Agenda

Op deze pagina vindt u bijeenkomsten van het Lente-akkoord en door ons aanbevolen cursussen, congressen en andere bijeenkomsten. Tips voor de agenda kunt u mailen naar info@lente-akkoord.nl.

Nederlands Congres Warmtepompen 2017

14 december 2017

Vakblad Warmtepompen en het Nederlands Platform Warmtepompen (NPW) organiseren samen op donderdagmiddag 14 december het Nederlands Congres Warmtepompen 2017. Tijdens dit congres wordt een actueel en realistisch beeld geschetst van de kansen en mogelijkheden voor warmtepompconcepten in woningen. Verschillende segmenten binnen de Nederlandse woningbouw – van bestaande bouw tot nieuwbouw en van de individuele woningen […]

W/E cursus – Berekening Milieuprestatie Gebouwen

19 december 2017

De invoering van een grenswaarde voor de MPG in het Bouwbesluit is een feit. Vanaf 1-1-2018 moet alle nieuwbouw van woningen en kantoren voorzien zijn van een berekening die aantoont dat MPG-score < 1. De MPG-berekening is relatief nieuw en onbekend, dus het is goed mogelijk dat u nog weinig of geen ervaring heeft met […]

PARTNERS

NEPROM NVB Bouwend Nederland Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties