Nul-op-de-Meter

Nul-op-de-Meter (NOM)
Een Nul-op-de-Meter woning heeft op jaarbasis per saldo een gemiddeld totaal energieverbruik van nul. Het gaat hierbij om alle energieverbruiken die op de energiemeter(s) in de woning zichtbaar zijn. Bij Nul-op-de-Meter wordt dus gerekend met het totale energieverbruik (gebouwgebonden plus gebruikersgebonden energieverbruik) min de opbrengst van lokale duurzame bronnen, uitgaande van standaard klimaatcondities zoals die gelden in Nederland en uitgaande van een gemiddeld gebruik van de woning door de bewoners, zoals vastgelegd in Nederlandse normen.

Wanneer een partij (bijv. ontwikkelaar of corporatie) wil garanderen dat het energieverbruik op nul uitkomt, is een energieprestatiecontract nodig. Voor banken kan een energieprestatiecontract zekerheid bieden om extra financieringsruimte aan kopers te verlenen.

Kijk hier voor een juridische definitie van het begrip Nul-op-de-Meter.

Relevante wetgeving rond financiering van Nul-op-de-Meter
Voor huurwoningen is met ingang van september 2016 de energieprestatievergoeding in werking gesteld. Dit houdt in dat verhuurders aan huurders van NOM-woningen een energieprestatievergoeding kunnen vragen, in plaats van de afwezige of fors lagere energierekening. Daarmee kan de investering om tot Nul-op-de-meter te komen, op termijn (deels) door de verhuurder worden terugverdiend.

Voor koopwoningen is er de tijdelijke hypothecaire regeling. Voor Nul-op-de-Meter woningen mag rekening worden gehouden met 25.000 euro (bedrag regeling 2019) extra hypotheekruimte. Door de lage of afwezige energierekening zijn er immers minder vaste lasten.

Voor bovenstaande financiële constructies is de saldering een belangrijke voorwaarde. Het is onduidelijk of en hoe de salderingsregeling na 2020 wordt afgebouwd. We houden de vinger aan de pols.

De Vereniging Stroomversnelling en Energiesprong hebben in Nederland veel pionierswerk verricht op het gebied van wetgeving en het creëren van de juiste marktcondities voor Nul-op-de-Meter. Stroomversnelling werkt aan grootschalige renovatie van woningen naar Nul-op-de-Meter. Zie bijvoorbeeld de brochure Nul-op-de-Meter gegarandeerd goed.

De praktijk
De brochure ‘Nul-op-de-Meter’ van RVO.nl bevat best practices en inspirerende projecten. Hieronder vindt u regelmatig nieuwsberichten over opgeleverde of in aanbouw zijnde Nul-op-de-Meter projecten in Nederland.

Verslag: NOM Keur voor nieuwbouw – lastig te verkopen?

10 maart 2017

Verslag van de kennissessie NOM Keur met Simon Verduijn (Stroomversnelling) o.l.v. Maarten Georgius (Aedes) tijdens de ZEN platformbijeenkomst op 7 maart – door Anton Coops. Ruim een maand geleden werd het NOM Keur label van de Vereniging Stroomversnelling officieel gelanceerd. In eerste instantie biedt het corporaties en particulieren de mogelijkheid om sneller een geschikte renovatiepropositie te selecteren. […]

NOM Keur garandeert kwaliteit van Nul-op-de-Meter propositie

10 februari 2017

Op 3 februari jl. werd het NOM Keur label van de Vereniging Stroomversnelling officieel gelanceerd. In eerste instantie biedt het corporaties en particulieren de mogelijkheid om hoogwaardige renovatieproposities te selecteren. Binnenkort komt er ook een nieuwbouw-versie van het NOM Keur. Simon Verduijn, manager NOM Keur bij de Stroomversnelling (foto) zal de nieuwbouw-versie nader toelichten tijdens de […]

Minister Kamp overweegt aanpassingen salderingsregeling

13 januari 2017

Minister Kamp heeft de Tweede Kamer laten weten toch te overwegen om de salderingsregeling aan te passen. Dit wil de minister doen naar aanleiding van het evaluatierapport ‘De historische impact van het salderen’ dat is opgesteld door onderzoeksbureau PriceWaterhouseCoopers. Vorige week heeft minister Kamp het evaluatierapport van PwC naar de kamer gestuurd. In de begeleidende brief […]

NOM-nieuwbouw en de EPV: de visie van Antares

16 november 2016

Verslag van de ZEN-festival sessie “Nul-op-de-Meter en de Energieprestatievergoeding: modelcontracten” door Marjon van Weersch (Aedes) Acht woningcorporaties in Limburg werken samen aan het inventariseren en oplossen van vragen en knelpunten rond nieuwbouw NOM-woningprojecten. Ze hebben onder andere modelcontracten laten opstellen. In deze parallelsessie plaatst Ric Leenders (manager Duurzaamheid en Maatschappij bij woningcorporatie Antares) kanttekeningen bij […]

Nul-op-de-Meter en de Energieprestatievergoeding: de praktijk

14 november 2016

Verslag van de ZEN-festival sessie “Nul-op-de-Meter en de Energieprestatievergoeding: kansrijke balans” door Marjon van Weersch (Aedes) VolkerWessels en de West-Brabantse woningcorporatie Stadlander gaan 100 sociale huurwoningen realiseren: Nul-op-de-Meter, EPV-proof én levensloopbestendig. Onno Dwars (hoofd Acquisitie & Innovatie VolkerWessels Vastgoed) belicht de uitdagingen en dilemma’s van dit project in deze paralelsessie Nul-op-de-Meter (NOM) en de Energieprestatievergoeding […]

Nul-op-de-Meter en de Energieprestatievergoeding: kansrijke balans

14 november 2016

Verslag van de ZEN-festival sessie “Nul-op-de-Meter en de Energieprestatievergoeding: kansrijke balans” door Marjon van Weersch (Aedes) Gedetailleerde uitleg inclusief cijfers en een ontwerp uit de dagelijkse praktijk komen aan bod in de paralelsessie Nul-op-de-Meter (NOM) en de Energieprestatievergoeding (EPV): een kansrijke balans. Onder leiding van Maarten Georgius, beleidsadviseur Opdrachtgeverschap bij Aedes, geven Ivo Opstelten (projectleider […]

Mijnenergiebundel: monitoren volgens de EPV-norm

6 oktober 2016

De Energieprestatievergoeding (EPV) is sinds kort een feit. De bewoner van een Nul-op-de-Meter woning kan hierdoor te maken krijgen met een andere indeling van de woonlasten. Bij gemiddeld gebruik worden er geen energiekosten meer betaald aan de energieleverancier. In de plaats daarvan betaalt de bewoner naast de huurkosten en eventuele servicekosten een Energieprestatievergoeding aan de […]

Zeer energiezuinige nieuwbouw: 19 NOM-huurhuizen in Boekel

4 oktober 2016

Burgemeester Bos van de gemeente Boekel reikte maandag 3 oktober de eerste sleutel uit aan huurders van een Nul-op-de-Meter (NOM) woning van Peelrand Wonen. Deze woningen wekken net zoveel energie op als ze verbruiken. In totaal zijn 19 van deze bijzondere huurwoningen gerealiseerd in Boekel.  Peelrand Wonen schreef een jaar geleden een competitie uit voor […]

Zeer energiezuinige nieuwbouw: NOM in Groningen

14 september 2016

Op 8 september jl. gaf wethouder Roeland van der Schaaf het sein voor de start bouw van de eerste 40 Nul-op-de-Meter koopwoningen in Groningen. Omringd door de toekomstige bewoners legde de wethouder de eerste steen van het nieuwbouwproject ZON Wonen II. De woningen van ZON Wonen II komen naast de vorige jaar opgeleverde woningen van ZON […]

Zeer energiezuinige nieuwbouw: NOM-appartementen in Best

14 september 2016

Ketenpartners Woonstichting ’thuis, NBArchitecten en BAM Woningbouw realiseren Nul-op-de-Meter appartementen in een gebouw met vijf verdiepingen. Om alle huishoudens te voorzien van elektra zijn alleen zonnepanelen op het dak niet voldoende. Het bijzondere bij dit project is dat ook de gevels worden bekleed met zonnepanelen. De nieuwbouw komt in plaats van bestaande bouw. ‘De flatgebouwen […]

NOM-woning Groevenbeek Noord steeds slimmer

12 september 2016

Op vrijdag 9 september is de eerste ‘Smartverter PowerHub’ accu in Nederland gepresenteerd in de demonstratiewoning van Nul-op-de-Meter project Groevenbeek Noord in Ermelo. Inmiddels wonen de bewoners van deze 39 ‘nul-op-de-meter’ woningen in Ermelo een jaar naar tevredenheid in hun nieuwe woning en is de demonstratiewoning een jaar in gebruik. De innovaties gaan echter verder. Samen […]

Opinie: Nul-op-de-Meter is wél winstgevend

22 augustus 2016

Deze column van Onno Dwars (hoofd acquisitie en innovatie VolkerWessels) verscheen op 18 augustus op de website van Bouwend Nederland Deze zomer wordt er veel gesproken en geschreven over Nul-op-de-Meter. Het gaat voornamelijk over wat er financieel nog niet deugt. Ik ben een overtuigd gelover, maar vraag me wel af waarom Nul-op-de-Meter gezien wordt als […]

NOM in het groot

24 juni 2016

Verslag van de kennissessie NOM met Ivo Opstelten (Platform 31) en Onno Dwars (VolkerWessels Vastgoed) o.l.v. Maarten Georgius (Aedes) tijdens de ZEN platformbijeenkomst op 21 juni – door Anton Coops. De Vereniging Stroomversnelling heeft in Nederland de meest grootschalige ambitie als het gaat om NOM-renovatie. Ivo Opstelten (Platform31) is één van de sleutelfiguren binnen de […]

Een ZEN-woning werkt vaak net even anders

24 juni 2016

Verslag van de sessie ‘bewonerscommunicatie’ met Maarten Markus (AM) o.l.v. Helen Visser (Bouwend Nederland) tijdens ZEN platformbijeenkomst op 21 juni – door Henk Bouwmeester Sinds juni staat de brochure ‘Communicatie bij ZEN-woningen’ online. Het is een product van de themagroep Bewonerscommunicatie. Eind vorig jaar heeft het ZEN-platform deze groep opgericht om ervaringen te verzamelen en […]

Energieneutraal wonen voordelig dankzij goede monitoring

15 april 2016

Verslag van de Dag van de Projectontwikkeling-sessie ‘Lucratief naar energieneutraal wonen’ – door Anton Coops “Energieneutraal bouwen dreigt een hype te worden.” Met die observatie opent Wim van den Bogerd de DVDP-sessie over wonen zonder energierekening. Tegelijkertijd signaleert de CEO van Itho Daalderop en Klimaatgarant een heel ander sentiment in de discussie: “Kunnen we er […]

nZEB-tool voor de Nederlandse markt

17 maart 2016

Met de nieuwe nZEB-tool (nearly Zero Energy Building) kunnen bouwers, ontwikkelaars, architecten en adviseurs energieprestaties van een gebouw integraal doorrekenen. De rekentool maakt energieprestaties nauwkeurig voorspelbaar zodat bouwers garanties kunnen afgeven aan toekomstige bewoners op het werkelijke energieverbruik. De bouwfysische berekening PHPP vormt de basis van de rekenkern. Verbruik en rendementen van verschillende ‘renewables’, zoals douche-WTW, […]

Minister Kamp bereid salderen in 2016 te evalueren

4 maart 2016

Minister Kamp heeft naar aanleiding van een motie van Kamerlid Liesbeth van Tongeren (GroenLinks) aangegeven bereid te zijn om de salderingsregeling al in 2016 te evalueren en zo consumenten sneller duidelijkheid te verschaffen. Kamp heeft eerder altijd aangegeven de salderingsregeling in 2017 te willen evalueren. In haar motie tijdens het VAO Energie heeft Van Tongeren de […]

Kamer neemt wetsvoorstel energieprestatievergoeding aan

26 januari 2016

Het wetsvoorstel over de energieprestatievergoeding is op 19 januari 2016 door de Tweede Kamer aangenomen. De wetswijziging maakt het woningcorporaties mogelijk om voor nul-op-de-meter-woningen een energieprestatievergoeding (EPV) te vragen. De Kamer wil dat bij de uitwerking daarvan wordt gekeken naar de systematiek van de woonlastenwaarborg, zodat bij een juist gebruik van de Nul-op-de-Meter woning de […]

Eerste ervaringen met prestatiegarantiecontracten voor NOM

21 januari 2016

Bouwers die kiezen voor ambities als Nul op de Meter of energieleverend, staan voor een aantal uitdagingen. Op sociaal, economisch en technisch gebied is er werk aan de winkel. Maar er is al gepionierd en daar kunnen we van leren. TNO, RIGO, Van Beek en Energiesprong | Platform 31 delen de lessen die zij hebben […]

Nederlander enthousiast over Nul-op-de-Meter woning

15 januari 2016

Uit recent onderzoek, uitgevoerd door bureau Ipsos onder circa 1.000 Nederlanders, blijkt dat zo’n 42 procent van de Nederlanders Nul-op-de-Meter renovaties aantrekkelijk tot zeer aantrekkelijk vinden. Met name Nederlanders met een partijvoorkeur voor D66 en GroenLinks zijn erg enthousiast over het concept. Als de respondenten foto’s te zien krijgen van de situatie voor en na een renovatie […]

PARTNERS

NEPROM NVB Bouwend Nederland Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties