoger beroep tegen uitspraak warmteplan Sluisbuurt

5 juni 2020

De gemeente Amsterdam gaat in hoger beroep tegen de uitspraak van de rechter over het warmteplan Sluisbuurt. Met het warmteplan wil de gemeente invulling geven aan de warmtevoorziening voor de eerste 2700 woningen en voorzieningen die worden gebouwd in de Sluisbuurt op Zeeburgereiland. De rechter heeft geoordeeld dat onvoldoende recht is gedaan aan alternatieven voor […]

“Het Passief-certificaat is een heel goede kwaliteitsborging”

4 juni 2020

Verslag van de sessie over passief woonzorgcomplex Veldhuis in Apeldoorn tijdens het ThuisCongres ‘BENG! ZO DOE JE DAT’, met Heiko Haasjes (Syntrus Achmea), Gerrit van der Pol (FAMEgroep) en Ruud Room (Rens Architecten) – door Anton Coops. In Apeldoorn werden eind vorig jaar 86 gasloze appartementen zonder warmtepomp opgeleverd. Veldhuis is het grootste zorgproject in […]

Tonica en Largo: de geleerde lessen

4 juni 2020

Verslag van de sessie over de leerpunten uit het Woonbelevingsonderzoek ZEN-woningen tijdens het ThuisCongres ‘BENG! ZO DOE JE DAT’, met Louis van Loon (BPD) en Claudia Bouwens (Lente-akkoord/ZEN) – door Anton Coops. Ruim 90% van de bewoners is (zeer) tevreden over hun ZEN-woning. Dat blijkt uit een bewonersonderzoek naar woonbeleving in ZEN-woningen. Vooral de energiezuinigheid […]

Meer dan alleen BENG-rekensoftware

1 juni 2020

Verslag van de sessie over UNIEC 3 tijdens het ThuisCongres ‘BENG! ZO DOE JE DAT’, met Robin van Ravensberg (DGMR / UNIEC 3) – door Henk Bouwmeester  Het programma UNIEC 3 is een online applicatie waarmee BENG en TOjuli volgens de NTA 8800 worden berekend. Robin van Ravensberg laat de demonstratieversie zien. Het is meer […]

Warmtepomp vraagt om betere woning

1 juni 2020

Verslag van de sessie over Klimaatgarant tijdens het ThuisCongres ‘BENG! ZO DOE JE DAT’, met Joost Bruggeman (Klimaatgarant) en Jan Fokkema (NEPROM) – door Joop van Vlerken. Twintig jaar monitoring heeft KlimaatGarant veel informatie opgeleverd over de toepassing van bodemwarmtepompen in woningen. Eén conclusie is dat huizen beter gebouwd moeten worden. Daarnaast is de koppeling […]

Gedrag belangrijke schakel in gat tussen ontwerp en gebruik

1 juni 2020

Verslag van de sessie over Bewonersgedrag en NOM-monitoring tijdens het ThuisCongres ‘BENG! ZO DOE JE DAT’, met Dennis van Goch (BAM), Marleen Spiekman (TNO) en Edwin van Kessel (BeNext) – door Joop van Vlerken. Om werkelijke prestaties van woningen te kunnen meten is monitoring essentieel. Alleen met deze data kan onderzocht worden waardoor het verschil […]

Betaalbaarheid huurwoning hoog op agenda woningcorporaties

1 juni 2020

Verslag van de sessie over betaalbaarheid van huurwoningen tijdens het ThuisCongres ‘BENG! ZO DOE JE DAT’, met Niek Habraken (Kleurrijk Wonen) en Gerrolt Ooijman (Wonion) – door Joop van Vlerken. Woningcorporaties hebben naast duurzaamheid, betaalbaarheid voor huurders hoog op de agenda staan. Dat noopt ze tot andere keuzes. Het budget dwingt ze soms tot minder […]

BENG en bewoners

29 mei 2020

Verslag van de uitreiking van de ZEN-prijs aan door bewoners best gewaardeerde projecten tijdens het ThuisCongres ‘BENG! ZO DOE JE DAT’, met Claudia Bouwens (Programmaleider Lente-akkoord/ZEN) – door René Didde. Niet alleen de harde techniek van energievoorziening en installaties, maar ook de waardering van de bewoner, het comfort en gezondheid zijn van belang, zegt programmaleider […]

Het ‘Big BENG Event’

29 mei 2020

Op dinsdag 26 mei waren meer dan zeshonderd mensen aanwezig op het ThuisCongres ‘BENG, zo doe je dat’. Dagvoorzitter Jan Fokkema was dik tevreden: “Het voordeel van dit online congres is dat we veel meer mensen kunnen verwelkomen”.

Bouwspecial ‘BENG… en verder’ van Eisma Bouwmedia

29 mei 2020

Eisma Bouwmedia heeft ter gelegenheid van het ThuisCongres ‘BENG! ZO DOE JE DAT’ een fraaie Bouwspecial gemaakt onder het motto ‘BENG… en verder’. Eisma Bouwmedia is tevens de communicatiepartner van het congres. De Bouwspecial ‘BENG… en verder’ wordt verstuurd naar de abonnees van de vakbladen Bouwwereld, Aannemer, Installatie en Sanitair en Het Houtblad, en naar […]

Spoedcursus BENG – Hoe zit het eigenlijk?

29 mei 2020

Verslag van de introductiesessie over BENG tijdens het ThuisCongres ‘BENG! ZO DOE JE DAT’, met Harm Valk (Nieman RI) en Edgar van Niekerk (Bouwend Nederland), inclusief Q&A – door René Didde. ‘BENG, hoe zit het eigenlijk? Je hoeft je nog niet te schamen als je dat niet weet. Grijp deze kans en laat Harm Valk […]

Harm Valk: “Als je aan BENG voldoet, doe je nog niets bijzonders”

29 mei 2020

Verslag van de plenaire sessie over BENG tijdens het ThuisCongres ‘BENG! ZO DOE JE DAT’, met Harm Valk (Nieman RI) – door Henk Bouwmeester. “BENG is niet voor de koplopers. BENG is de bezemwagen,” waarschuwt Harm Valk (Nieman RI). Op 1 januari 2021 worden de nieuwe eisen voor energieprestatie en temperatuuroverschrijding in de bouwregelgeving vastgelegd. […]

Zonwering en zomernachtventilatie grootste TOjuli-remmers

29 mei 2020

Verslag van de sessie over TOjuli en oververhitting tijdens het ThuisCongres ‘BENG! ZO DOE JE DAT’, met Cees Leenaerts (W/E Adviseurs) en Anneloes van der Woude (NVB-Bouw) – door Henk Bouwmeester. Iedereen herinnert zich de zomer van 2019 met maxima boven de 40 graden. Door een grens te stellen aan de kans op temperatuuroverschrijding wil […]

Utiliteitsbouw: houd in eerste fase ontwerp al rekening met BENG 1

29 mei 2020

Verslag van de sessie over BENG en utiliteitsgebouwen tijdens het ThuisCongres ‘BENG! ZO DOE JE DAT’, met Ieke Kuijpers (DGMR) en Benno Oosterom (DODUVA) – door Anton Coops. Wat zijn de consequenties van de BENG-eisen voor utiliteitsgebouwen? De whitepaper “Een kijkje in de BENG-utiliteitskeuken van 2020” van DGMR beschrijft welke maatregelenpakketten mogelijk zijn. Tijdens de […]

Kroon op Jutphaas en Tonica en Largo door bewoners best gewaardeerd

26 mei 2020

Winnaars ZEN-prijs bekendgemaakt op BENG-congres Kroon op Jutphaas (Nieuwegein – LBP Sight, Vink Bouw) en Tonica en Largo (Sliedrecht – BPD) hebben de ZEN-prijs voor de door de bewoners best beoordeelde zeer energiezuinige nieuwbouwwoningen in de wacht gesleept. Dat werd vandaag bekendgemaakt tijdens het online thuiscongres ‘BENG! Zo doe je dat’. Kroon op Jutphaas ontvangt […]

Hoe staat het met de BENG-rekensoftware?

22 mei 2020

Hoe pakken de BENG-eisen uiteindelijk uit? En vooral: de TOjuli? Die vraag houdt elke ontwikkelaar, bouwer en corporatie binnen het ZEN-platform bezig. Om deze vraag te kunnen beantwoorden, is rekensoftware nodig. Hoe staat het daarmee? Al vanaf juli 2015 hebben de bouwprofessionals binnen het ZEN-platform gerekend aan praktijkprojecten om gevoel te krijgen bij de BENG-eisen. […]

Het ‘BIG BENG’ overzicht: de belangrijkste informatie op een rijtje

20 mei 2020

De EU heeft bepaald dat vanaf eind 2020 alle nieuwe gebouwen bij oplevering bijna-energieneutraal moeten zijn. Voor Nederland betekent dit dat de BENG-eisen van toepassing zijn op bouwaanvragen voor alle nieuwe gebouwen die vanaf 1 januari 2021 worden ingediend.  Het ministerie van BZK heeft in de afgelopen jaren in nauwe samenwerking met de sector gewerkt […]

7 genomineerde ZEN-projecten op een rijtje

15 mei 2020

In de aanloop naar het ThuisCongres ‘BENG! Zo doe je dat’ presenteerden we op de Lente-akkoord website de zeven ZEN-projecten die er wat ons betreft uit springen als je kijkt naar de respons op het woonbelevingsonderzoek. Op 26 mei wordt bekendgemaakt welk project het allerbeste scoort op algemene bewonerstevredenheid, binnenklimaat en comfort. Het streefcijfer van het ZEN-platform […]

PARTNERS

NEPROM NVB Bouwend Nederland Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties