BENG

In de EU geldt als eis dat vanaf eind 2020 alle nieuwe gebouwen bij oplevering bijna-energieneutraal moeten zijn. Om dit te vertalen naar de Nederlandse situatie heeft minister Ollongren (BZK) besloten dat de BENG-eisen van toepassing zijn op bouwaanvragen voor alle nieuwe gebouwen die vanaf 1 januari 2020 worden ingediend.

Lente-akkoord brochure over BENG
BENG plaatst de hele bouwkolom voor grote uitdagingen. Van begin tot eind moet het proces van ontwikkelen, ontwerpen, bouwen en opleveren opnieuw worden doordacht. Bouwpartijen die klaar willen zijn voor de toekomst, doen er goed aan zich zo snel mogelijk op het nieuwe stelsel voor te bereiden. De Lente-akkoord brochure Woningbouw volgens BENG: do’s en don’ts voor energieneutraal bouwen (februari 2017) is daarvoor een handvat. Zie ook de artikelen Eindrapport BENG voor grondgebonden woningen en Eindrapport BENG voor gestapelde bouw.

BENG FAQ’s
Waar worstelen marktpartijen mee? Welke vragen leven er bij de koplopers? Bekijk in ieder geval onze FAQ’s Praktijkvragen BENG beantwoord, de Veelgestelde vragen Energieprestatie BENG van RVO.nl en de FAQ’s van bureau Nieman RI.

BENG voorbeeldprojecten
Voor BENG-projecten en voor de nieuwe BENG-referentiewoningen en -gebouwen zie dit overzicht van RVO.nl.

Utiliteitsbouw
In ons overzicht vindt u alleen informatie over woningbouw. Op de BENG-informatiepagina van RVO vindt u meer links naar o.a. de bepalingsmethode, en naar de BENG-eisen voor alle soorten gebouwen inclusief utiliteitsbouw, de BENG referentiegebouwen en uitleg over wat precies overheidsgebouwen zijn.

De onderstaande nieuwsberichten gaan allemaal over het thema BENG.

BENG-eisen geen gelopen race

13 februari 2018

Dit interview met Claudia Bouwens verscheen op 9 februari op Duurzaam Gebouwd Als programmaleider kennisoverdracht en stimulering van het Lente-akkoord Zeer Energiezuinige Nieuwbouw (ZEN) heeft ir. Claudia Bouwens goed zicht op de ontwikkelingen rond BENG. Dat nieuwbouw nu versneld van het gas los moet krijgt bij het ZEN-platform alle aandacht. Net als de integratie met […]

BENG 1 mogelijk schilindicator-plus

16 januari 2018

Op 28 november organiseerde het ministerie van BZK een klankbordbijeenkomst over BENG om alle brancheverenigingen te informeren over de voortgang van BENG. De eerste BENG eis wordt door het ministerie aangepast: ventilatie wordt een forfaitaire waarde in de eerste BENG-eis. De hoogte van die forfaitaire waarde moet nog worden bepaald. Door de betrokken partijen wordt […]

Warmteoverdracht naar de buren kan aanzienlijk zijn

17 november 2017

In een appartementengebouw heeft warmteoverdracht via woningscheidende wanden volgens de bepalingsmethode NEN 7120 geen effect op BENG-1. Toch kan die in de praktijk aanzienlijk zijn. Wat is het effect daarvan? Deze vraag werd gesteld binnen de ZEN-themagroep Analyse ZEN-projecten. Nieman Raadgevende Ingenieurs heeft de effecten berekend. Het effect van warmteoverdracht via de woningscheidende wand naar een […]

Kan een kleine vrijstaande woning aan BENG voldoen?

17 november 2017

Zeer kleine woningen, ook wel bekend als tiny houses, worden populair. Hoe scoren ze bij de voorgenomen energieprestatie-eis voor 2021? Deze vraag werd gesteld binnen de ZEN-themagroep Analyse ZEN-projecten. Nieman Raadgevende Ingenieurs heeft de effecten berekend. Het blijkt dat deze woningen meestal niet aan de voorgenomen eis voor BENG-1 kunnen voldoen.  BENG-1 is berekend voor de […]

Praktijkvragen over BENG beantwoord

17 november 2017

Bij het Lente-akkoord/ZEN worden steeds meer projecten ingediend die (bijna) voldoen aan de voorgenomen BENG-eisen. Wat kunnen we van die projecten leren? Welke keuzes maken de indieners en wat zijn de ervaringen? Waar lopen zij tegenaan?

Waaraan moet goede zonwering voldoen?

10 november 2017

Goede zonwering is een integraal onderdeel van een energiezuinige woning. Waaraan moet goede zonwering voldoen? En waarom telt alleen gebouwgebonden buitenzonwering die van binnenuit te bedienen is, mee in de BENG-berekening? Deze vragen werden gesteld binnen de ZEN-themagroep Analyse ZEN-projecten. Ze zijn beantwoord door Nieman Raadgevende Ingenieurs. Principes Efficiënte zonwering reduceert de hoeveelheid warmtestraling die de […]

Gevolgen van versobering saldering voor zeer energiezuinige woningen

10 november 2017

Binnen de ZEN-themagroep Analyse ZEN-projecten werd de vraag gesteld welke gevolgen de versobering van saldering heeft voor zeer energiezuinige woningen. Nieman Raadgevende Ingenieurs heeft de effecten berekend. Wanneer de saldering volledig zou worden afgeschaft, kunnen bewoners van een NOM-woning te maken krijgen met een maandelijkse energierekening van €45. In een BENG-woning kan de energierekening met circa […]

NOM, BENG en ZEN: wat zijn de verschillen?

17 oktober 2017

Verslag van de sessie over NOM, BENG en ZEN tijdens de ZEN platformbijeenkomst NOM-nieuwbouw i.s.m. Stroomversnelling op 12 oktober – door Anton Coops. De één vindt de term Nul-op-de-Meter een prachtige vondst, de ander wordt duizelig van al die afkortingen die de energietransitie met zich meebrengt in de bouw. Wat is het verschil tussen NOM, […]

Infographic: slimme innovaties voor BENG

10 oktober 2017

In 2021 moet alle nieuwbouw voldoen aan de eisen voor bijna energieneutrale gebouwen (BENG). Maar niet ieder soort nieuwbouw zal eenvoudig kunnen voldoen aan die eisen. Op de RVO-website vindt u daarom 15 slimme innovaties die bijdragen aan de BENG-eisen, speciaal voor complexe situaties. Kies op de RVO-site voor woningbouw of utiliteitsbouw, en bekijk vervolgens […]

RVO beantwoordt veelgestelde vragen over BENG

8 september 2017

Wat kost het om een bijna energieneutraal gebouw te bouwen? Zijn er al softwareprogramma’s die BENG kunnen berekenen? Betekent BENG gasloos bouwen? Hoe verhoudt BENG zich tot methoden en normen zoals EPC, PHPP, NZEB en NEN7120? Deze en nog veel meer vragen worden door RVO beantwoord in de onlangs door hen gepubliceerde Veelgestelde vragen over […]

Start modernisering stelsel Energieprestatie Gebouwen

6 juni 2017

In opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties werkt NEN aan de vernieuwing van het stelsel Energieprestatie Gebouwen en de daarbij behorende bepalingsmethode. Het doel is om te komen tot een stelsel voor een eenvoudige, transparante bepalingsmethode die bruikbaar is in het kader van het kader van de bouwregelgeving. De nationale bepalingsmethode wordt […]

BENG prima te realiseren met baksteengevels

14 april 2017

Zowel ‘traditioneel’ halfsteensmetselwerk als zelfdragende buitenspouwbladen in steensmetselwerk zijn zeer geschikt voor BENG appartementengebouwen. Gebruik van steensmetselwerk is nieuw voor deze toepassing. Toch biedt het een interessant perspectief voor duurzame middelhoogbouw. KNB-voorzitter Dick Tommel overhandigde op 12 april jl. op Building Holland de brochure ‘BENG, met zelfdragende buitenspouwbladen in metselwerk’ aan Claudia Bouwens (Lente-akkoord). Claudia Bouwens nam […]

Verslag: U wilt meer dan alleen BENG!

10 maart 2017

Verslag van de plenaire inleiding over BENG door Harm Valk (Nieman RI) tijdens de ZEN-platformbijeenkomst van 7 maart – door Anton Coops. “We hebben het over ZEN en BENG, en ik ben liefhebber van ZEN, want daar zit meer comfort in. ZEN gaat verder dan alleen leunen op het energie-sommetje.” Harm Valk begint zijn presentatie […]

Lente-akkoord brochure: Woningbouw volgens BENG – Do’s en don’ts

6 februari 2017

In deze nieuwste Lente-akkoord publicatie wordt het BENG-stelsel toegelicht en zijn de belangrijkste do’s en don’ts beschreven. De brochure bevat de belangrijkste leerpunten uit de rapporten van Nieman RI en DGMR en veel praktijkvoorbeelden.

Voorbeeldprojecten BENG in RVO Database Energiezuinig Gebouwd

28 november 2016

Een woningproject bouwen dat voldoet aan BENG, de energieprestatie per 1 januari 2021, blijkt niet gemakkelijk te zijn. Vooral de eerste indicator (de energiebehoefte) is vaak een hindernis. Als we bijvoorbeeld kijken naar nieuwbouw NOM-woningen, dan zien we dat het merendeel van de gerealiseerde NOM-projecten ruimschoots voldoet aan de tweede en derde BENG-indicator, maar zakt […]

BENG in hoogbouw: het kan

7 november 2016

Bij grondgebonden woningen is BENG een hele uitdaging. Bij gestapelde bouw is het een heksentoer. André Kruithof (Nieman RI) laat dat met analyses zien. En met @Home Amstelkwartier laat Stefan de Ruijter (Hurks Vastgoedontwikkeling) vervolgens zien wat het in realiteit betekent.

BENG bij grondgebonden woningen: ontwerp wordt weer belangrijk

7 november 2016

Verslag van de ZEN-festival sessie “Alles over BENG en grondgebonden woningbouw” door Harm Valk (Nieman Raadgevende Ingenieurs) o.l.v. Annemie Loozen (RVO.nl). Verslag door Henk Bouwmeester. “Er is werk aan de winkel”, waarschuwt Harm Valk (Nieman RI). Tijdens het ZEN-festival geeft hij een kort college over BENG. Hij reikt enkele handvatten aan om bij grondgebonden woningbouw aan […]

Blok: “Optimaliseer woningontwerp op BENG-eisen”

7 oktober 2016

In het kader van het Lente-akkoord programma ZEN (Zeer Energiezuinige Nieuwbouw) hebben de partners van het Lente-akkoord de (on)mogelijkheden van de voorlopige BENG-eisen voor nieuwbouw-woningen onderzocht. De onderzoeksresultaten zijn op 16 september aan minister Blok aangeboden. Op 6 oktober heeft de minister schriftelijk gereageerd. Met name de hoogte van de eis voor de eerste BENG-indicator […]

Aanbieding BENG-rapporten aan minister Blok

19 september 2016

In het kader van het Lente-akkoord programma ZEN (Zeer Energiezuinige Nieuwbouw) hebben de partners van het Lente-akkoord het afgelopen half jaar verkend wat de voorlopige BENG-eisen voor nieuwbouwwoningen inhouden. Hiertoe zijn in twee themagroepen met deelnemers uit de geledingen van Aedes, Bouwend Nederland, NEPROM en NVB de (on)mogelijkheden van BENG-woningen en de financiële consequenties onderzocht. […]

ZEN-festival update: 3… 2… 1… BENG!!!

16 september 2016

We zijn inmiddels met z’n allen aan het aftellen naar het grote BENG-moment. Voor overheidsgebouwen is dat 31 december 2018. De overige nieuwbouw volgt in 2020. Weet u al wat op hoofdlijnen de gevolgen zijn voor grondgebonden woningbouw?  Het effect van de voorlopige BENG-eisen op zeer energiezuinige grondgebonden woningen is onderzocht door Nieman Raadgevende Ingenieurs en […]

PARTNERS

NEPROM NVB Bouwend Nederland Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties