Agenda

Op deze pagina vindt u bijeenkomsten van het Lente-akkoord en door ons aanbevolen cursussen, congressen en andere bijeenkomsten. Tips voor de agenda kunt u mailen naar info@lente-akkoord.nl.

Merosch Open Source #vangaslos

26 juni 2017

De doelstelling van de overheid is om van het gas af te gaan, ook bij bestaande gebouwen en woningen. Gemeenten, netwerkbedrijven, gebouweigenaren, projectontwikkelaars, lokale burgerinitiatieven en energiecoöperaties spelen hier een belangrijke rol in. Daarom organiseert Merosch een “Open Source” rondom dit thema. Hoe gaan we dit oppakken en welke ervaringen zijn er inmiddels opgedaan op […]

ZEN-themagroep Gasloze Nieuwbouw trapt af op 27 juni

27 juni 2017

Op 8 maart 2017 is door een groot aantal overheden en netbeheerders de Green Deal Aardgasvrije Wijken ondertekend. Hiermee willen deze partijen de ontwikkeling van aardgasvrije wijken bespoedigen. In nieuwe wijken zal geen nieuwe aardgasinfrastructuur meer worden aangelegd. Ook in bestaand stedelijk gebied zijn grote investeringen in bestaande gasnetten niet meer voor de hand liggend. Zelfs […]

Merosch Open Source #vangaslos

28 juni 2017

De doelstelling van de overheid is om van het gas af te gaan, ook bij bestaande gebouwen en woningen. Gemeenten, netwerkbedrijven, gebouweigenaren, projectontwikkelaars, lokale burgerinitiatieven en energiecoöperaties spelen hier een belangrijke rol in. Daarom organiseert Merosch een “Open Source” rondom dit thema. Hoe gaan we dit oppakken en welke ervaringen zijn er inmiddels opgedaan op […]

Duurzaam Gebouwd Seminarreeks Corporaties

29 juni 2017

Met 2,4 miljoen sociale huurwoningen in de portefeuille kunnen corporaties een belangrijke bijdrage leveren aan het behalen van de Europese doelstellingen omtrent verduurzaming. Een kwart van de voorraad heeft pas een label B en lagere labels komen nog veel te vaak voor. Ondertussen worden met onder andere BENG de eisen strenger en de noodzaak duidelijker […]

Merosch Open Source #vangaslos

29 juni 2017

De doelstelling van de overheid is om van het gas af te gaan, ook bij bestaande gebouwen en woningen. Gemeenten, netwerkbedrijven, gebouweigenaren, projectontwikkelaars, lokale burgerinitiatieven en energiecoöperaties spelen hier een belangrijke rol in. Daarom organiseert Merosch een “Open Source” rondom dit thema. Hoe gaan we dit oppakken en welke ervaringen zijn er inmiddels opgedaan op […]

PARTNERS

NEPROM NVB Bouwend Nederland Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties