Actueel

Het ‘BIG BENG’ overzicht: de belangrijkste informatie op een rijtje

20 mei 2020

De EU heeft bepaald dat vanaf eind 2020 alle nieuwe gebouwen bij oplevering bijna-energieneutraal moeten zijn. Voor Nederland betekent dit dat de BENG-eisen van toepassing zijn op bouwaanvragen voor alle nieuwe gebouwen die vanaf 1 januari 2021 worden ingediend.  Het ministerie van BZK heeft in de afgelopen jaren in nauwe samenwerking met de sector gewerkt […]

7 genomineerde ZEN-projecten op een rijtje

15 mei 2020

In de aanloop naar het ThuisCongres ‘BENG! Zo doe je dat’ presenteerden we op de Lente-akkoord website de zeven ZEN-projecten die er wat ons betreft uit springen als je kijkt naar de respons op het woonbelevingsonderzoek. Op 26 mei wordt bekendgemaakt welk project het allerbeste scoort op algemene bewonerstevredenheid, binnenklimaat en comfort. Het streefcijfer van het ZEN-platform […]

Opinie: MPG uitvragen en aanscherpen: oppassen daarmee!

15 mei 2020

Dit opinie-artikel van Menno Schokker (Merosch) verscheen eerder op cirkelstad.nl. De Milieu Prestatie Gebouwen (MPG) wordt waarschijnlijk verscherpt van 1,0 naar 0,8 in 2021 en naar 0,5 in 2030. Tegelijkertijd zien we in prijsvragen de MPG een steeds prominentere rol spelen. In principe een goede ontwikkeling, maar we moeten met de toepassing van de MPG […]

Genomineerd: Tonica en Largo in Sliedrecht

15 mei 2020

In de aanloop naar het ThuisCongres ‘BENG! Zo doe je dat’ op 26 mei presenteren op de Lente-akkoord website de verhalen van zeven ZEN-projecten die er wat ons betreft uit springen als je kijkt naar de respons op het woonbelevingsonderzoek. Deze week het laatste project; Tonica en Largo in Sliedrecht. Op 26 mei wordt bekendgemaakt […]

Leon Bobbe: verplichte aansluiting hoge temperatuur warmtenet is “triest”

14 mei 2020

Op 12 mei werd in Nieuwsuur aandacht besteed aan de aansluitplicht die in sommige Nederlandse gemeenten geldt voor zeer energiezuinige nieuwbouw. Leon Bobbe (Directievoorzitter Woonstichting De Key) maakte van zijn hart geen moordkuil: “Het feit dat je nu grote stappen had kunnen maken, maar dat toch niet kunt doen, en dat je daar dan tientallen […]

Genomineerd: NOM-woningen DRU-laan Ulft

12 mei 2020

In de aanloop naar het ThuisCongres ‘BENG! Zo doe je dat’ op 26 mei presenteren we de komende weken op de Lente-akkoord website de verhalen van zeven ZEN-projecten die er wat ons betreft uit springen als je kijkt naar de respons op het woonbelevingsonderzoek. Deze week is dat het project 32 NOM-woningen aan de DRU-laan […]

Kerckebosch: duurzame sociale huurwoningen in Zeister bos

11 mei 2020

‘Heerlijk leven in buitenkamers waar wonen en groen elkaar ontmoeten.’ Dit is het uitgangspunt voor de bouw van 80 sociale huurappartementen in de wijk Kerckebosch in Zeist. Het zijn prachtige en duurzame woningen geworden aan de rand van het bos. “Iedereen is verrast wanneer je vertelt dat het geen koop-, maar huurappartementen zijn.” Dit zegt […]

Energiezuinige alternatieven voor HT-warmtenet toegestaan door Rechtbank Amsterdam

11 mei 2020

De gemeente Amsterdam wil alle huizen en gebouwen in de nieuwbouwwijk Sluisbuurt op Zeeburgereiland verplichten tot een aansluiting op het warmtenet van Westpoort Warmte. De warmte is afkomstig uit het Oostelijk havengebied. Stichting Amsterdam Fossielvrij spande hierover een rechtszaak aan. De rechtbank concludeert dat het warmteplan Sluisbuurt in strijd is met het Bouwbesluit. Het eind […]

Natuurinclusief-special van Biind over KAN-programma

1 mei 2020

“Wij willen klimaatadaptatie en natuur zodanig combineren dat dit voor de bewoners aantrekkelijke groene woonmilieus oplevert” Sinds de maatregelen door de coronapandemie zijn ingetreden, is het duidelijker dan ooit dat we groen op loopafstand van de woning moeten hebben. Dat doel streeft het actieprogramma ‘Klimaatadaptief bouwen met de natuur’ (KAN) na, een initiatief van de […]

Genomineerd: Kroon op Jutphaas

1 mei 2020

In de aanloop naar het ThuisCongres ‘BENG! Zo doe je dat’ op 26 mei presenteren we de komende weken op de Lente-akkoord website de verhalen van zeven ZEN-projecten die er wat ons betreft uit springen als je kijkt naar de respons op het woonbelevingsonderzoek. Deze week is dat het project Kroon op Jutphaas in Nieuwegein. […]

ThuisCongres ‘BENG! ZO DOE JE DAT’ op 26 mei

29 april 2020

Tijdens dit thuiscongres leert u alles wat u moet weten over BENG als u werkt bij een ontwikkelaar, bouwer of woningcorporatie. En dat is van groot belang, want vanaf 1 januari 2021 wordt de EPC vervangen door BENG.

Pilot Kennemer Wonen: opslag zonne-energie in batterijen

17 april 2020

“Huurders profiteren meer van eigen opgewekte energie” Inmiddels zijn 4.500 huurwoningen van Kennemer Wonen voorzien van zonnepanelen. De komende vier jaar komen er nog eens 6.000 woningen bij, zowel eengezinswoningen als appartementencomplexen. Opgewekte energie die niet direct wordt gebruikt, wordt nu nog teruggeleverd aan het elektriciteitsnet. “En dat is zonde…” vindt Michiel van Baarsen, manager […]

Liander: “Ruim 80% nieuwe huizen aardgasloos gebouwd”

17 april 2020

In het verzorgingsgebied van netbeheerder Liander komen steeds meer aanvragen binnen voor een nieuwbouwwoning zonder aardgas. In het eerste kwartaal van 2020 is 82% van de nieuw te bouwen huizen zonder aardgas-aansluiting aangevraagd. Over 2019 bedroeg het gemiddeld aantal aardgasvrije aanvragen nog 69%. Gemeenten mogen sinds juli 2018 nog maar bij hoge uitzondering nieuwbouw mét […]

Help mee bewonersvragen te beantwoorden

14 april 2020

In 2019 heeft het ZEN-platform onderzoek laten doen naar de woonbeleving bij zeer energiezuinige nieuwbouwwoningen. Het blijkt dat de meeste bewoners bovengemiddeld tevreden zijn over hun huis. Maar de voorlichting schiet helaas ernstig tekort. Voor bewoners is alles nieuw, en dus is er extra uitleg nodig. In de ZEN-themagroep ‘Voorlichting: wonen in zeer energiezuinige nieuwbouw’ […]

Doorrekening praktijkprojecten met bètaversie NTA8800

14 april 2020

Ingenieursbureau Nieman heeft enkele praktijkprojecten doorgerekend met de demoversie van Uniec 3 en de resultaten gepresenteerd. Het blijkt dat de TOjuli-eis vaker dan verwacht de scherprechter is.

Genomineerd: Hof van Heden

6 april 2020

In de aanloop naar het webinar ‘BENG! Zo doe je dat’ op 26 mei presenteren we de komende weken op de Lente-akkoord website de verhalen van zeven ZEN-projecten die er wat ons betreft uit springen als je kijkt naar de respons op het woonbelevingsonderzoek. Deze week is dat het project Hof van Heden in Zoetermeer. […]

Per 1 januari 2021 energielabel op basis van NTA 8800

6 april 2020

Bij oplevering van een nieuw gebouw vanaf 1 januari 2021, wordt het energielabel geregistreerd op basis van de laatste versie van de NTA 8800. Het label bij oplevering is gebaseerd op een detailopname. Op het energielabel komt in ieder geval de energielabelletter en het primair fossiel energiegebruik in kWh/m2 per jaar te staan. Ook energielabels […]

‘Groen is hét bouwmateriaal van de toekomst’

2 april 2020

Dit artikel van Reinoud Schaatsbergen verscheen eerder op Biind.nl Begin maart kwam een gemêleerd gezelschap bij elkaar. Hun missie: uitvinden hoe bouwers en projectontwikkelaars intrinsieke motivatie krijgen voor bouwen met de natuur. Het gesprek werd georganiseerd als onderdeel van het actieprogramma ‘Klimaatadaptief bouwen met de natuur’ (KAN) van NEPROM, NVB Bouw en Bouwend Nederland. Het […]

Zeer energiezuinig huis is comfortabel máár ook wennen

2 april 2020

Dit artikel van Wendy Braanker verscheen eerder op Bewust Nieuwbouw. Een woning waar de hogere huur opweegt tegen het feit dat de bewoners geen of weinig energiekosten hebben. Of zelfs geld kunnen verdienen door extra energie op te wekken en terug te leveren aan het net. Een zeer energiezuinig huis wil zeggen: uitermate goed geïsoleerd, […]

PARTNERS

NEPROM NVB Bouwend Nederland Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties