Actueel

Herstructurering Nationale Milieudatabase

30 augustus 2019

Dit artikel van Harry Nieman, i.s.m. Jeannette Levels (LBP/Sight) en Piet van Luijk (adviseur van SBK), is overgenomen van milieudatabase.nl Transparante en vergelijkbare milieuprestaties van bouwproducten en gebouwinstallaties zijn een randvoorwaarde om in een gelijk speelveld duurzaam bouwen gestalte te kunnen geven. Dit is een van de uitgangspunten van de Nationale Milieudatabase (NMD). Het nationale […]

Grenswaarde oververhitting bekendgemaakt

29 augustus 2019

Dit artikel is gebaseerd op een nieuwsbericht op RVO.nl, gepubliceerd op 28 augustus 2019 Minister Ollongren (BZK) heeft de grenswaarde voor temperatuuroverschrijding (TOjuli) bekendgemaakt: het wordt 1,0. De nieuwe eis ter verlaging van het risico op oververhitting bij nieuwbouwwoningen gaat in per 1 juli 2020. Dat is dus tegelijk met de invoering van de eisen voor […]

Nieuwe editie ‘Aan de slag met circulaire woningbouw’

20 augustus 2019

In maart 2019 bracht het Lente-akkoord een eerste factsheet uit over circulaire woningbouw. De nieuwe brochure ‘Aan de slag met circulaire woningbouw’ is geheel herzien, aangevuld en rijk geïllustreerd.

Energieprestatie HEO-systeem verzekerbaar bij SWK

12 juli 2019

Nieuwbouwwoningen met het House Energy Optimum (HEO) systeem die worden gebouwd door deelnemers van SWK zijn vanaf 1 juli 2019 verzekerbaar onder de Energie Prestatie Garantie (EPG) van SWK. Bewoners krijgen hiermee de verzekerde garantie dat hun (toekomstige) nieuwbouwwoning ook echt energiezuinig, comfortabel en gezond is. Bovendien geeft de prestatiegarantie aan woningcorporaties, ontwikkelaars en bouwers […]

ZEN Platformbijeenkomst over circulaire woningbouw

5 juli 2019

Op dinsdag 17 september aanstaande is er weer een ZEN Platformbijeenkomst. Op veler verzoek zal de middag deze keer geheel in het teken staan van circulaire woningbouw.

Hoedemakers maakt werk van gezond binnenklimaat

5 juli 2019

Verslag van de sessie over healthy home met Marc Hoedemakers (Hoedemakers Bouw en Ontwikkeling) tijdens de ZEN Platformbijeenkomst op 18 juni – door Henk Bouwmeester Gezond wonen krijgt weinig aandacht. Iedereen heeft het over energie, terwijl negentig procent van de huishoudens zich nog nooit heeft verdiept in bijvoorbeeld de luchtkwaliteit in huis, zegt Marc Hoedemakers […]

Harm Valk over definitieve BENG-eisen

5 juli 2019

Op 3 juli zijn de BENG-eisen behandeld in het Algemeen Overleg in de Tweede Kamer. De eisen zijn hiermee definitief geworden. Harm Valk heeft de definitieve BENG-eisen besproken op de ZEN-Platformbijeenkomst van 18 juni jl. Bekijk de integrale videoregistratie van deze presentatie en lees het verslag.

NOM-monitoring wordt volwassen

2 juli 2019

Verslag van de deelsessie over de NOM Monitoringnorm met Maarten Hommelberg (Stroomversnelling), Wichtert de Lange (Portaal) en Dirk Wisman (Onyx Cybersecurity) tijdens de ZEN Platformbijeenkomst op 18 juni 2019 – door Anton Coops. Wichert de Lange (Portaal) is al een aantal jaren betrokken bij diverse NOM-projecten van Portaal binnen het Stroomversnelling programma. Hij heeft in […]

Energiedak met een nokverdamper

2 juli 2019

Verslag van de deelsessie over een energiedak met nokverdamper door Bart Vlaar (Tegnis) tijdens de ZEN Platformbijeenkomst op 18 juni 2019, door René Didde. In samenwerking met VolkerWessels is bij het energiezuinig maken van huurwoningen in de Stroomversnelling in veertig huizen een intrigerende innovatie toegepast, vertelt Bart Vlaar in de snikhete, stokoude treinwagon ‘Jules’ in […]

Bouwers kunnen nog heel wat leren van ecologen

30 juni 2019

Verslag van de sessie over natuurinclusief bouwen met Jan Willem Burgmans (Heijmans) tijdens de ZEN Platformbijeenkomst op 18 juni – door Henk Bouwmeester De natuur heeft de mensheid niet nodig. Wij hebben de natuur nodig. Natuurinclusief bouwen is de beste manier om mee te bewegen met de gevolgen van klimaatverandering, aldus Jan Willem Burgmans (Heijmans): […]

20 jaar warmtepompen in Nederland: de lessen, de monitoring

30 juni 2019

Klimaatgarant beschikt inmiddels over een schat aan monitoring-gegevens. Uit de enorme database tovert Willem Bastein elk denkbaar ‘probleempje’ met gasloze ZEN-woningen of klachten over all-electric tevoorschijn.

Echt nul-op-de-meter vereist goede bewonerscommunicatie

29 juni 2019

Verslag van de deelsessie over het project De Spoelerij in Almelo met Johan Riezebos (directeur Ter Steege Advies & Innovatie bv) tijdens de ZEN Platformbijeenkomst op 18 juni 2019 – door Anton Coops. Drie rijtjes van zes nieuwbouw huurwoningen, ingebed in de oude spoelerij van voormalig textielbedrijf Ten Cate in Almelo. Op het eerste gezicht […]

Reactie Lente-akkoord partijen op BENG-eisen

28 juni 2019

De ministerraad heeft onlangs op voorstel van minister Ollongren (BZK) ingestemd met een wijziging van het Bouwbesluit over energiezuinige nieuwbouweisen. Vanaf 1 juli 2020 gelden de BENG-eisen voor nieuwbouw.

Afnameovereenkomst NOM-renovaties en -nieuwbouw

28 juni 2019

De renovatie en nieuwbouw van huurwoningen tot nul-op-de-meterwoningen (NOM) vraagt om een andere relatie tussen bouwer en woningcorporatie. De bouwer neemt bijvoorbeeld geen afscheid van het project nadat het is opgeleverd. Aedes, Bouwend Nederland en Stroomversnelling hebben gezamenlijk een nieuwe Afnameovereenkomst ontwikkeld: één voor renovatie en één voor nieuwbouw. De twee varianten van de Afnameovereenkomst […]

Geslaagde ZEN-bijeenkomst over gezond en comfortabel wonen

28 juni 2019

Verslag van het plenaire deel van de ZEN Platformbijeenkomst op 18 juni 2019 – door René Didde. In de industriële setting van het rangeerterrein bij station Amersfoort ontmoeten ruim 70 mensen elkaar op de ZEN Platformbijeenkomst. Het oude Magazijn, inclusief de bijna honderd jaar oude treinwagon ‘Jules’, vormen het decor voor gesprekken over gezond en […]

Stand van zaken aardgasvrije nieuwbouwwoningen

7 juni 2019

Minister Ollongren heeft op 27 mei vragen van Kamerleden over aardgasvrij bouwen na 1 juli 2018 beantwoord. Sinds 1 juli 2018 krijgen nieuw te bouwen woningen met een aardgasaansluiting geen omgevingsvergunning meer. Alleen bij zwaarwegende redenen van algemeen belang konden de gemeenten besluiten om een uitzondering. Tot begin mei 2019 is in 24 gemeenten van […]

ZEN factsheet ‘Warmtenetten in BENG’

7 juni 2019

Een warmtenet kan bij woningbouw helpen om aan BENG te voldoen. Maar dan moet zo’n net wel hernieuwbare warmte leveren. Als een woning daarop wordt aangesloten, is BENG makkelijk haalbaar. Wanneer de bron echter onvoldoende hernieuwbaar is, is het moeilijk, zo niet onmogelijk om daarmee aan BENG te voldoen.

Energiebespaarlening Nieuwbouw Aardgasloos

7 juni 2019

Heeft u nog nieuwbouwwoningen met aardgasaansluiting in aanbouw? Informeer uw kopers dan over de Energiebespaarlening Nieuwbouw Aardgasloos van het Nationaal Energiebespaarfonds. De nieuwbouwwoning van de familie Luiten uit Amersfoort zou opgeleverd worden met een aardgasaansluiting. De hypotheek was geregeld en de bouw al gestart. Hoe kom je dan alsnog aan financiering om van het gas […]

Ventileren: beter met doorstroomventilatie

29 mei 2019

Dit artikel van Clarence Rose verscheen op 28-9-2018 in Gawalo Balansventilatie in een luchtdicht gebouw kan niet alleen energiezuiniger, stiller en goedkoper. Ook de luchtkwaliteit zelf gaat er nog flink op vooruit. Het is tijd voor doorstroomventilatie. Het tijdperk van goed geïsoleerd en luchtdicht bouwen is aangebroken. In een luchtdicht gebouw komt ook balansventilatie veel […]

Waterstof: Duurzame oplossing voor de gebouwde omgeving?

29 mei 2019

Dit artikel is gebaseerd op het verslag van het Waterstofcafé op Aedes.nl Is waterstof een duurzame oplossing voor de energietransitie van de bebouwde omgeving? Deze vraag stond centraal tijdens het Waterstofcafé van Aedes en de NVB op 18 april. De belangrijkste voor- en nadelen van waterstof die uit deze bijeenkomst naar voren kwamen zijn door […]

PARTNERS

NEPROM NVB Bouwend Nederland Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties