Energielabel

Energielabel woningbouw
Sinds 1 januari 2015 is het definitief energielabel verplicht bij de verkoop, verhuur en oplevering van woningen. De invoering verliep niet zonder problemen. Per januari 2016 is dit gelukkig verholpen. Voor elke woning met een omgevingsvergunning die 2-3 maanden geleden is toegekend, zowel grondgebonden als gestapeld, is het nu mogelijk om een definitief energielabel aan te vragen. Hiervoor hoeft u niet te wachten tot vlak voor de oplevering. (Op de 26e van elke maand worden de nieuwe Kadastergegevens in de webtool ingevoerd. De Kadastergegevens hebben een vertraging van 2 maanden, dus de totale vertraging bedraagt 2-3 maanden.)

Het is helaas niet mogelijk om voor het gehele woningproject in één keer een aanvraag te doen voor een definitief energielabel. De software van RVO is hier niet op gebouwd. Deze functie nu nog laten toevoegen is kostbaar en vergt veel tijd. Het ministerie van BZK heeft er daarom voor gekozen om dit niet te doen. Het alternatief is om een gecertificeerd bedrijf in te schakelen om een Energie-Index op te nemen voor uw bouwproject. Hierbij wordt automatisch per woning een definitief energielabel verstrekt. Deze route is duurder dan alleen een definitief energielabel registreren, maar vraagt van u minder administratieve handelingen omdat er niet per woning een energielabel aanvraag moet worden gedaan.

Bent u nog niet geregistreerd als hoofdeigenaar van het woningproject? Lees dan in deze FAQ van RVO.nl hoe u dit op moet lossen via de bypassroute.

Heeft u nog vragen?
De RVO-helpdesk voor professionals is tijdens werkdagen bereikbaar via 088 042 42 42, kies: optie 1, Energielabel (8.30 – 17.00 uur) of stuur een mail naar klantcontact@rvo.nl met als onderwerp: Energielabel.

Nieuwbouw is fors energiezuiniger dan bestaande bouw. Het energielabel voor woningbouw maakt dit zichtbaar. Een nieuwbouw woning is vrijwel altijd energielabel A. U moet dit alleen nog aantonen met een definitief energielabel.

Links woningbouw
Energielabel woningen (via RVO.nl)
Definitief energielabel voor woningen
Informatie voor aannemers
Tekst en uitleg over het energielabel (via Stichting LNP)

Marketing tools woningbouw
Richtlijnen en marketingtips
Energielabel downloads
Kies bewust nieuwbouw

Energielabel nieuwe utiliteitsbouw
Bij nieuwe utiliteitsbouw is een oplevertoets een verplicht onderdeel van het energielabel. Daarmee is de kwaliteit van de energievoorzieningen bij oplevering geborgd. Op de website van ISSO vindt u meer informatie, zoals opnameprotocollen voor woningbouw en utiliteitsbouw. Gebruik de KopStaart-aanpak om fouten te voorkomen en kwaliteit te borgen.

Tools utiliteitsbouw
Opnameprotocol
Handleiding opnameprotocol
Tekst en uitleg over het energielabel
FAQ Energielabel utiliteitsbouw


FAQ’s nieuwbouwwoningen

1. Hoe kan het digitale bewijs worden aangetoond?
Antwoord: Het bewijs kan worden aangetoond met foto’s, facturen, aan- en verkoopbrochures bouwdocumenten en rapporten. Op de facturen, aan- en verkoopbrochures bouwdocumenten en rapporten moet wel het adres van de betreffende woning of de bouwlocatie zijn vermeld.

2. Betekent dit dat het met de EPC-berekening kan worden aangetoond? Dit is een van de bouwdocumenten. Hier staan alle 10 aan te tonen punten in vermeld.
Antwoord: een EPC-berekening volstaat niet als bewijsmateriaal, omdat de EPC-berekening is opgesteld voorafgaand aan de bouw van de woning. De erkend deskundige kan daardoor niet controleren of de 10 woningkenmerken daadwerkelijk in de woning zitten.

3. Een ontwikkelaar wil de nog niet gebouwde woning te koop kunnen zetten met een energielabel. Volstaat dan een voorlopig energielabel? Hoe komt hij hieraan?
Antwoord: Voor nieuwbouwwoningen die nog niet zijn opgeleverd mag worden geadverteerd met een voorlopig energielabel A. Die zullen niet worden afgegeven door RVO, maar met dit voorlopige label kan een nog niet gebouwde of opgeleverde woning wel te koop worden gezet. Deze categorie woningen moet voldoen aan het criterium dat de bouwaanvraag na 2006 is ingediend (Bouwbesluiteis met een EPC van maximaal 0,8). Dit is niet voldoende voor de oplevering van de woning; daarvoor is een definitief energielabel nodig.

4. Moet het definitieve label worden overhandigd bij oplevering, of bij de verkooptransactie bij de notaris?
Antwoord: Bij de oplevering, conform BEG. Bij de oplevering van een gebouw stelt de verkoper van het gebouw een geldig energielabel beschikbaar aan de koper.

Beweging in energielabel-land, einde van een illusie?

13 februari 2015

Het door de overheid ingevoerde energielabel is amper een maand oud of verschillende discussies barsten los. Het systeem zou fraudegevoelig zijn, het zegt weinig over de energierekening en waardeert verdergaande energiezuinige nieuwbouw niet. Dit in tegenstelling tot de redelijk geruisloze invoering van het energielabel nieuwbouw utiliteit. Deze column is geschreven door Jaap Neeleman, Adviseur DWA Op […]

Kamerbrief over energielabel voor woningen

5 februari 2015

Minister Blok (Wonen en Rijksdienst) heeft op 2 februari een brief aan de Kamer gestuurd met een reactie op de uitvoering van het energielabel voor woningen. Een quote: “Afgezet tegen het aantal unieke eigenaren dat heeft ingelogd in de webtool, heeft ongeveer 22 procent van de mensen contact opgenomen met de helpdesk.” De brief gaat […]

Expertbijeenkomst Certificaat Energie en ventilatie

3 februari 2015

Donderdagmiddag 5 maart 2015 te Voorburg Het energielabel voor nieuwbouwwoningen is vrijwel altijd A. Het maakt geen onderscheid tussen EPC 0,8 en energieleverend, maakt niet duidelijk wat de verwachte energierekening zou kunnen zijn en geeft ook geen duidelijkheid over de kwaliteit van de ventilatie bij oplevering. Inmiddels is het energielabel voor woningen ingevoerd. Zoals we […]

Woning met label A 14,8% hogere verkoopprijs

16 december 2014

Corporatiewoningen met energielabel A hebben een 14,8% hogere verkoopprijs dan woningen met label G. Woningen met label B zijn 4,4% meer waard. De verkoop van een gemiddelde woning met label A brengt daardoor € 22.000 meer op dan een label G woning (label B € 6.500 meer). Deze en andere conclusies staan in een onderzoek […]

FAQ’s over het Energielabel Woningbouw

5 december 2014

Vanaf 1 januari 2015 is het definitief energielabel verplicht bij de verkoop, verhuur en oplevering van woningen. Dit label verschilt van het energielabel dat sinds 2008 verplicht is. Woningeigenaren kunnen vanaf 1 januari het definitief label zelf online aanvragen. In januari of februari ontvangen woningeigenaren zonder energielabel een brief met hun voorlopige energielabel. Dit is […]

Eén op vijf consumenten op de hoogte van energielabel

28 november 2014

Met ingang van 1 januari 2015 krijgen alle woningeigenaren een brief met een indicatie van het energielabel van hun woning. Naar aanleiding daarvan kan de woningeigenaar een definitief label aanvragen. Maar hoe bekend is de Nederlandse woonconsument nu eigenlijk met het energielabel? Slechts één vijfde van de consumenten weet welk energielabel bij hun woning hoort. […]

Energielabel voor nieuwbouwwoning krijgt A zonder plusjes

6 november 2014

Het energielabel dat vanaf januari 2015 voor woningbouw wordt ingevoerd, blijft beperkt van G tot A. Er komen geen woninglabels met A+ of A++. Dat heeft het ministerie van BZK in oktober besloten. Dit besluit is een gevolg van de weerstand die het voorstel van het ministerie bij marktpartijen had opgeroepen.  Het ministerie had eerder […]

Update opnameprotocollen energielabel utiliteitsgebouwen

16 september 2014

Na 1 juli 2014 moet ook voor elk nieuw opgeleverd utiliteitsgebouw een energielabel worden opgesteld. Dat mag alleen gebeuren door gecertificeerde bedrijven met vakbekwame EPB- en/of EPN-adviseurs.

Nationaal Energielabel Congres

16 september 2014

Rondom het Energielabel gaat veel veranderen. Tijdens het Nationaal Energielabel Congres, dat plaatsvindt op de vakbeurs Energie 2014, worden alle veranderingen in kaart gebracht. Het vernieuwd energielabel voor woningen is goedgekeurd door de Tweede Kamer en ligt nu ter goedkeuring bij de Europese Commissie in Brussel.  Particuliere eigenaren van een woning kunnen dan zelf een energielabel […]

Lidl-filiaal in Stein scoort A++++

16 september 2014

Het nieuwe Lidl-filiaal in Stein (Limburg) is de eerste winkel van Nederland met het energielabel A++++. Volgens Lidl wordt dit tevens de standaard voor alle nieuw te bouwen filialen. De meest energiezuinige supermarkt van Nederland werd donderdag 11 september feestelijk geopend. Sinds juli 2014 is het voor nieuw opgeleverde utiliteitsgebouwen verplicht om een energielabel te […]

Eerste energielabel nieuwe utiliteitsbouw uitgereikt

16 september 2014

Op 20 augustus is het eerste Energielabel voor nieuwe utiliteitsbouw uitgereikt. BuildingLabel ontving die dag het SKW-certificaat voor nieuwe utiliteitsgebouwen en meldde direct het allereerste energielabel in Nederland af. Dit is bevestigd door RVO. Het eerste energielabel werd afgegeven voor een kantoorpand van logistiek dienstverlener Wolter Koops in Zeewolde. In november 2012 brandde het oorspronkelijke […]

Oproep: knelpunten bij invoering Energielabel Utiliteitsbouw?

27 juni 2014

Per 1 juli 2014 is het energielabel voor nieuwbouw utiliteitsbouw verplicht. Alle utiliteitsgebouwen die vanaf die datum worden opgeleverd moeten over een energielabel beschikken. Het Lente-akkoord heeft de belangrijkste vragen rondom het energielabel nieuwbouw utiliteitsbouw voor u op een rij gezet, uiteraard met de antwoorden. Staat uw vraag er niet bij? Of loopt u ergens […]

Ervaringen met de oplevertoets EPC en ventilatie woningen – Deel 6: Thunnissen

20 juni 2014

Wat zijn de ervaringen tot nog toe met het opleverprotocol? Thunnissen vertelt wat er tot nog toe van is geleerd. Wat werkt wel en wat werkt (nog) niet. Hoe pakt het uit op de bouwplaats en hoe er wordt gecommuniceerd met de klant? Ook Thunnissen behoort tot de avant garde die in een vroeg stadium […]

Energielabel Utiliteitsbouw: vragen en antwoorden

10 juni 2014

Per 1 juli 2014 wordt het energielabel verplicht voor alle vanaf die datum op te leveren utiliteitsgebouwen. Dit is uw kans om een goede EPC-score om te zetten in een groen energielabel. Nieuwbouw utiliteitsgebouwen halen, door de hoge wettelijke energie-eisen, over het algemeen minstens een A++. Maar dit moet u wel aantonen met een oplevertoets. Heeft u […]

Voorlopig energielabel woningen komt eraan in 2015

10 juni 2014

Huiseigenaren die nog geen energielabel hebben, krijgen in januari 2015 een voorlopig energielabel voor hun woning toegestuurd. Dit meldt het ministerie van BZK op hun website. Met dat voorlopige energielabel krijgen zij inzicht in de energieprestatie van hun woning en kunnen zij efficiënte besparingsmaatregelen nemen om de energiekosten te verlagen. Op het moment dat eigenaren […]

Ervaringen met de oplevertoets EPC en ventilatie woningen – Deel 5: Heijmans

3 juni 2014

Wat zijn de eerste ervaringen met de oplevertoets EPC en ventilatie woningen? Theo Smits (Heijmans) vertelt wat er tot nog toe van is geleerd. Wat werkt er wél en wat werkt (nog) niet? Hoe pakt het uit op de bouwplaats? En hoe wordt er gecommuniceerd met de klant? Dit is het vijfde deel van een […]

Ervaringen met de oplevertoets EPC en ventilatie woningen – Deel 4: ERA Contour

16 mei 2014

Wat zijn de eerste ervaringen met de oplevertoets EPC en ventilatie woningen? Marco Kranenburg (ERA Contour) vertelt wat er tot nog toe van is geleerd. Wat werkt er wél en wat werkt (nog) niet? Hoe pakt het uit op de bouwplaats? En hoe wordt er gecommuniceerd met de klant? Begeleid door bureau Nieman en DWA deed […]

Ervaringen met de oplevertoets EPC en ventilatie woningen – Deel 3: Ymere

9 mei 2014

Wat zijn de eerste ervaringen met de oplevertoets EPC en ventilatie woningen? Ymere vertelt wat er tot nog toe van is geleerd. Wat werkt er wél en wat werkt (nog) niet? Hoe pakt het uit op de bouwplaats? En hoe wordt er gecommuniceerd met de klant? De inkt van de oplevertoets was nog maar net […]

Antwoord minister over peildatum energielabel utiliteitsbouw

9 mei 2014

Minister Blok heeft afwijzend gereageerd op het verzoek van de Lente-akkoord partijen rond de peildatum van 1 juli 2014 voor de invoering van het energielabel utiliteitsbouw. De Lente-akkoord partijen hadden in hun brief van 10 april gevraagd om de peildatum aan te houden voor utilitaire gebouwen die vanaf 1 juli een aanvraag bouwvergunning zouden doen, […]

Nieuwe Lente-akkoord factsheet: ‘Oplevertoets EPC en ventilatie’

2 mei 2014

De factsheet ‘Oplevertoets EPC en ventilatie’ is er voor bouwbedrijven die aan de slag willen met de oplevertoets. De sheet bevat recente ervaringen van bouwbedrijven die al met het opnameprotocol werken.

PARTNERS

NEPROM NVB Bouwend Nederland Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties