Actueel

Lente-akkoord partners zeer kritisch over Amsterdamse BENG

28 september 2020

De gemeente Amsterdam heeft eigen BENG-eisen voorgesteld; scherper dan die van het Rijk. De vier brancheverenigingen binnen het Lente-akkoord hebben gezamenlijk hun zienswijze gestuurd aan de gemeente Amsterdam, maar ook aan de VNG en het ministerie van BZK. Zij vragen de gemeente met klem om zich te houden aan de landelijke BENG-eisen. Dit doen zij […]

Vernieuwde brochure ‘Woningbouw volgens BENG en TOjuli’

28 september 2020

De geheel vernieuwde brochure ‘Woningbouw volgens BENG en TOjuli’ van het Lente-akkoord is uit. Deze brochure geeft een praktische toelichting op de nieuwe regelgeving, zoals die vanaf 1 januari 2021 geldt.

Earth, Wind & Fire-concept in gestapelde woningbouw

28 september 2020

Het systeem Earth, Wind en Fire is toegepast in hotel Breeze in Amsterdam. Is het ook geschikt voor gestapelde woningbouw? De studie Earth, Wind & Fire in gestapelde woningbouw onderzoekt de meerwaarde en haalbaarheid van het innovatieve natuurlijke airconditioningsysteem (Bronsema B. , 2013) ten opzichte van een conventioneel installatiesysteem. Het onderzoek beantwoordt deze vraag door […]

Na 1 januari 2021 opleveren? Dan ook extra informatie aanleveren!

23 september 2020

Deze informatie is afkomstig van RVO Met de invoering van de NTA 8800 op 1 januari 2021 verandert bij alle gebouwen de bepaling van de energieprestatie. Wordt jouw bouwproject opgeleverd na 1 januari 2021? Dan moet je, om een energielabel aan te kunnen vragen, aanvullende informatie aanleveren. Is voor een gebouw vóór 1 januari 2021 […]

Factsheet: Betere kookafzuiging in nieuwbouwwoningen

21 september 2020

Zeer energiezuinige woningen zijn met zorg en aandacht gebouwd, goed geïsoleerd en luchtdicht. Maar binnen enkele jaren heeft één op de tien bewoners een aparte afvoer door de buitengevel gemaakt voor kookafzuiging. Herkenbaar?

Lente-akkoord reageert op Amsterdamse BENG

21 september 2020

De gemeente Amsterdam komt met een eigen BENG. De eisen zijn daarin scherper gesteld dan die van het rijk. De vier brancheverenigingen binnen het Lente-akkoord werken gezamenlijk namens hun leden aan een reactie op het voorstel. Sinds 16 februari 2019 hanteert de gemeente Amsterdam een EPC van maximaal 0,2. Invoering van de NTA8800 met de […]

Doorrekening NTA8800: BENG en TOjuli haalbaar, ook nieuwe vragen

21 september 2020

Deze tekst is geschreven naar aanleiding van een online bijeenkomst van de themagroep ‘Bètaversie Doorrekening NTA8800’ op vrijdag 19 september 2020. BENG en TOjuli worden op 1 januari 2021 van kracht. De nieuwe eisen zijn definitief vastgesteld en gevalideerde software is beschikbaar voor de markt. Op verzoek van het Lente-akkoord heeft Nieman RI de consequenties […]

Wanneer zijn de eerste kwaliteitsverklaringen van BCRG te verwachten?

15 september 2020

Per 1 januari 2021 moet volgens de wet- en regelgeving de energieprestatie van gebouwen worden bepaald met de NTA 8800. Dit heeft ook invloed op de kwaliteitsverklaringen van producten en systemen die voor de berekening van de energieprestatie worden gebruikt en zijn opgenomen in de databank van BCRG.  Het Lente-akkoord vroeg aan Kees Arkesteijn (secretaris […]

Bewonersvragen over wonen in zeer energiezuinige nieuwbouw

7 september 2020

Antwoorden op veel gestelde vragen van bewoners In 2019 liet het Lente-akkoord onderzoek doen naar de woonbeleving bij zeer energiezuinige nieuwbouwwoningen. De meeste bewoners blijken bovengemiddeld tevreden te zijn met hun huis. De meeste bewoners vinden hun huis lekker licht en zeer comfortabel als het gaat om temperatuur en geluid. Mensen zijn ook blij met […]

Nieman brengt consequenties NTA 8800 in beeld

7 september 2020

Nieman Raadgevende Ingenieurs heeft de consequenties van BENG en TOjuli bij twaalf praktijkprojecten in beeld gebracht. Hierbij is gebruik gemaakt van de meest recente versie van de NTA 8800, de nieuwe grenswaarde voor TOjuli en de nieuwste geattesteerde software (Uniec 3). De resultaten zijn openbaar gemaakt. De twaalf projecten, variërend van rijwoningen tot hoogbouw, zijn […]

Verse lucht tegen het virus

30 augustus 2020

Dit artikel van Harm Valk (Nieman RI) verscheen eerder op duurzaamverwarmd.nl Iedereen vindt ventilatie belangrijk. Maar het ontwerpen, aanleggen  en onderhouden van een ventilatie-installatie in gebouwen komt er vaak wat stiefmoederlijk van af. Dat tij lijkt te keren met de aandacht voor maatregelen tegen het coronavirus. Het debat over de verspreiding van covid-19 heeft goede […]

Checklist voor energielabel nieuwbouw na 1 januari 2021

16 juli 2020

Hoe ziet de verplichte gebouwopname eruit voor de woningen en overige nieuwbouw die na 1 januari 2021 worden opgeleverd? Bureau DGMR heeft dit voor RVO op een rijtje gezet. Wie een woning oplevert, krijgt vanzelf te maken met het energielabel. Het energielabel geeft aan hoe energiezuinig de woning is. De manier waarop dit wordt bepaald, […]

Overgangsregeling kwaliteitsverklaringen NEN 7120 naar NTA 8800

16 juli 2020

Dit bericht is overgenomen van Bureau CRG Per 1 januari 2021 moet volgens de wet- en regelgeving de energieprestatie van gebouwen worden bepaald met de NTA 8800. De NTA 8800 is een bepalingsmethodiek die van toepassing is op zowel nieuw te bouwen gebouwen als bestaande bouw; zowel woningbouw als utiliteitsbouw. De nieuwe methode vervangt een […]

Grenswaarde risico op oververhitting naar 1,20

16 juli 2020

De wijziging van de Regeling Bouwbesluit 2012 over bijna energie-neutrale nieuwbouw is gepubliceerd in de Staatscourant (2020,37764). In deze wijziging zijn de BENG-eisen nader uitgewerkt. Ook de grenswaarde voor risico op oververhitting (TOjuli) is definitief vastgesteld. De definitieve grenswaarde voor TOjuli is nu vastgesteld op 1,20 en geldt voor nieuwbouw woningen zonder actieve koeling. De […]

EnergieVademecum volledig geactualiseerd

9 juli 2020

Het nieuwe EnergieVademecum is volledig geactualiseerd en afgestemd op de nieuwe energieprestatie-eisen, de NTA 8800 en TOjuli. Het is een handig naslagwerk voor iedereen die betrokken is bij het ontwerpen en realiseren van gebouwen. Het vademecum begint met de achtergronden van energiegebruik door de jaren heen in verschillende sectoren. Maar het belangrijkste onderdeel is “Energiebewust […]

Bouwinvest combineert PV met slimme batterijen

9 juli 2020

Bij appartementencomplex de Rolderdiephof in Utrecht combineert Bouwinvest 320 zonnepanelen met twee Cube-batterijen van de Nederlandse producent iwell. Verbruik en opwek worden zo beter met elkaar in balans gebracht en de zonne-energie kan ook worden ingezet als de zon niet schijnt. Het concept is in principe ook bruikbaar voor nieuwbouw. Vincent Ruijter, algemeen directeur van […]

Sterke groei NOM in sociale huur

9 juli 2020

De Stroomversnelling onderzoekt ieder jaar de marktontwikkeling van nul-op-de-meter. Uit de NOM-monitor van juni 2020 blijkt dat dit jaar minimaal 5,7% van de nieuwbouwwoningen nul-op-de-meter wordt gebouwd. In 2019 was dat nog 4%. Stroomversnelling heeft in april 2020 aan 40 corporaties en 25 bouwbedrijven een NOM-enquête voorgelegd. Zo’n 40% van de aangeschreven corporaties en 25% […]

Praktijkervaring met rekenen aan BENG en oververhitting

3 juli 2020

De eerste geattesteerde softwarepakketten voor het berekenen van BENG en TOjuli zijn beschikbaar voor de markt. Doorrekening van praktijkvoorbeelden laat de consequenties van de nieuwe regelgeving zien.

Goed ventileren als extra maatregel tegen coronavirus

3 juli 2020

Omdat gebouwen vanwege energiezuinig bouwen steeds beter zijn geïsoleerd, neemt de noodzaak van goed ventileren toe. Ook de rol van ventilatie bij de verspreiding van het coronavirus in gebouwen krijgt steeds meer aandacht. In de installatie- en bouwsector ontstonden de afgelopen tijd veel vragen over de invloed van de coronacrisis op gebouwinstallaties. Om iedereen met […]

Geattesteerde NTA 8800 software beschikbaar

3 juli 2020

De bepalingsmethode voor de energieprestatie van alle gebouwen (woningen en utiliteit, bestaand en nieuw) wordt per 1 januari 2021 de NTA 8800. Voor het uitrekenen van de energieprestatie volgens de NTA 8800 is sinds 1 juli geattesteerde software van drie leveranciers beschikbaar, te weten Uniec3, BouwConnect en Vabi. De geattesteerde software is geschikt voor het […]

PARTNERS

NEPROM NVB Bouwend Nederland Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties