Actueel

Lay-out van de energielabels per 1 januari 2021

27 november 2020

Welke gegevens staan er in de energielabeldocumenten en hoe is het document opgebouwd? RVO heeft de lay-out van de nieuwe energielabels voor woningen en utiliteitsbouw bekendgemaakt.  Opbouw energielabel woningen Het voorblad van het energielabel is een samenvatting van de energieprestatie van de woning. Hierop staat onder andere: · De labelletter, die aangeeft hoe de woning […]

Lente-akkoord reageert op Zaanse BENG-eisen

17 november 2020

In navolging van de gemeente Amsterdam heeft ook Zaanstad een eigen BENG-voorstel gelanceerd. Het Lente-akkoord heeft schriftelijk gereageerd. Aangezien de Zaanse BENG-eisen zijn gebaseerd op de Amsterdamse BENG-eisen heeft het Lente-akkoord dezelfde zienswijze ingebracht die ook werd verstuurd naar de gemeente Amsterdam. De Lente-akkoord partners zijn inmiddels in gesprek met wethouder Van Doorninck van Amsterdam […]

Feit of fictie? BENG pakt voor alle woningtypen uit als EPC 0,4

17 november 2020

Misverstanden, contradicties, vreemde theorieën. Ook in de energietransitie hebben we er regelmatig mee te kampen. In de serie ‘Feit of Fictie’ doet het Lente-akkoord een poging om misverstanden rond zeer energiezuinige nieuwbouw uit de weg te ruimen. Opmerkelijke claims worden voorgelegd aan een panel van energiezuinige experts. Zij scheiden feit van fictie. Deze keer: Is […]

Geluidseis voor warmtepompen vanaf 2021

17 november 2020

De Lente-akkoord redactie ontving een vraag over de nieuwe geluidseis voor warmtepompen. Deze geluidseis gaat in voor woningen die na 1 januari 2021 worden ingediend voor een omgevingsvergunning. Vraag: Per 1 januari 2021 wordt in het Bouwbesluit een geluidseis voor warmtepompen van 40 dB op de perceelgrens opgenomen. Klopt het dat de rekentool voor deze […]

Ruim baan voor examinering aanstaande EP-adviseurs

16 november 2020

ISSO, InstallQ, RVO en NEN doen er, samen met de examenpartners van ISSO, alles aan om voldoende mensen te kunnen bijscholen en examineren richting vakbekwame Energieprestatie-adviseur. Om dat doel te bereiken, werken de partijen nog aan een verdere verbeterslag voor de opleidingen en examens voor EP-adviseurs. Terwijl dit in volle gang is, blijven deze partijen […]

PV in de gevel: kan dat wel na Grenfell?

13 november 2020

Dit artikel van Esther Heblij en Rudolf van Mierlo (DGMR) verscheen eerder in Bouwkwaliteit in de Praktijk In de zomer van 2017 werd de wereld opgeschrikt door de fatale gevelbrand in Grenfell. Dit leidde in Nederland tot een breder gedragen inzicht dat in ons land de regelgeving over brandvoortplanting in gevels vrij summier is. De […]

Tweede Kamer tegen Amsterdamse BENG

13 november 2020

In de Tweede Kamer is onlangs motie nr. 595 van de leden Koerhuis en Terpstra aangenomen. Deze motie verzoekt de regering om in de 22ste tranche van de Crisis- en herstelwet Amsterdam niet de wettelijke mogelijkheden te geven om de Amsterdamse BENG in te voeren. De vier brancheverenigingen in het Lente-akkoord zijn verheugd over deze […]

TOjuli ontrafeld

13 november 2020

Verslag van de bijeenkomst van de ZEN Themagroep Oververhitting op 30 oktober 2020, door Henk Bouwmeester Een wettelijke grens aan de kans op temperatuuroverschrijding in nieuwe woningen is een goeie zaak, zo oordelen de deelnemers aan de ZEN Themagroep Oververhitting. Maar er is te weinig tijd om de effecten van de TOjuli-systematiek goed te doorgronden. […]

Lente-akkoord ZEN platform gaat door in 2021

11 november 2020

Na de invoering van BENG per 1 januari 2021 gaat het Lente-akkoord platform ZEN nog een half jaar door. Het ministerie van BZK heeft een financiële bijdrage ter beschikking gesteld om na de invoering van BENG en TOjuli nazorg te kunnen verlenen aan bouwprofessionals. De vier brancheverenigingen zijn verheugd met deze steun van het ministerie. […]

Lezersvraag: Is een blowerdoortest afdwingbaar?

5 november 2020

De Lente-akkoord redactie ontving een juridische vraag: “Als een Bouwinspecteur vraagt om de gerealiseerde luchtdichtheid aan te tonen, dient de bouwer hieraan dan gevolg te geven? Hoe zit dit juridisch?” We hebben deze vraag voorgelegd aan Jacco Huijzer, juridisch adviseur/senior specialist bouwregelgeving bij Nieman RI. “Dat is wel een spannende vraag, die zich bevindt in het […]

Online kennissessies over BENG, TO-juli en NTA8800

5 november 2020

De DGMR BINK kennisweek vindt plaats van maandag 9 tot en met vrijdag 13 november. Er worden dagelijks van 14:00 tot 16:00 uur online kennissessies gegeven door adviseurs en specialisten. In verband met de inwerkingtreding van de NTA8800 zijn er ook in interessante sessies over de laatste stand van zaken rond BENG en TO-juli. Ieke […]

De Duurzame 50 van 2020 kent alleen winnaars

30 oktober 2020

De tweede dag van Building Holland werd traditiegetrouw afgesloten met de ABN AMRO Duurzame Top 50, ditmaal gepresenteerd door Petran van Heel (ABN AMRO) en Onno Dwars (Ballast Nedam Development), winnaar van de 2019-editie. De prijs werd ditmaal collectief uitgereikt, alle genomineerden werden vanuit hun (thuis)werkplek in beeld gebracht. Een mooi zicht waar Dwars nog […]

Waarom hebben BENG-woningen minder PV-panelen nodig?

28 oktober 2020

De Lente-akkoord redactie werd door een adviesbureau benaderd met de volgende vraag: “Als technisch adviseur maken we veel EPC-berekeningen. Om ervaring op te doen hebben we een aantal EPC-berekeningen overgezet naar BENG. Wat ons sterk opvalt is dat bij veel woningen het aantal PV panelen beduidend vermindert. Hoe kan dat?” Deze vraag hebben we voorgelegd […]

CO2-arm beton toegepast in NOM-project

28 oktober 2020

In de Zaanse Rosmolenwijk worden voor woningcorporatie Parteon 70 nul-op-de-meter-woningen gebouwd. Vier daarvan zijn van CO2-arm beton. De casco’s van de vier woningen zijn geproduceerd met een betonmengsel dat 44 procent minder CO2 uitstoot. En dit zonder in te leveren op de sterkte van het materiaal of de productiesnelheid. De innovatie van TBI-onderneming Voorbij Prefab […]

Dringende vragen over het energielabel voor nieuwbouwwoningen beantwoord

28 oktober 2020

BENG is twee keer uitgesteld. Gaat het deze keer wél door? En wat verandert er op 1 januari 2021 als het gaat om het aanvragen van een energielabel?  We hebben de meest dringende vragen waar bouwers en ontwikkelaars nu, in oktober 2020, mee zitten door RVO, Uniec 3 en Vabi laten beantwoorden. Staat uw vraag […]

Dringende vragen over BENG en NTA8800 beantwoord

12 oktober 2020

BENG is twee keer uitgesteld. Gaat het deze keer wél door? De NTA8800 wordt voortdurend geactualiseerd, wanneer kan ik er écht mee rekenen? Ik mis gelijkwaardigheidsverklaringen! Schieten deze vragen ook bij u door het hoofd? We hebben alle vragen die nu, oktober 2020, leven over de NTA8800 door NEN, RVO, Uniec 3, Vabi en InstallQ […]

Nieuwe ZEN themagroep: Oververhitting

12 oktober 2020

Vanaf 1 januari 2021 is berekening van de drie BENG-eisen en de kans op oververhitting een verplicht onderdeel van bij de aanvraag van een omgevingsvergunning. Dit kan met de TOjuli. De maximale grens is vastgesteld op 1,20. Naast TOjuli mag ook met GTO (gewogen temperatuuroverschrijding ) worden gerekend. De maximale grens is dan 450 uur. […]

Minister reageert op moties over kosten nieuw energielabel

12 oktober 2020

Minister Ollongren heeft de Tweede Kamer op 12 oktober geïnformeerd over de invulling van moties van Kamerleden Koerhuis en Terpstra. De Kamerleden maken zich zorgen over de hogere kosten van het nieuwe energielabel voor bestaande bouw, ten opzichte van het huidige vereenvoudigd energielabel. De minister geeft in haar brief aan dat de kosten van de […]

Financiële ondersteuning circulair bouwen

9 oktober 2020

Op 29 september heeft minister Ollongren de Kamer geïnformeerd over de financiële ondersteuning voor circulair bouwen, en de uitvoering van moties over de toepassing van hout en over het materialenpaspoort.  Als het gaat om wettelijke maatregelen rondom circulair bouwen is de eerste stap de scherpere milieuprestatie-eis voor nieuwe woningen. Vanaf 1 januari 2021 gaat de […]

Bouwbedrijf Kreeft en Salverda Bouw meest klantgerichte bouwbedrijven

9 oktober 2020

De jaarlijkse uitreiking van de SKB Awards vond op 28 september plaats. Er worden prijzen toegekend in de categorieën Kopersbegeleiding, Meer- en minderwerk en Oplevering. Bouwbedrijven die zijn aangesloten bij Stichting Klantgericht Bouwen produceren nieuwbouwwoningen en hebben klantgericht ondernemen hoog in het vaandel staan. Bouwbedrijf Kreeft slaat dubbelslag Bouwbedrijf Kreeft uit Ede werd het best […]

PARTNERS

NEPROM NVB Bouwend Nederland Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties