Agenda

Op deze pagina vindt u bijeenkomsten van het Lente-akkoord en door ons aanbevolen cursussen, congressen en andere bijeenkomsten. Tips voor de agenda kunt u mailen naar info@lente-akkoord.nl.

Lente-akkoord ZEN eindcongres

28 september 2021

Aan alles komt een eind – ook aan het Lente-akkoord ZEN. We gaan eruit met een knal: het Lente-akkoord ZEN eindcongres, dat zal plaatsvinden op dinsdagmiddag 28 september 2021 van 14.00 tot 16.00 uur in de Mauritskazerne in Ede, gevolgd door een borrel. Het Lente-akkoord werd ondertekend op 22 april 2008. Aedes, Bouwend Nederland, NEPROM […]

PARTNERS

NEPROM NVB Bouwend Nederland Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties