Agenda

Op deze pagina vindt u bijeenkomsten van het Lente-akkoord en door ons aanbevolen cursussen, congressen en andere bijeenkomsten. Tips voor de agenda kunt u mailen naar info@lente-akkoord.nl.

Nieuwe ZEN themagroep: EPV verdieping

16 november 2018

Datum: vrijdagmiddag 16 november van 14.00-16.00 uur In de zomer van 2018 kwam de ZEN themagroep EPV twee maal bij elkaar. Henk Bouwmeester schreef naar aanleiding hiervan twee publicaties. Op verzoek van de deelnemers organiseren we nu een vervolg, waarbij we focussen op: – de ervaringen met EPV; – hoe krijg je EPV als corporatie […]

Greenworks cursus – BENG en gasloos bouwen

20 november 2018

BENG en gasloos bouwen. Twee veelgebruikte termen maar hoe bouwt u nu een gasloos bijna energieneutraal (BENG) huis? Aanvragen voor omgevingsvergunningen voor nieuwbouw moeten vanaf 1 juli j.l. al voldoen aan gasloos bouwen en vanaf 1 januari 2020 aan de BENG eisen, en overheidsgebouwen al per 2019. Afstemming tussen bouw en installaties wordt steeds belangrijker. […]

BNL Academy – Blijven Bouwen met BENG en MPG

29 november 2018

De regelgeving voor nieuwbouw rond materialen en energie verandert ingrijpend. Als u nieuwbouwprojecten wil blijven ontwikkelen zult u zich in de nieuwe wetgeving moeten verdiepen. De vier Lente-akkoord brancheverenigingen (Aedes, Bouwend Nederland, NEPROM, NVB) hebben een training voor onze gezamenlijke leden laten ontwikkelen over BENG en MPG. Sinds januari is een wettelijke grenswaarde ingevoerd voor de […]

Bouwforum cursus – Tools voor de energietransitie

3 december 2018

Kom in vijf modules meer te weten over de ontwikkelingen en de gevolgen van de energieprestatie in de gebouwde omgeving. De ontwikkelingen op het gebied van energieprestatie in de gebouwde omgeving volgen zich snel op elkaar op. ‘Van gas los’, ‘BENG’ en nieuwe bepalingsmethoden zijn daarvan voorbeelden. In deze opleiding wordt stil gestaan bij de […]

Bouwforum training – Consequenties van bouwen zonder aardgas

3 december 2018

Wil jij in een halve dag op de hoogte zijn van de ins en outs van aardgasvrij bouwen en wonen? Dan is de training consequenties van bouwen zonder aardgas iets voor jou. Aan de hand van concrete praktijkvoorbeelden wordt een beeld gegeven van praktische oplossingen voor aardgasloze nieuwbouw en renovatie. Naast de installatietechnische oplossingen is […]

Bouwforum training – BENG en de nieuwe energieprestatienorm

3 december 2018

Het realiseren van (bijna) energieneutrale gebouwen wordt vanaf 2020 verplicht. Daarom is er behoefte aan een nieuwe bepalingsmethode voor de energieprestatie van gebouwen. Dat wordt NTA 8800, samengesteld bij NEN in opdracht van het Ministerie van BZK. Nieman Raadgevende Ingenieurs is intensief bij deze ontwikkeling betrokken. In Nederland werken we sinds 1995 met een energieprestatienorm: een […]

Greenworks cursus – BENG en gasloos bouwen

6 december 2018

BENG en gasloos bouwen. Twee veelgebruikte termen maar hoe bouwt u nu een gasloos bijna energieneutraal (BENG) huis? Aanvragen voor omgevingsvergunningen voor nieuwbouw moeten vanaf 1 juli j.l. al voldoen aan gasloos bouwen en vanaf 1 januari 2020 aan de BENG eisen, en overheidsgebouwen al per 2019. Afstemming tussen bouw en installaties wordt steeds belangrijker. […]

Bouwforum training – Nul op de meter; Co₂-neutraliteit

10 december 2018

Steeds meer nieuwe woningen en utiliteitsgebouwen zijn energieneutraal. Vanaf 2020 is BENG de wettelijke eis voor energieneutraal bouwen. BENG staat voor Bijna Energie Neutraal Gebouw. Maar wat verstaan we onder energieneutraal? En wat betekent dat voor de bouwer, installateur, beheerder en eindgebruiker? Welke technieken zijn effectief en welke rekenmethode is het beste? Wat houden de […]

BNL Academy – Blijven Bouwen met BENG en MPG

22 maart 2019

De regelgeving voor nieuwbouw rond materialen en energie verandert ingrijpend. Als u nieuwbouwprojecten wil blijven ontwikkelen zult u zich in de nieuwe wetgeving moeten verdiepen. De vier Lente-akkoord brancheverenigingen (Aedes, Bouwend Nederland, NEPROM, NVB) hebben een training voor onze gezamenlijke leden laten ontwikkelen over BENG en MPG. Sinds januari is een wettelijke grenswaarde ingevoerd voor de […]

BNL Academy – Blijven Bouwen met BENG en MPG

1 april 2019

De regelgeving voor nieuwbouw rond materialen en energie verandert ingrijpend. Als u nieuwbouwprojecten wil blijven ontwikkelen zult u zich in de nieuwe wetgeving moeten verdiepen. De vier Lente-akkoord brancheverenigingen (Aedes, Bouwend Nederland, NEPROM, NVB) hebben een training voor onze gezamenlijke leden laten ontwikkelen over BENG en MPG. Sinds januari is een wettelijke grenswaarde ingevoerd voor de […]

BNL Academy – Blijven Bouwen met BENG en MPG

20 mei 2019

De regelgeving voor nieuwbouw rond materialen en energie verandert ingrijpend. Als u nieuwbouwprojecten wil blijven ontwikkelen zult u zich in de nieuwe wetgeving moeten verdiepen. De vier Lente-akkoord brancheverenigingen (Aedes, Bouwend Nederland, NEPROM, NVB) hebben een training voor onze gezamenlijke leden laten ontwikkelen over BENG en MPG. Sinds januari is een wettelijke grenswaarde ingevoerd voor de […]

BNL Academy – Blijven Bouwen met BENG en MPG

23 mei 2019

De regelgeving voor nieuwbouw rond materialen en energie verandert ingrijpend. Als u nieuwbouwprojecten wil blijven ontwikkelen zult u zich in de nieuwe wetgeving moeten verdiepen. De vier Lente-akkoord brancheverenigingen (Aedes, Bouwend Nederland, NEPROM, NVB) hebben een training voor onze gezamenlijke leden laten ontwikkelen over BENG en MPG. Sinds januari is een wettelijke grenswaarde ingevoerd voor de […]

BNL Academy – Blijven Bouwen met BENG en MPG

3 juni 2019

De regelgeving voor nieuwbouw rond materialen en energie verandert ingrijpend. Als u nieuwbouwprojecten wil blijven ontwikkelen zult u zich in de nieuwe wetgeving moeten verdiepen. De vier Lente-akkoord brancheverenigingen (Aedes, Bouwend Nederland, NEPROM, NVB) hebben een training voor onze gezamenlijke leden laten ontwikkelen over BENG en MPG. Sinds januari is een wettelijke grenswaarde ingevoerd voor de […]

PARTNERS

NEPROM NVB Bouwend Nederland Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties