BENG

BENG plaatst de hele bouwkolom voor grote uitdagingen. Van begin tot eind moet het proces van ontwikkelen, ontwerpen, bouwen en opleveren opnieuw worden doordacht. Bouwpartijen die klaar willen zijn voor de toekomst, doen er goed aan zich nu al op het nieuwe stelsel voor te bereiden. De Lente-akkoord brochure Woningbouw volgens BENG: do’s en don’ts voor energieneutraal bouwen (februari 2017) is daarvoor een handvat.

Praktijkvragen over BENG beantwoord

25 augustus 2017

Bij het Lente-akkoord/ZEN worden steeds meer projecten ingediend die (bijna) voldoen aan de voorgenomen BENG-eisen. Wat kunnen we van die projecten leren? Welke keuzes maken de indieners en wat zijn de ervaringen? Waar lopen zij tegenaan?

Start modernisering stelsel Energieprestatie Gebouwen

6 juni 2017

In opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties werkt NEN aan de vernieuwing van het stelsel Energieprestatie Gebouwen en de daarbij behorende bepalingsmethode. Het doel is om te komen tot een stelsel voor een eenvoudige, transparante bepalingsmethode die bruikbaar is in het kader van het kader van de bouwregelgeving. De nationale bepalingsmethode wordt […]

BENG prima te realiseren met baksteengevels

14 april 2017

Zowel ‘traditioneel’ halfsteensmetselwerk als zelfdragende buitenspouwbladen in steensmetselwerk zijn zeer geschikt voor BENG appartementengebouwen. Gebruik van steensmetselwerk is nieuw voor deze toepassing. Toch biedt het een interessant perspectief voor duurzame middelhoogbouw. KNB-voorzitter Dick Tommel overhandigde op 12 april jl. op Building Holland de brochure ‘BENG, met zelfdragende buitenspouwbladen in metselwerk’ aan Claudia Bouwens (Lente-akkoord). Claudia Bouwens nam […]

Verslag: U wilt meer dan alleen BENG!

10 maart 2017

Verslag van de plenaire inleiding over BENG door Harm Valk (Nieman RI) tijdens de ZEN-platformbijeenkomst van 7 maart – door Anton Coops. “We hebben het over ZEN en BENG, en ik ben liefhebber van ZEN, want daar zit meer comfort in. ZEN gaat verder dan alleen leunen op het energie-sommetje.” Harm Valk begint zijn presentatie […]

Lente-akkoord brochure: Woningbouw volgens BENG – Do’s en don’ts

6 februari 2017

In deze nieuwste Lente-akkoord publicatie wordt het BENG-stelsel toegelicht en zijn de belangrijkste do’s en don’ts beschreven. De brochure bevat de belangrijkste leerpunten uit de rapporten van Nieman RI en DGMR en veel praktijkvoorbeelden.

Voorbeeldprojecten BENG in RVO Database Energiezuinig Gebouwd

28 november 2016

Een woningproject bouwen dat voldoet aan BENG, de energieprestatie per 1 januari 2021, blijkt niet gemakkelijk te zijn. Vooral de eerste indicator (de energiebehoefte) is vaak een hindernis. Als we bijvoorbeeld kijken naar nieuwbouw NOM-woningen, dan zien we dat het merendeel van de gerealiseerde NOM-projecten ruimschoots voldoet aan de tweede en derde BENG-indicator, maar zakt […]

BENG in hoogbouw: het kan

7 november 2016

Bij grondgebonden woningen is BENG een hele uitdaging. Bij gestapelde bouw is het een heksentoer. André Kruithof (Nieman RI) laat dat met analyses zien. En met @Home Amstelkwartier laat Stefan de Ruijter (Hurks Vastgoedontwikkeling) vervolgens zien wat het in realiteit betekent.

BENG bij grondgebonden woningen: ontwerp wordt weer belangrijk

7 november 2016

Verslag van de ZEN-festival sessie “Alles over BENG en grondgebonden woningbouw” door Harm Valk (Nieman Raadgevende Ingenieurs) o.l.v. Annemie Loozen (RVO.nl). Verslag door Henk Bouwmeester. “Er is werk aan de winkel”, waarschuwt Harm Valk (Nieman RI). Tijdens het ZEN-festival geeft hij een kort college over BENG. Hij reikt enkele handvatten aan om bij grondgebonden woningbouw aan […]

Blok: “Optimaliseer woningontwerp op BENG-eisen”

7 oktober 2016

In het kader van het Lente-akkoord programma ZEN (Zeer Energiezuinige Nieuwbouw) hebben de partners van het Lente-akkoord de (on)mogelijkheden van de voorlopige BENG-eisen voor nieuwbouw-woningen onderzocht. De onderzoeksresultaten zijn op 16 september aan minister Blok aangeboden. Op 6 oktober heeft de minister schriftelijk gereageerd. Met name de hoogte van de eis voor de eerste BENG-indicator […]

Aanbieding BENG-rapporten aan minister Blok

19 september 2016

In het kader van het Lente-akkoord programma ZEN (Zeer Energiezuinige Nieuwbouw) hebben de partners van het Lente-akkoord het afgelopen half jaar verkend wat de voorlopige BENG-eisen voor nieuwbouwwoningen inhouden. Hiertoe zijn in twee themagroepen met deelnemers uit de geledingen van Aedes, Bouwend Nederland, NEPROM en NVB de (on)mogelijkheden van BENG-woningen en de financiële consequenties onderzocht. […]

ZEN-festival update: 3… 2… 1… BENG!!!

16 september 2016

We zijn inmiddels met z’n allen aan het aftellen naar het grote BENG-moment. Voor overheidsgebouwen is dat 31 december 2018. De overige nieuwbouw volgt in 2020. Weet u al wat op hoofdlijnen de gevolgen zijn voor grondgebonden woningbouw?  Het effect van de voorlopige BENG-eisen op zeer energiezuinige grondgebonden woningen is onderzocht door Nieman Raadgevende Ingenieurs en […]

Eindrapport BENG voor gestapelde bouw

8 juli 2016

Nieman Raadgevende Ingenieurs heeft in opdracht van het Lente-akkoord onderzoek verricht naar het effect van BENG-eisen voor gestapelde bouw. Om het effect van de eisen aan de BENG-indicatoren te kunnen beoordelen zijn door de deelnemers van de ZEN themagroep Gestapelde Bouw vijf gestapelde praktijkprojecten aangedragen.

Uitnodiging ZEN themagroep ‘BENG do’s en don’ts’

6 juli 2016

Het afgelopen half jaar is in twee themagroepen onderzocht wat de effecten van de BENG-eisen zijn, zowel voor grondgebonden woningen als voor gestapelde bouw. De algemene leerpunten uit deze onderzoeken willen we vertalen naar een goed leesbare, begrijpelijke factsheet voor alle praktijkprofessionals in de bouw, met do’s en don’ts, tips en duidelijke illustraties en infographics. […]

Merosch monitort BENG-projecten

4 juli 2016

Vanaf 2020 moeten alle nieuwe gebouwen in Nederland bijna energieneutraal zijn. De laatste jaren worden steeds meer energieneutrale projecten uitgedacht, gebouwd en vervolgens in gebruik genomen. Van deze koplopers kan veel geleerd worden. Werkt alles ook zoals van te voren is bedacht? Bureau Merosch voert in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties […]

Onderzoeksresultaten BENG en ZEN

29 juni 2016

Verslag van de kennissessie BENG uitkomsten verder uitgediept door Harm Valk (Nieman Raadgevende Ingenieurs) o.l.v. Claudia Bouwens (NEPROM/Lente-akkoord), door René Didde Harm Valk, ook al spreker bij de plenaire inleidingen, gaat in de workshop dieper in op het door Nieman Raadgevende Ingenieurs en DGMR uitgevoerde onderzoek naar twaalf grondgebonden woningen en het door Nieman RI […]

Eindrapport BENG voor grondgebonden woningen

24 juni 2016

Nieman Raadgevende Ingenieurs en DGMR Bouw hebben in opdracht van het Lente-akkoord het effect onderzocht van de voorlopige BENG-eisen op zeer energiezuinige grondgebonden woningen.

ZEN en BENG: op weg naar de praktijk

24 juni 2016

Verslag van de plenaire inleiding door Harm Valk (Nieman Groep) tijdens de ZEN platformbijeenkomst op 21 juni, door René Didde. Harm Valk van Nieman Raadgevende Ingenieurs is een vaste spreker op de ZEN-bijeenkomsten. Hij heeft zich samen met DGMR-adviseurs vastgebeten in het vraagstuk hoe Bijna Energieneutrale Nieuwbouw (BENG) als basis voor ZEN technisch haalbaar kan […]

De kosten van BENG

17 juni 2016

Verslag van de derde bijeenkomst van de ZEN themagroep ‘BENG-eisen voor grondgebonden woningen’ o.l.v. Claudia Bouwens, 10 juni 2016. Door René Didde. Op het kantoor van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) in Utrecht komen op vrijdagmiddag 10 juni twintig deelnemers bijeen voor de voorlopige slotbijeenkomst van de themagroep ‘BENG-eisen’. In twee vorige sessies zijn […]

Handvatten voor BENG

15 april 2016

Verslag van de tweede bijeenkomst van de themagroep ‘BENG-eisen’ o.l.v. Claudia Bouwens, Nieuwegein, donderdag 7 april – door René Didde Op het kantoor van Trebbe in Nieuwegein vindt donderdagmiddag 7 april een inspirerende tweede bijeenkomst van de themagroep ‘BENG-eisen’ plaats. Twintig deelnemers zien het resultaat van een intrigerende rekenexercitie van twaalf verschillende nieuwbouwprojecten. Bureau Nieman en […]

BENG-indicatoren berekenen met ENORM

11 april 2016

ENORM software van DGMR stelt u in staat om een energieprestatieberekening uit te voeren voor bijvoorbeeld de bouwaanvraag. In versie 3.1 van ENORM is onder andere de BENG berekening toegevoegd. DGMR heeft de BENG-indicatoren aan de ENORM software toegevoegd. BENG staat voor ‘Bijna Energie Neutrale Gebouwen’. Vanaf 1 januari 2021 zal er in Nederland Bijna Energie Neutraal Gebouwd […]

PARTNERS

NEPROM NVB Bouwend Nederland Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties