Het Lente-akkoord verspreidt kennis en ervaring over energiezuinig bouwen. We doen dat onder andere door het uitgeven van brochures, rapportages en factsheets. Alle Lente-akkoord publicaties zijn gratis te downloaden (pdf).

publicaties

PARTNERS

NEPROM NVB Bouwend Nederland Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties