Agenda

Op deze pagina vindt u bijeenkomsten van het Lente-akkoord en door ons aanbevolen cursussen, congressen en andere bijeenkomsten. Tips voor de agenda kunt u mailen naar info@lente-akkoord.nl.

RVO Masterclass – Uniforme Maatlat Gebouwde Omgeving

21 mei 2019

Wilt u kennismaken met de Uniforme Maatlat en het rekenmodel? Tijdens de Masterclass op 21 mei 2019 presenteert RVO.nl de nieuwste versie van het rekeninstrument Uniforme Maatlat Gebouwde Omgeving. De masterclass is voor consultants en energie-experts van grotere gemeenten of corporaties. Met dit instrument kunt u verschillende warmte- en koudevoorzieningsopties met elkaar vergelijken. Dit kan zowel […]

W/E adviseurs cursus – Berekening Milieuprestatie Gebouwen

21 mei 2019

De invoering van een grenswaarde voor de MPG in het Bouwbesluit is een feit. Vanaf 1-1-2018 moet alle nieuwbouw van woningen en kantoren voorzien zijn van een berekening die aantoont dat MPG-score < 1. De MPG-berekening is relatief nieuw en onbekend, dus het is goed mogelijk dat u nog weinig of geen ervaring heeft met […]

BNL Academy – Blijven Bouwen met BENG en MPG

23 mei 2019

De regelgeving voor nieuwbouw rond materialen en energie verandert ingrijpend. Als u nieuwbouwprojecten wil blijven ontwikkelen zult u zich in de nieuwe wetgeving moeten verdiepen. De vier Lente-akkoord brancheverenigingen (Aedes, Bouwend Nederland, NEPROM, NVB) hebben een training voor onze gezamenlijke leden laten ontwikkelen over BENG en MPG. Sinds januari is een wettelijke grenswaarde ingevoerd voor de […]

BNL Academy – Blijven Bouwen met BENG en MPG

3 juni 2019

De regelgeving voor nieuwbouw rond materialen en energie verandert ingrijpend. Als u nieuwbouwprojecten wil blijven ontwikkelen zult u zich in de nieuwe wetgeving moeten verdiepen. De vier Lente-akkoord brancheverenigingen (Aedes, Bouwend Nederland, NEPROM, NVB) hebben een training voor onze gezamenlijke leden laten ontwikkelen over BENG en MPG. Sinds januari is een wettelijke grenswaarde ingevoerd voor de […]

ZEN Platformbijeenkomst op 18 juni

18 juni 2019

Op dinsdag 18 juni aanstaande is er weer een ZEN Platformbijeenkomst, met deze keer speciale aandacht voor gezondheid, comfort en monitoring. Er is veel aandacht voor projecten die zich onderscheiden op het gebied van gezondheid en comfort. En wat monitoring betreft gaan we flink de diepte in met sessies over de meetresultaten van Klimaatgarant, en […]

W/E adviseurs cursus – Berekening Milieuprestatie Gebouwen

11 juli 2019

De invoering van een grenswaarde voor de MPG in het Bouwbesluit is een feit. Vanaf 1-1-2018 moet alle nieuwbouw van woningen en kantoren voorzien zijn van een berekening die aantoont dat MPG-score < 1. De MPG-berekening is relatief nieuw en onbekend, dus het is goed mogelijk dat u nog weinig of geen ervaring heeft met […]

ZEN Platformbijeenkomst 8 oktober

8 oktober 2019

Op 8 oktober organiseert het Lente-akkoord weer een ZEN Platformbijeenkomst. Noteer de datum alvast in uw agenda!

ZEN Congres op 28 november

28 november 2019

Op 28 november organiseert het Lente-akkoord voor de derde keer een ZEN Congres. Noteer de datum alvast in uw agenda!

PARTNERS

NEPROM NVB Bouwend Nederland Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties