Energielabel

Energielabel woningbouw
Sinds 1 januari 2015 is het definitief energielabel verplicht bij de verkoop, verhuur en oplevering van woningen. De invoering verliep niet zonder problemen. Per januari 2016 is dit gelukkig verholpen. Voor elke woning met een omgevingsvergunning die 2-3 maanden geleden is toegekend, zowel grondgebonden als gestapeld, is het nu mogelijk om een definitief energielabel aan te vragen. Hiervoor hoeft u niet te wachten tot vlak voor de oplevering. (Op de 26e van elke maand worden de nieuwe Kadastergegevens in de webtool ingevoerd. De Kadastergegevens hebben een vertraging van 2 maanden, dus de totale vertraging bedraagt 2-3 maanden.)

Het is helaas niet mogelijk om voor het gehele woningproject in één keer een aanvraag te doen voor een definitief energielabel. De software van RVO is hier niet op gebouwd. Deze functie nu nog laten toevoegen is kostbaar en vergt veel tijd. Het ministerie van BZK heeft er daarom voor gekozen om dit niet te doen. Het alternatief is om een gecertificeerd bedrijf in te schakelen om een Energie-Index op te nemen voor uw bouwproject. Hierbij wordt automatisch per woning een definitief energielabel verstrekt. Deze route is duurder dan alleen een definitief energielabel registreren, maar vraagt van u minder administratieve handelingen omdat er niet per woning een energielabel aanvraag moet worden gedaan.

Bent u nog niet geregistreerd als hoofdeigenaar van het woningproject? Lees dan in deze FAQ van RVO.nl hoe u dit op moet lossen via de bypassroute.

Heeft u nog vragen?
De RVO-helpdesk voor professionals is tijdens werkdagen bereikbaar via 088 042 42 42, kies: optie 1, Energielabel (8.30 – 17.00 uur) of stuur een mail naar klantcontact@rvo.nl met als onderwerp: Energielabel.

Nieuwbouw is fors energiezuiniger dan bestaande bouw. Het energielabel voor woningbouw maakt dit zichtbaar. Een nieuwbouw woning is vrijwel altijd energielabel A. U moet dit alleen nog aantonen met een definitief energielabel.

Links woningbouw
Energielabel woningen (via RVO.nl)
Definitief energielabel voor woningen
Informatie voor aannemers
Tekst en uitleg over het energielabel (via Stichting LNP)

Marketing tools woningbouw
Richtlijnen en marketingtips
Energielabel downloads
Kies bewust nieuwbouw

Energielabel nieuwe utiliteitsbouw
Bij nieuwe utiliteitsbouw is een oplevertoets een verplicht onderdeel van het energielabel. Daarmee is de kwaliteit van de energievoorzieningen bij oplevering geborgd. Op de website van ISSO vindt u meer informatie, zoals opnameprotocollen voor woningbouw en utiliteitsbouw. Gebruik de KopStaart-aanpak om fouten te voorkomen en kwaliteit te borgen.

Tools utiliteitsbouw
Opnameprotocol
Handleiding opnameprotocol
Tekst en uitleg over het energielabel
FAQ Energielabel utiliteitsbouw


FAQ’s nieuwbouwwoningen

1. Hoe kan het digitale bewijs worden aangetoond?
Antwoord: Het bewijs kan worden aangetoond met foto’s, facturen, aan- en verkoopbrochures bouwdocumenten en rapporten. Op de facturen, aan- en verkoopbrochures bouwdocumenten en rapporten moet wel het adres van de betreffende woning of de bouwlocatie zijn vermeld.

2. Betekent dit dat het met de EPC-berekening kan worden aangetoond? Dit is een van de bouwdocumenten. Hier staan alle 10 aan te tonen punten in vermeld.
Antwoord: een EPC-berekening volstaat niet als bewijsmateriaal, omdat de EPC-berekening is opgesteld voorafgaand aan de bouw van de woning. De erkend deskundige kan daardoor niet controleren of de 10 woningkenmerken daadwerkelijk in de woning zitten.

3. Een ontwikkelaar wil de nog niet gebouwde woning te koop kunnen zetten met een energielabel. Volstaat dan een voorlopig energielabel? Hoe komt hij hieraan?
Antwoord: Voor nieuwbouwwoningen die nog niet zijn opgeleverd mag worden geadverteerd met een voorlopig energielabel A. Die zullen niet worden afgegeven door RVO, maar met dit voorlopige label kan een nog niet gebouwde of opgeleverde woning wel te koop worden gezet. Deze categorie woningen moet voldoen aan het criterium dat de bouwaanvraag na 2006 is ingediend (Bouwbesluiteis met een EPC van maximaal 0,8). Dit is niet voldoende voor de oplevering van de woning; daarvoor is een definitief energielabel nodig.

4. Moet het definitieve label worden overhandigd bij oplevering, of bij de verkooptransactie bij de notaris?
Antwoord: Bij de oplevering, conform BEG. Bij de oplevering van een gebouw stelt de verkoper van het gebouw een geldig energielabel beschikbaar aan de koper.

Energielabels nieuwbouwhuizen krijgen A met plusjes

24 oktober 2019

In de slipstream van de nieuwe BENG-regelgeving krijgen woningen per 1 juli 2020 een nieuwe indeling van energielabels. De indeling is in concept gepubliceerd en staat open voor internetconsultatie. Nieuwbouwwoningen kunnen zich onderscheiden met één tot vier plusjes achter het A-label. Een langlopende wens van de Lente-akkoord partijen gaat met de nieuwe energielabel indeling in […]

Koppelingsverzoek voor nieuwbouwwoningen vereenvoudigd

5 april 2016

Wilt u energielabels aanvragen voor uw nieuwbouwproject? Het indienen van een koppelingsverzoek voor meerdere nieuwbouwwoningen uit een project is eenvoudiger geworden. Het is nu mogelijk om slechts éénmaal het bewijs te uploaden en dat voor meerdere woningen uit het project te laten gelden.  LET OP: er moet wel altijd voor alle woningen uit het project apart […]

Kinderziektes verholpen bij energielabel nieuwbouw

29 januari 2016

Sinds 1 januari 2015 is het definitief energielabel verplicht bij de verkoop, verhuur en oplevering van woningen. De invoering verliep niet zonder problemen. Per januari 2016 is dit gelukkig verholpen.

Antwoord minister Blok op brieven over chaos energielabel nieuwbouwwoningen

4 december 2015

Minister Blok erkent dat het aanvragen van het energielabel voor nieuwbouwwoningen nog gebreken vertoont en dat er verbeteringen nodig zijn.

Tijdig een definitief energielabel voor nieuwbouwwoningen?

17 november 2015

Wilt u er zeker van zijn dat het definitieve energielabel voor uw op te leveren woning geregistreerd is? De webapplicatie werkt voor nieuwbouwwoningen helaas nog niet zoals gepland. In 2015 kunt u daarom voor nieuwbouwwoningen het beste een Energie-Index laten opstellen.

Vermeld behalve A-label ook EPC

29 oktober 2015

Een nog niet gerealiseerde nieuwbouwwoning heeft altijd een (voorlopig) energielabel A. U mag dit in uw verkoopbrochure melden. Maar we raden u aan om hier óók de EPC bij te vermelden. Deze wordt immers steeds verder aangescherpt. Een nieuwbouwwoning met A-label kan zodoende variëren van EPC 0,8 tot een energieleverende woning met een EPC van […]

Energielabel nieuwbouwwoningen chaos

27 oktober 2015

Ondanks herhaalde aanmaningen vanuit de bouw en kritische vragen vanuit de Tweede Kamer is het nog steeds niet mogelijk om bij oplevering een energielabel voor een nieuwbouwwoning te verkrijgen.

Aanvragen energielabel nieuwbouwwoningen nog steeds niet mogelijk

9 oktober 2015

Het is voor ontwikkelaars en bouwbedrijven nog steeds niet mogelijk om van RVO langs digitale weg bij oplevering een definitief energielabel voor nieuwbouw te verkrijgen. Daarom verzoeken de partners in het Lente-akkoord minister Blok om de verplichting voor een definitief energielabel voor nieuwbouwwoningen voorlopig op te schorten.

Energielabel aanvraag nu ook via ‘bypassroute’

31 juli 2015

In juli is de ‘bypassroute’ toegevoegd aan de webtool energielabelvoorwoningen.nl. Verkopers van nieuwbouwwoningen kunnen eindelijk een definitief energielabel aanvragen via de webapplicatie. De zogenaamde ‘bypassroute’ is er voor ontwikkelaars en aannemers die een energielabel aan willen vragen, maar van wie de woning niet verschijnt in de webapplicatie. Met de bypassroute kunnen zij nu een koppelingsverzoek […]

Energielabel voor nieuwbouw woningen vanaf 16 juli

3 juli 2015

De partners van het Lente-akkoord hebben deze week van het ministerie van BZK te horen gekregen dat het (na een vertraging van meer dan zes maanden) per 16 juli 2015 mogelijk moet zijn om voor nieuwbouwwoningen een definitief energielabel aan te vragen via www.energielabelvoorwoningen.nl. De problemen hadden twee oorzaken: nieuwe woningen werden nog niet herkend […]

Energielabel nieuwbouw in Tweede Kamer besproken

22 mei 2015

Helaas. Wellicht had u het al gemerkt: de digitale bypass in de webtool voor het energielabel blijkt voor nieuwbouwwoningen toch nog niet te werken. Inmiddels weet RVO hoe dit komt.

Bypass voor webtool energielabel

11 mei 2015

Het ministerie van BZK heeft ons gemeld dat RVO een digitale bypass in de webtool voor het energielabel in werking heeft gesteld. Deze digitale bypass zorgt ervoor dat u als bouwer of ontwikkelaar uw eigen woningen bij RVO kunt aanmelden als deze niet vindbaar zijn in de energielabel webtool. In de webtool staat nu de […]

RVO-update energielabel woningen

17 april 2015

RVO.nl verstuurt regelmatig updates over het reilen en zeilen van de website www.energielabelvoorwoningen.nl. Voor de erkend deskundige zijn in afgelopen maanden enkele nieuwe functionaliteiten toegevoegd. De doorlooptijd voor schriftelijke aanvragen bedraagt momenteel 7 tot 8 weken.

Lubach parodieert ‘natte vinger’ Energielabel

26 maart 2015

Er is veel te doen om het nieuwe energielabel voor woningen dat op 1 januari van dit jaar gelanceerd werd. Nederland moet duurzamer worden en daarom moeten alle huizen voorzien worden van het doe-het-zelf energielabel. Maar hoe werkt dit precies? Arjen Lubach (VPRO) geeft tekst en uitleg.

Brief aan minister over chaos bij definitief energielabel

20 maart 2015

De partners van het Lente-akkoord hebben op 17 maart een brief naar minister Blok gestuurd over de grote aanloopproblemen bij het aanvragen van een definitief energielabel voor nieuwbouwwoningen. Twee maanden na de invoering zijn er nog steeds problemen met de webtool voor het energielabel voor nieuwbouwwoningen. Door de digitale problemen moeten veel aanvragen via een […]

Chaos rond definitief Energielabel

13 maart 2015

De chaos rond het verkrijgen van een energielabel voor een nieuwbouwwoning duurt voort. De partners in het Lente-akkoord gaan meer druk uitoefenen op het ministerie van BZK, om de problemen nu snel op te lossen. De problemen met de webtool voor het energielabel bij nieuwbouwwoningen zijn twee maanden na de invoering nog steeds niet opgelost. Zo […]

EPC van 0,6 naar maximaal 0,4: een investeringsberekening

4 maart 2015

In De Aannemer van februari 2015 legt ing. Henk Wegkamp (Dantuma-Wegkamp B.V.) uit waarom het een misverstand is om te denken dat je met een EPC van 0,6 goedkoper uit bent. Een pleidooi vóór het maken van een nauwkeurige investeringsberekening. De EPC van een woning mag sinds 1 januari maximaal 0,4 zijn. Veel opdrachtgevers dachten nog even slim te […]

Minister Blok over EPC-eis woongebouwen met meer dan 5 lagen

20 februari 2015

Het is zeer moeilijk om bij woongebouwen met meer dan 5 lagen een EPC van 0,4 of minder te realiseren, schreven de gezamenlijke Lente-akkoord partijen op 11 november 2014 in een brief aan minister Blok. Op 16 februari kwam minister Blok met zijn antwoord. De EPC van 0,4 blijft onverminderd van kracht voor appartementsgebouwen, maar […]

Friso de Zeeuw over extra leencapaciteit energiezuinige woningen

20 februari 2015

Bron: www.vastgoedactueel.nl, februari 2015 Goede ideeën maar de uitvoering laat te wensen over. Zo zou je de mening van hoogleraar Friso de Zeeuw over het verplichte Energielabel en de extra leencapaciteit voor energiezuinige woningen kunnen samenvatten. Hij steekt ook de hand in eigen boezem: de branche moet ook zelf de mogelijkheden voor extra hypotheekruimte promoten. […]

Energielabel woningbouw: aanvullende FAQ’s voor projectontwikkelaars

15 februari 2015

Vanaf 1 januari 2015 is het definitief energielabel verplicht bij de verkoop, verhuur en oplevering van woningen. De invoering van het energielabel verloopt niet zonder problemen. Bekijk de antwoorden op veel gestelde vragen.

PARTNERS

NEPROM NVB Bouwend Nederland Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties