Agenda

Op deze pagina vindt u bijeenkomsten van het Lente-akkoord en door ons aanbevolen cursussen, congressen en andere bijeenkomsten. Tips voor de agenda kunt u mailen naar info@lente-akkoord.nl.

Greenworks training: 1-1-2021 – Energieneutraal

2 mei 2017

Nieuwbouw moet vanaf 1 januari 2021 bijna energieneutraal zijn. De eisen, zoals de EPC, veranderen. Bij energieneutraal bouwen is de afstemming tussen bouw en installaties erg belangrijk. En uiteraard staat de gebruiker van het gebouw centraal. Hoe realiseert u voor hen energieneutrale gebouwen waarin het aangenaam leven is? Aan de hand van theorie, praktijkvoorbeelden en […]

Greenworks training: 1-1-2021 – Energieneutraal

3 mei 2017

Nieuwbouw moet vanaf 1 januari 2021 bijna energieneutraal zijn. De eisen, zoals de EPC, veranderen. Bij energieneutraal bouwen is de afstemming tussen bouw en installaties erg belangrijk. En uiteraard staat de gebruiker van het gebouw centraal. Hoe realiseert u voor hen energieneutrale gebouwen waarin het aangenaam leven is? Aan de hand van theorie, praktijkvoorbeelden en […]

Greenworks training: 1-1-2021 – Energieneutraal

4 mei 2017

Nieuwbouw moet vanaf 1 januari 2021 bijna energieneutraal zijn. De eisen, zoals de EPC, veranderen. Bij energieneutraal bouwen is de afstemming tussen bouw en installaties erg belangrijk. En uiteraard staat de gebruiker van het gebouw centraal. Hoe realiseert u voor hen energieneutrale gebouwen waarin het aangenaam leven is? Aan de hand van theorie, praktijkvoorbeelden en […]

W/E cursus: Berekening Milieuprestatie Gebouwen

8 mei 2017

De invoering van een grenswaarde voor de MPG in het Bouwbesluit is een feit. Vanaf 1-1-2018 moet alle nieuwbouw van woningen en kantoren voorzien zijn van een berekening die aantoont dat MPG-score < 1. De MPG-berekening is relatief nieuw en onbekend, dus het is goed mogelijk dat u nog weinig of geen ervaring heeft met […]

W/E cursus: Berekening Milieuprestatie Gebouwen

29 mei 2017

De invoering van een grenswaarde voor de MPG in het Bouwbesluit is een feit. Vanaf 1-1-2018 moet alle nieuwbouw van woningen en kantoren voorzien zijn van een berekening die aantoont dat MPG-score < 1. De MPG-berekening is relatief nieuw en onbekend, dus het is goed mogelijk dat u nog weinig of geen ervaring heeft met […]

Bouwforum cursus: Energieneutraal bouwen volgens Nul-op-de-meter

31 mei 2017

Energieneutrale renovatie en nieuwbouw staan volop in de belangstelling. Niet alleen door de uitdagende doelstellingen die de overheid heeft, maar zeker ook door initiatieven vanuit de markt. Maar wat verstaan we onder energieneutraal? En wat betekent dat voor de bouwer, installateur, beheerder en eindgebruiker? Welke technieken zijn effectief en welke rekenmethode is het beste? Tal […]

SBRCURnet cursus luchtdicht bouwen

13 juni 2017

In de cursus Luchtdicht bouwen leert u ontwerpen, tekenen en rekenen aan luchtdichtheid, én hoe u afdichtingsmaterialen als PUR-schuim en kitten zorgvuldig aanbrengt. Luchtdicht bouwen is geen vrijblijvende zaak meer, maar wordt vastgelegd in gebouwprestaties die u ook daadwerkelijk moet realiseren. Daarom is het belangrijk dat u helder voor ogen hebt wat een geformuleerde eis […]

Bouwforum cursus: van EPC naar BENG – ontwikkelingen in energiezuinigheid

14 juni 2017

Vanaf 2018 is het zover: de BENG-eisen zijn dan van kracht voor overheidsgebouwen! En vanaf 2020 gelden de eisen voor alle gebouwen. Op dit moment rekenen we nog met de EPC maar de eerste BENG-verkenningen zijn al gemaakt. Wat houden de BENG eisen precies is? Hoe staan de BENG eisen in verhouding tot de huidige […]

ZEN Platformbijeenkomst op 20 juni

20 juni 2017

Met het platform ‘Zeer Energiezuinige Nieuwbouw’ (ZEN) stimuleren de vier brancheverenigingen van het Lente-akkoord (Aedes, Bouwend Nederland, NEPROM en NVB) een kanteling in de woningmarkt, waardoor energie niet langer een kostenpost is, maar juist een unique buying point voor de consument. Het programma is deels nog in voorbereiding, maar tijdens de ZEN Platformbijeenkomst op 20 […]

PARTNERS

NEPROM NVB Bouwend Nederland Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties