Agenda

Op deze pagina vindt u bijeenkomsten van het Lente-akkoord en door ons aanbevolen cursussen, congressen en andere bijeenkomsten. Tips voor de agenda kunt u mailen naar info@lente-akkoord.nl.

Themagroep Energielabel voor nieuwbouwwoningen

28 januari 2021

Tweede bijeenkomst op donderdag 28 januari van 14:00 tot 16:00 In het veld leven nog heel veel vragen rond het nieuwe energielabel voor nieuwbouwwoningen dat per 1 januari 2021 in werking treedt. Om hier helderheid in te scheppen organiseren we een themagroep Energielabel voor nieuwbouwwoningen. Er is ruim gelegenheid voor het stellen van vragen. Het […]

SPRYG studiedag BENG Woningbouw 2021

3 februari 2021

Vanaf 1 januari 2021 moeten al uw nieuwbouwaanvragen voor woningbouw aan BENG-wetgeving voldoen. Hoe speelt u in op deze nieuwe eisen? En hoe zien de in december 2020 te lanceren ‘last-minute specificaties’ eruit? Hoe scoren uw nieuwste plannen? Waar zitten de knelpunten in de Trias Energetica? Welke verbeterpunten zijn er? Dat hoort u van de […]

Bouwwebinar: BENG in praktijk

11 februari 2021

Bouwaanvragen voor nieuwe woningen moeten sinds 1 januari 2021 voldoen aan de BENG-eisen. Wat zijn de eerste praktijkervaringen? Wat zijn de aandachtspunten en de knelpunten? En hoe verhoudt BENG zich eigenlijk tot de milieuprestatie van een gebouw? Het bouwwebinar ‘BENG in praktijk’ geeft antwoord op deze vragen. De nieuwe eisen voor Bijna Energie Neutrale Gebouwen […]

Derde bijeenkomst ZEN themagroep Oververhitting

26 februari 2021

Vanaf 1 januari 2021 is berekening van de drie BENG-eisen en de kans op oververhitting een verplicht onderdeel van bij de aanvraag van een omgevingsvergunning. Dit kan met de TOjuli. De maximale grens is vastgesteld op 1,20. Naast TOjuli mag ook met GTO (gewogen temperatuuroverschrijding ) worden gerekend. De maximale grens is dan 450 uur. […]

W/E adviseurs Cursus berekening MPG (online)

23 maart 2021

Het nieuwe MPG systeem gaat flink op de schop. Naast de NMD 3.0 (ingang per 1-7-19) komt er een betere check op volledigheid. In deze cursus werkt u met totaalproducten of een samenstelling van deelproducten. De tools leveren veel meer inzichten, zoals de belasting per levensloopfase. Dit biedt kansen voor optimalisaties. Ook worden circulaire strategieën […]

PARTNERS

NEPROM NVB Bouwend Nederland Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties